Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 25.
407854 Összes oltás

A Parodontológiai Klinika TDK munkacímei és témavezetői a 2018/2019. tanévben

 

TDK-munka címe Témavezető neve (fokozattal)
A fogágybetegség és szisztémás szervezeti betegségek kapcsolata Prof. Dr Gera István, egyetemi tanár
A sebgyógyulás vizsgálata a parodontális sebészetben Dr. Dőri Ferenc, egyetemi docens
A vérlemezkében gazdag fibrin (PRF) parodontológiai alkalmazása Dr. Dőri Ferenc, egyetemi docens
Vérlemezkékben Gazdag Plazma szerepének hosszú távú vizsgálata a parodontális regeneratioban Dr. Dőri Ferenc, egyetemi docens
A csontregeneráció biológiai szabályozása Dr. Dőri Ferenc, egyetemi docens
Az irányított szövetregenerációs(GTR)
technika összehasonlítása önmagában és fogszabályzóval végzett azonnali fogmozgatással alkalmazva, a széles, nem önfenntartó, intraosszer parodontális defektusok gyógyításában: prospektív, randomizált kontrollált klinikai vizsgálat
Dr. Nagy Pál, klinikai szakorvos
Diabetes Mellitus mint a krónikus fogágybetegség kofaktora Prof. Dr Gera István, egyetemi tanár
Dohányzás es fogágybetegsegek kapcsolata Prof. Dr Gera István, egyetemi tanár
Parodontális plasztikai sebészeti beavatkozások véráramlás vizsgálata Dr. Molnár Bálint, egyetemi adjunktus, Dr. Vág János
Periimplantáris lágyszövet menedzsment Prof. Dr. Windisch Péter, egyetemi tanár, dr. Horváth Attila, egyetemi adjunktus
Vérlemezkékben gazdag Plazma szerepe a Parodontális regeneratioban Prof. Dr. Dőri Ferenc, egyetemi docens
Nem felszívódó membránnal végzett alveolus prezervációk összehasonlitó értékelése Prof. Dr. Windisch Péter, egyetemi tanár