Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 25.
407854 Összes oltás

A Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika TDK munkacímei és témavezetői a 2021/2022. tanévben

 

TDK-munka címe Témavezető neve (fokozattal)
Klinikai, kognitív és molekuláris vizsgálatok szkizofréniában és ADHD-ban  Dr. Réthelyi János egyetemi tanár
Pszichiátriai genetikai vizsgálatok  Dr. Réthelyi János egyetemi tanár
Indukál pluripotens őssejt alapú betegségmodellezés  Dr. Réthelyi János egyetemi tanár
A pszichiátriai betegségek igazságügyi vonatkozásai Magyarországon  Dr. Baran Brigitta egyetemi docens
EEG és kiváltott válasz a forenzikus pszichiátriában  Dr. Czobor Pál egyetemi docens/ Dr. Szabó Ferenc Ádám tanársegéd
Borderline személyiségzavar vonások vizsgálata  Dr. Unoka Zsolt egyetemi tanár
Társas megismerés (empátia, tudatelmélet, implicit és explicit mentalizáció) zavarainak vizsgálata személyiségzavarokban   Dr. Unoka Zsolt egyetemi tanár
A társas és személyes funkcionálás szintjeinek vizsgálata személyiségzavarokban  Dr. Unoka Zsolt egyetemi tanár
Társas ingerek hatása a végrehajtó funkciókra személyiségzavarokban, szkizofréniában és affektív zavarokban   Dr. Unoka Zsolt egyetemi tanár
Identitás zavarainak vizsgálata személyiségzavarokban  Dr. Unoka Zsolt egyetemi tanár
Szociális háló, kötődés, kapcsolati modellek, bizalom és társas-megismerés kapcsolatának vizsgálata különböző mentális zavarokban  Dr. Unoka Zsolt egyetemi tanár
Virtuális valóság alkalmazása a fóbiák és szkizofrénia terápiájában  Dr. Simon Lajos egyetemi docens
A közösségi pszichiátria helye és szerepe a pszichiátriai betegségekkel élők rehabilitációjában és gondozásában  Dr. Simon Lajos egyetemi docens
Érzelmek felismerésének és kifejezésének vizsgálata az arcon, a gesztusokban és a vokális csatornán különböző pszichiátriai zavarokban és az eltérések diagnosztizálási lehetőségei mesterséges intelligencia segítségével  Dr. Simon Lajos egyetemi docens
A pszichiátriai betegségek forenzikus vonatkozásai- Executiv funkciók sajátosságai forenzikus populációban   Dr. Baran Brigitta egyetemi docens/ Dr. Jekkel Éva adjunktus
Érzelemfelismerés és mentalizáció vizsgálata pszichiátriai kórképekben  Dr. Csukly Gábor adjunktus
Alzheimer kór és enyhe kognitív zavar vizsgálata képalkotó és neuropszichológiai módszerekkel: rizikófaktorok és biomarkerek keresése   Dr. Csukly Gábor adjunktus
A pszichiátriai betegek adherenciáját befolyásoló tényezők vizsgálata  Dr. Gazdag Gábor címzetes egyetemi tanár
A pszichiátriai betegek adherenciáját befolyásoló tényezők vizsgálata  Dr. Gazdag Gábor címzetes egyetemi tanár
A pszichiátriai gyakorlat forenzikus vonatkozásai  Dr. Gazdag Gábor címzetes egyetemi tanár
Az állatasszisztált-terápia hatékonyságának vizsgálata a pszichiátriai betegek körében  Dr. Szily Erika adjunktus
Kognitív funkciók vizsgálata autizmus spektrum zavarban  Dr. Farkas Kinga adjunktus
Kötődés, mentalizáció és társas készségek eltérései autizmus spektrum zavarban  Dr. Farkas Kinga adjunktus
Nemi különbségek autizmus spektrum zavarban  Dr. Farkas Kinga adjunktus
Észlelési eltérések elektrofiziológiai és viselkedéses vizsgálata a pszichózis spektrum tünetei mentén  Dr. Farkas Kinga adjunktus
Biomarker és fenotípus profil vizsgálata major depresszióban szenvedők körében  Dr. Lazáry Judit
Mérőeszközök fejlesztése és validálása pszichotikus betegek állapotának követésére és antipszichotikumok mellékhatásának felmérésére  Dr. Gonda Xénia adjunktus