Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 25.
407854 Összes oltás

A Transzlációs Medicina Intézet TDK munkacímei és témavezetői a 2021/2022. tanévben

TDK-munka címe Témavezető neve 
A nitrogén-monoxid és a prosztanoid mediátorok szerepe az agyi vérkeringés szabályozásban Dr. Benyó Zoltán; Hricisák László 
A D-vitamin hiány cerebrovaszkuláris hatásai  Dr. Benyó Zoltán;Dr. Pál Éva
A komplementrendszer szerepe a vérkeringés szabályozási folyamataiban Dr. Benyó Zoltán; Dr. Kerkovits Nóra
Lizofoszfolipidek szerepe a rosszindulatú daganatok áttétképződésében Dr. Benyó Zoltán; Dr. Major Enikő
A húgyhólyag működését szabályozó jelátviteli folyamatok Dr. Benyó Zoltán; Dr. Molnár Péter
Az akut fázis fehérjék szerepe a szeptikus veseelégtelenségben egerekben  Dr. Hamar Péter; Dr. Szénási Gábor
A késői ellenoldali nefrektómia regenerálja a súlyos iszkémiás károsodást elszenvedett vesét  Dr. Hamar Péter; Dr. Szénási Gábor
Az életkor hatása a veseműködésre és a vese iszkémiás károsodására – a H19 lncRNS szerepe egérben  Dr. Hamar Péter; Dr. Szénási Gábor
A szerotonin szerepe a veseműködés szabályozásában, patkányban  Dr. Hamar Péter; Dr. Szénási Gábor
Modulált elektrohipertermia alkalmazása emlőrák kombinációs kezelésében egér-modellen Dr. Hamar Péter
Genetikai háttér hatása mikroRNS hálózatok és transzkripciós faktorok szerepére progresszív vesefibrózisban  Dr. Kökény Gábor; Dr. Mózes Miklós
Genetikai háttér szerepe a kardiális fibrózis és hipertrófia pathomechanizmusában  Dr. Kökény Gábor
Új transzkripciós faktorok azonosítása diabetes renális és kardiális szövődményeiben  Dr. Kökény Gábor
Renális komplement termelés glomeruláris és tubuláris károsodásban  Dr. Kökény Gábor
A cGMP szint terápiás módosítása diabeteses glomerulus károsodás in vivo és in vitro modelljein  Dr. Kökény Gábor
Az endoplazmás retikulum redox rendszerei közötti gátak és kapcsolatok  Dr. Margittai Éva
A kanyargós artéria szindróma patomechanizmusának vizsgálata  Dr. Margittai Éva
Humán pulzusgörbe változásainak elemzése egészséges és kóros körülmények között Dr. Miklós Zsuzsanna
A NAD+ depléció szerepe a szív korosodással megjelenő elváltozásainak kialakulásában Dr. Miklós Zsuzsanna; Fülöp Ágnes
A lizofoszfolipid mediátorok szerepe a koronária-keringés szabályozásában  Dr. Miklós Zsuzsanna
A TGF-ß szerepe a csont fejlődésében és átépülésében egérmodellben  Dr. Mózes Miklós
A relaxin szerepe 1-es típusú diabetesben  Dr. Mózes Miklós
Poszttranszkripciós változások elemzése Huntington kóros betegek dermális fibroblasztjaiból direkt átprogramozott indukált neuronokban  Dr. Pircs Karolina
Klór-dioxid fertőtlenítőszerként való használatakor érvényesülő méret szelektivitási jelenség vizsgálata Dr. Rosivall László, Dr. Kökény Gábor; Dr. Noszticzius Zoltán 
Diabeteses nephropathiás betegek vesekárosodásának követése különböző markerekkel Dr. Rosivall László; Dr. Kökény Gábor
A lizofoszfatidsav szerepe az értónus szabályozásában Dr. Ruisanchez Éva; Dr. Benyó Zoltán
A szfingolipidek szerepe az értónus szabályozásában Dr. Ruisanchez Éva ; Dr. Benyó Zoltán
Az autotaxin szerepe az endotéldiszfunkció kialakulásában Dr. Ruisanchez Éva ; Dr. Benyó Zoltán
Epthelilális plaszticitás és EMT vizsgálata in vitro  Dr. Sebe Attila; Dr. Kökény Gábor
Az infúziós hiperszenzitivitási reakció mechanizmusa patkányban  Dr. Szénási Gábor; Dr. Dézsi László
A TGF-β szerepe a myocardiális fibrózis progressziójában Dr. Kökény Gábor, PhD; Manzéger Anna BSc
Új hipotézis egy szabadon választott kórkép pathomechanizmusában  Dr. Kökény Gábor, PhD; Manzéger Anna BSc
A TIMP-1 szerepe a szöveti fibrózisban Dr. Kökény Gábor, PhD; Manzéger Anna BSc
Az NO-cGMP tengelyre ható szerek alkalmazása a diabeteses nephropathia terápiájában  Dr. Kökény Gábor, PhD; Manzéger Anna BSc
Autofágia szerepe vesefibrózisban Manzéger Anna BSc; Dr. Kökény Gábor PhD
Új terápiás lehetőségek a podociták károsodásának csökkentésére diabetesben Dr. Kökény Gábor, PhD; Manzéger Anna BSc
A relaxin pathogenetikai szerepe különböző megbetegedésekben Dr. Mózes Miklós, PhD; Dr. Kökény Gábor, PhD
A TGF-β szerepe a veseműködésben  Dr. Mózes Miklós, PhD; Dr. Kökény Gábor, PhD
A TGF-β szerepe a csontfejlődésben Dr. Mózes Miklós, PhD