Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 25.
407854 Összes oltás

Az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet TDK munkacímei és témavezetői a 2017/2018. tanévben

 

TDK-munka címe Témavezető neve (fokozattal)
A sejt fehérje-fehérje kölcsönhatási, valamint jelátviteli hálózatai szerkezetének vizsgálata (a szerkezet összehasonlítása egészséges és beteg állapotban, valamint változásai az öregedés során mások mellett hálózat-ábrázoló, modulok meghatározására, illetve hálózatos centralitás mérésre irányuló módszerekkel) Dr. Csermely Péter egyetemi tanár
A sejt fehérje-fehérje kölcsönhatási és jelátviteli hálózatainak dinamikája (sejtek adaptációs és tanulási mechanizmusai, egészséges és beteg – pl. rákos – sejtek hálózatdinamikájának különbségei, gyógyszeres beavatkozási pontok, személyre szabott terápiák tervezése mások mellett játékelméleti, jelterjedési és attraktorok meghatározásán alapuló módszerekkel) Dr. Csermely Péter egyetemi tanár
Transzlokálódó fehérjék adatbázisának kiépítése és a betegségek (pl. rák) során transzlokálódó fehérjék által okozott hálózatos jelátviteli változások vizsgálata Dr. Csermely Péter egyetemi tanár
Hálózatok rendezettségének (entrópiájának) változásai betegségek (pl. rák) kialakulása során Dr. Csermely Péter egyetemi tanár
Őssejtek (beleértve rákos őssejtek) jelátviteli hálózatának megalkotása és ennek segítségével az őssejtek valamint differenciált sejtjeik dinamikus állapotainak (attraktorainak) összehasonlítása Dr. Csermely Péter egyetemi tanár
Terhességi kórképek vizsgálata Dr. Kukor Zoltán egyetemi adjunktus
Pancreatitis pathobiokémiája Dr. Kukor Zoltán egyetemi adjunktus
Diagnosztikai és terápiás aptamerek előállítása és vizsgálata Dr. Mészáros Tamás egyetemi docens
Fehérjék funkcionális vizsgálata in vitro transzlációval Dr. Mészáros Tamás egyetemi docens
Stresszek és táplálék eredetű ingerek idegrendszeri bevésődése és plaszticitása Caenorhabditis elegans fonálféregben Dr. Sőti Csaba egyetemi docens 
Stressz-indukált adaptív celluláris és viselkedési válaszok kapcsolatának vizsgálata Caenorhabditis elegans fonálféregben Dr. Sőti Csaba egyetemi docens 
A Hsp90 szerepe az öregedésben Dr. Sőti Csaba egyetemi docens 
Tumorsejtbeli növekedési jelpályák vizsgálata biokémiai és sejtes módszerekkel, különös tekintettel a protein kináz D enzim működésére Dr. Vántus Tibor tudományos főmunkatárs