Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 25.
407854 Összes oltás

Az Orálbiológiai Tanszék TDK munkacímei és témavezetői a 2017/2018. tanévben

 

TDK-munka címe Témavezető neve (fokozattal)
Intraosszealis implantátumok és csontszövet közötti kapcsolat funkcionális tanulmányozása in vivo modellekkel Dr. Keremi Beata PhD,dr. Farkasdi Sandor doktor jelölt
Különböző típusú implantátumok osseointegrációjának in vivo vizsgálata Dr. Keremi Beata PhD, dr. Farkasdi Sandor doktor jelölt
Az imlantátum-csont remodelling tanulmányozása különböző experimentális modelleken Dr. Keremi Beata PhD, dr. Farkasdi Sandor doktor jelölt
Bone bonding to titanium surfaces Dr. Varga Gábor DSc, dr. Farkasdi Sándor PhD hallgató
Titán implantátumok és csontpótló anyagok a rekonstruktív fogorvostudományban Dr. Keremi Beata PhD, dr. Farkasdi Sandor doktor jelölt
Additív gyártástechnológiával támogatott külső testrész rögzítők eszközök fejlesztése Dr. Varga Gábor DSc, dr. Farkasdi Sándor PhD hallgató
A baktériumok és humán sejtek közötti “quorum sensing” kommunikáció Dr. Zsembery Ákos PhD
A bikarbonát szerepe a Pseudomonas aeruginosa és a Staphylococcus aureus biofilm képző képességének szabályozásában Dr. Zsembery Ákos PhD
Mesenchymális őssejtek (MSC) immunmoduláló hatása Dr. Földes Anna PhD 
Szájüreg eredetű progenitorok vizsgálata Dr. Varga Gábor DSc, Dr. Földes Anna PhD
Fogeredetű őssejtek (DPSC, PDLSC) morfológiájának, életképességének és differenciációjának vizsgálata szerkezeti elemek jelenlétében. Dr. Nagy Krisztina tudományos munkatárs (PhD)
Fogeredetű őssejtek vizsgálata poli(aminosav) alapú hatóanyaghordozó rendszerek jelenlétében Dr. Nagy Krisztina tudományos munkatárs (PhD)
Fogeredetű őssejtek differenciálódásának in vitro vizsgálata Dr. Nagy Krisztina tudományos munkatárs (PhD)