2023. ÁPRILIS 19. SZERDA
9:00-11:00 Ünnepélyes megnyitó
Fogorvostudományok A 12:00-14:15
12:00-12:15 Dr. Miseta Nóra PTE-ÁOK Fogpulpa eredetű progenitor sejtek neurogén differenciálódásának vizsgálata immuncitokémiai módszerekkel
12:15-12:30 Pásti Dóra PTE-ÁOK Oralis epithelialis dysplasia
12:30-12:45 Gellén Fanni DE-FOK 3-6 éves gyermekek szájüregi egészségfelmérése
12:45-13:00 Vincze-Bandi Eszter SZTE-FOK MOD moláris kavitások restaurálása modern, direkt, rövid üvegszálas töméssel-in vitro vizsgálat
13:00-13:15 Szünet
13:15-13:30 Mészáros Csongor SZTE-FOK Fogászati rögzítőcementek statikus és dinamikus terhelési vizsgálata
13:30-13:45 Názár Vivien SE-FOK Klór-dioxid tartalmú gél baktériumölő képességének vizsgálata
13:45-14:00 Sárai Bálint Zsombor SE FOK Segítő kézzel – Szájhigiéniás oktatás a Pető Intézetben
14:00-14:15 Juhász Donát Huba SE-FOK, Ujj Péter SE-FOK Interleukin 1 adott single nucleotid polimorfizmusainak vizsgálata gyógyszer okozta állcsontnekrózisban
Fogorvostudományok B 15:00-17:15
15:00-15:15 Ollé Dóra PTE-ÁOK Elasztomerek anyagtani elemzése
15:15-15:30 Uhrin Alexandra PTE-ÁOK Az antibiotikus profilaxis alkalmazása a magyar fogorvosi gyakorlatban
15:30-15:45  Dr. Bajner Borbála PTE-ÁOK Oralis potenciálisan malignus elváltozások immunhisztokémiai vizsgálata
15:45-16:00 Ferencz Hanna SE-FOK Erosio dentium. Rizikóbecslés klinikai index, nyálparaméterek és kérdőív segítségével.
16:00-16:15 Szünet
16:15-16:30 Márton Péter SE-FOK, Antal Melinda SE-FOK Hibrid kerámiák fedőképességének spektrofotometriai vizsgálata
16:30-16:45 Szitha András Gábor DE-ÁOK Magas töltőanyagtartalmú univerzális hibridkompozitok kopásvizsgálata
16:45-17:00 Metz Balázs-Zoltán RO-MOGYE, Opra Róbert RO-MEGYA, Lang Alexandra-Emilia RO-MOGYE FOLYÉKONY LENYOMATANYAGOK HIDROFIL JELLEGÉNEK  VIZSGÁLATA ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA
17:00-17:15 Finta Virág SZTE-FOK A magyar lakosság fogorvoslással és szájüregi egészséggel kapcsolatos információkereső magatartásának infodemiológiai elemzése
Elméleti orvostudományok – Élettan, kórélettan A 12:00-14:15
12:00-12:15 Mohácsi Gábor SZTE-SZAOK CITRUS ALKALOIDOK CELLULÁRIS SZÍVELEKTROFIZIÓLÓGIAI VIZSGÁLATA
12:15-12:30 Barta Zalán Kornél DE-ÁOK Ionáramok és a membránkapacitás összefüggései kutya kamrai szívizomsejtekben
12:30-12:45 Gárdos Bíbor Zsófia PTE-ÁOK Anyatej oligoszacharidok protektív hatásának vizsgálata bakteriális endotoxinnal indukált lázban
12:45-13:00 Simon Dávid Vince PTE-ÁOK A hemokinin-1 szerepének vizsgálata időskori motoros koordináció romlásban
13:00-13:15 Szünet
13:15-13:30 Szűcs Attila SZTE-SZAOK A cisztás fibrózis transzmembrán konduktancia regulátor működését befolyásoló vegyületek terápiás célú vizsgálata akut pancreatitisben
13:30-13:45 Jafarian Farnaz SZTE-SZAOK Hyperosmotic treatment as a potential therapy to mitigate glutamate accumulation and ischemic injury linked to astrocyte swelling
13:45-14:00 Tomcsányi Kinga SE-ÁOK,Tusnády Simon SE-ÁOK A Syk tirozin kináz farmakológiás gátlásának hatása a mononátrium-urát kristály által kiváltott gyulladásos folyamatokra
14:00-14:15 Karácsony Gábor SE-ÁOK, Walford  Guillaume P. SE-ÁOK A D-vitamin receptor hiány cerebrovaszkuláris adaptációra kifejtett hatása hiperandrogén egér modellben
Konzervatív orvostudományok – Kardiovaszkuláris medicina B 12:00-14:30
12:00-12:15 Dr. Palotás Péter Bence PTE-ÁOK A balkamra hypertrophia 2-es és 4-es klasszifikációjának összehasonlítása peripubertas korú és felnőtt sportolókban
12:15-12:30 Kovács Éva SE-ÁOK, Bucskó-Varga Ágnes SE-ÁOK Közeli infravörös spektroszkópián alapuló izom oxigén szaturáció mérés spiroergometriás vizsgálatok során élsportolók körében
12:30-12:45 Forrai Zsolt PTE-ÁOK Hypertrophiás cardiomyopathiás betegek gondozása
12:45-13:00 Bottlik Olívia SE-ÁOK A fiziológás szívizom-hipertrófia proteomikai mintázata jelentős nemi különbségeket mutat
13:00-13:15 Szünet
13:15-13:30 Seres Fanni SZTE-SZAOK Genotípus-fenotípus összefüggések vizsgálata újgenerációs szekvenálással genotipizált hypertrophiás cardiomyopathiás betegekben
13:30-13:45 Azzaya Dorj DE-ÁOK The pressure-bounded “microvascular resistance reserve (MRR)” and its correlation to Doppler MRR measurement
13:45-14:00 Farkas-Sütő Kristóf Attila SE-ÁOK Szív MR és Echocardiographiás modalitások összevetése a bal kamrai noncompactatio utánkövetésében
14:00-14:15 Tolvaj Máté SE-ÁOK A jobb kamrai ejekciós frakció konvolúciós neurális hálózat segítségével történő predikciója 2D echokardiográfiás felvételek alapján
14:15-14:30 Benavides Reyes Mária Luna PTE-ÁOK A pulzushullám érkezési idő (PAT) oszcillációja egészséges fiatalokban
Konzervatív orvostudományok – Gyermekgyógyászat A 12:00-14:00
12:00-12:15 Lajti Renáta SE-ÁOK NTRK expresszió vizsgálata gyermekkori rabdomioszarkómák esetén
12:15-12:30 Vizvári Eszter Emese DE-ÁOK A kóros méhlepényi keringés vizsgálata és következményei a perinatális kimenetel szempontjából
12:30-12:45 Hodossy-Takács Rebeka DE-ÁOK SARS-CoV-2 mRNS vakcináció hatása a trombin generációra gyulladásos bélbeteg gyermekekben
12:45-13:00 Dósa Anna SE-ÁOK COVID-19 pandémia hatása asphyxiás újszülöttek ellátására
13:00-13:15 Szünet  
13:15-13:30 Nádasi Tamás János SE-ÁOK Folyadékbiopsziai markerek vizsgálata molekuláris onkogenetikai módszerekkel gyermekkori akut limfoblasztos leukémiában
13:30-13:45 Tamás Marcell SE-ÁOK A cytomegalovírus fertőzés hatása a biliaris atresia kimenetelére
13:45-14:00 Tóth Klaudia DE-ÁOK A debreceni Gyermekhematológiai-Onkológiai Részlegen akut limfoblasztos leukémia miatt 2000-2019 között diagnosztizált betegek klinikai adatainak retrospektív analízise és összevetése a szakirodalomban közölt adatokkal
Konzervatív orvostudományok – Klinikai immunológia, reumatológia, bőrgyógyászat A 12:00-14:30
12:00-12:15 Arany Attila Csaba DE-ÁOK Az időskorban végzett rendszeres testmozgás immunregulációra gyakorolt hatásainak vizsgálata
12:15-12:30 Miltényi-Szabó Balázs DE-ÁOK Idiopathiás inflammatoricus myopathiás betegeink COVID-19 fertőzésének jellegzetességei
12:30-12:45 Varga Zsófia DE-ÁOK COVID-19 elleni védőoltások kapcsán szerzett tapasztalatok Idiopathiás Inflammatoricus Myopathiás betegek körében
12:45-13:00 Mustafa Heba Yousef Hussein DE-ÁOK Tissue transglutaminase regulates mitochondrial functions in SZ95 sebocytes
13:00-13:15 Szünet
13:15-13:30 Bokor Laura SE-ÁOK Cutan lupus erythematosus klinikai aktivitását mérő CLASI pontszám korrelációjának vizsgálata a keratinocyták GLUT1 expressziójával
13:30-13:45 Metyovinyi Zseraldin SE-ÁOK Hailey-Hailey betegek mikrobiom vizsgálata
13:45-14:00 Péter Petra SE-ÁOK, Szabolcs Botond SE-ÁOK Új terápiás célpontok azonosítása melanoma malignum proteomikai klasszifikációja alapján
14:00-14:15 Hamilton-Meikle Phyllida Kerstin SE-ÁOK, Szabó Boglárka SE-ÁOK Bazálsejtes karcinóma altípusainak elkülönítése és a terápiás döntés támogatása optikailag irányított magas frekvenciájú ultrahang technika alkalmazásával
14:15-14:30 Czurkó Natália SE-ÁOK, Gulyás Lili SE-ÁOK Pikkelysömör és atópiás dermatitis féltekei lateralizációjának pszichofiziológiai és pszichometrikus vizsgálata
Konzervatív orvostudományok – Képalkotó diagnosztika, nukleáris medicina A 12:00-13:30
12:00-12:15 Papp Marcell Ferenc DE-ÁOK MultiPinHole kollimátor technikai előnyei DaTscan SPECT/CT vizsgálatokban
12:15-12:30 Laár Péter PTE-ÁOK DTI MRI alapú kiértékelő algoritmusok automatizálásának szoftveres kialakítása klinikai felhasználásra
12:30-12:45 Birincsik Éva SE-ÁOK, Dr. Száraz Lili SE-ÁOK COVID-19 betegség vizsgálata és követése agyi PET/CT vizsgálattal
12:45-13:00 Juhász Georgina SE-ÁOK, Huber Máté SE-ÁOK A QISS non-kontrasztos MR angiográfiás protokoll és a szén-dioxid angiográfia összehasonlítása az alsó végtagi verőérszűkület diagnosztikájában
13:00-13:15 Csatlós Zselyke Zsuzsanna SE-ÁOK FDG PET-CT felvételek radiomikai adatainak vizsgálata és prognosztikus felhasználási lehetőségei DLBCL-ben
13:15-13:30 Vigh András István SZTE-SZAOK A fehérállományi mikrostruktúrális lateralizáció és kognitív funkciók összefüggésének vizsgálata sclerosis multiplexben szenvedő betegekben
14:00-15:00 Duda Ernő előadása
Konzervatív orvostudományok –  Infektológia, pulmonológia 12:00-14:45
12:00-12:15 Sájer Annamária PTE-ÁOK Aquagen keratoderma vizsgálata a magyarországi cystás fibrosisos betegpopulációban
12:15-12:30 Seyfi Saba DE-ÁOK The measurement of exhaled carbon monoxide in non-smokers, smokers of traditional cigarettes, heated tobacco products and hookahs
12:30-12:45 Békési Lajos Erik DE-ÁOK A Poszt-covid szindróma tüdőgyógyászati vonatkozásai
12:45-13:00 Jalsovszky Péter Leó SE-ÁOK Tüdőtranszplantáltak COVID-19 fertőzése
13:00-13:15 Percze Anna Réka SE-ÁOK Tüdőgyógyászati funkcionális állapot és az alvásminőség összefüggései post-COVID pácienseknél
13:15-13:30 Szünet
13:30-13:45 Tóth Regina Aliz SE-ÁOK A Sigma-1 receptor agonista Fluvoxamin protektív hatása a tüdőfibrózis kezelésében
13:45-14:00 Maricza Katalin SE-ÁOK A vWF és az ADAMTS13 polimorf variánsainak hatása a légzési elégtelenség súlyosságára koronavírus fertőzésben
14:00-14:15 Fésü Dorottya SE-ÁOK COVID-19 betegséget követő interstíciális tüdőbetegség
14:15-14:30 Horváth-Varga Réka SZTE-SZAOK, Dakos Kira SZTE-TTIK A fő- és mellékáramú kapnográfia összehasonlítása spontán légző felnőttekben
14:30-14:45 Zsiros Csenge Magdolna SZTE-SZAOK Post-COVID szagláscsökkenéssel és szaglástréninggel szerzett tapasztalataink
Konzervatív orvostudományok – Gasztroenterológia 12:00-14:30
12:00-12:15 Csongrády Barbara SE-ÁOK Nem invazív zsírmáj mérés kvantitatív ultrahang vizsgálattal
12:15-12:30 Pálmai Dóra SE-ÁOK Máj steatosis non-invazív vizsgálata 1-es típusú diabetes mellitusban
12:30-12:45 Balogh Fruzsina SE-ÁOK, Angyal Dorottya SE-ÁOK Gyulladásos bélbetegek mentális egészségének vizsgálata egy magyarországi IBD-központ által végzett keresztmetszeti vizsgálat keretein belül
12:45-13:00 Angyal Dorottya SE-ÁOK, Balogh Fruzsina SE-ÁOK Hosszú távú colectomia kockázat colitis ulcerosában az elmúlt 40 év különböző terápiás korszakaiban – Eredmények a veszprémi populációs-alapú IBD kohorsz alapján 1977-2020 között
13:00-13:15 Gieszinger Gábor SZTE-SZAOK Endoszkópos papillectomia szerepe a Vater papilla adenoma kezelésében: javultak-e az eredményeink?
13:15-13:30 Szünet
13:30-13:45 Kolarovszki-Erdei Diána SZTE-SZAOK Gyulladásos bélbetegek körében végzett COVID-19-cel kapcsolatos vizsgálataink
13:45-14:00 Perényi Domonkos SZTE-SZAOK, Donka Tibor SZTE-SZAOK Gyulladásos bélbetegségekhez társuló mitokondriális diszfunkció kimutatása bélnyálkahártya biopsziákból
14:00-14:15 Pfeifer Hannelore RO-MOGYE, Élthes Zoltán-Zsombor  RO-MOGYE GLP-1-RECEPTOR AGONISTA HATÁSA A METABOLIKUS DISZFUNKCIÓVAL ÖSSZEFÜGGŐ ZSÍRMÁJBETEGSÉGRE
14:15-14:30 Matis Dóra RO-MOGYE A METABOLIKUS ZSÍRMÁJBETEGSÉG JELENLÉTE SÚLYOSABB AKUT PANKREATITISZT EREDMÉNYEZ: 2053 ESET PROSPEKTÍV KOHORSZELEMZÉSE
Konzervatív orvostudományok – Neurológia, neurovaszkuláris medicina 12:00-14:45
12:00-12:15 Gyöngyi Szalontai DE-ÁOK Akut alkoholhatás alatt érkező haemorrhagias stroke betegek klinikai kimenetelének vizsgálata
12:15-12:30 Kiss Bettina DE-ÁOK A biológiai családdal való kapcsolattartás és a reziliencia közötti összefüggés vizsgálata nevelt gyermekek körében
12:30-12:45 Velencei Anna ELTE-TTK A bazális előagyi kolinerg rendszer életkorfüggő változásainak vizsgálata pavlovi kondicionálás során egészséges, valamint Alzheimer-kór modell egerekben
12:45-13:00 Kegyes-Brassai Anna Csilla SE-ÁOK A K-komplex elemzés szerepe az Alzheimer-kór korai diagnosztikájában: neurofiziológiai és képalkotó vizsgálatok
13:00-13:15 Bagó Máté Pál SE-ÁOK Az N,N-dimethyltryptamine neuroprotektív hatásmechanizmusának vizsgálata ischaemia-reperfúziós körülmények között
13:15-13:30 Szünet
13:30-13:45 Halmai Nikolett SZTE-SZAOK Trombolízis hatékonyságának összehasonlítása lakunáris és kardiogén iszkémiás stroke-os betegeknél
13:45-14:00 Laurinyecz Petra SZTE-SZAOK A dura mater krónikus kémiai ingerlésének hatása a trigeminális szenzitizációra patkányban
14:00-14:15 Jha Shivangi SZTE-SZAOK, Kosha Patel SZTE-SZAOK Defining the location of the stimulation hot spot of the motor subthalamic nucleus of akinetic and tremor dominant Parkinson’s disease patients who underwent deep brain stimulation surgery
14:15-14:30 Sebestény Réka Zsófia SE-ÁOK Az agytörzs szerepe a félelmi memória nyomok felidézésében
14:30-14:45 Kocsa János PTE-ÁOK Az Edinger-Westphal mag sejtjeinek Parkinson-kór modellben megfigyelt funkcionális és morfológiai károsodása nem védhető ki benzerazide-levodopa kezeléssel
Konzervatív orvostudományok – Onkológia, sugárterápia, hematológia-hemosztazeológia 12:00-14:45
12:00-12:15 Pozsgai Péter DE-ÁOK Alacsony grádusú gliomás betegek kezelési adatainak elemzése az Onkológiai Klinikán
12:15-12:30 Major Nóra Anna DE-ÁOK Checkpoint-gátló onkológiai kezelések mellett jelentkező immunológiai mellékhatások
12:30-12:45 Rizsányi Bálint PTE-ÁOK Az amiodaron hatásának vizsgálata triple negatív emlő tumor sejtvonalon
12:45-13:00 Tóth Tünde PTE-ÁOK PACAP és más bioaktív faktorok vizsgálata myeloma multiplexes betegek vérplazma mintáiban
13:00-13:15 Hanza Richárd SE-ÁOK Az EZH2 mutációk prognosztikus szerepének vizsgálata follikuláris limfómában
13:15-13:30 Szünet
13:30-13:45 Pulugor Dóra SE-ÁOK Húgyhólyag tumor napi online adaptív besugárzása
13:45-14:00 Baksa Barnabás SE-ÁOK Mérsékelt hipofrakcionálás szimultán integrált boost technikával a prosztatarák külső sugárkezelésében
14:00-14:15 Sipos Krisztina SE-ÁOK Metabolikus folyamatok gátlásának vizsgálata két- és háromdimenziós humán glioma modellekben
14:15-14:30 Csikos Csaba DE-ÁOK Mangán-52 izotóp jelölt bevacizumab radiofarmakonok in vivo preklinikai vizsgálata PET/MRI-vel
14:30-14:45 Gulyás Anita DE-ÁOK A remdesivir és konvaleszcens plazma terápia együttes alkalmazásának hatékonysága COVID-19 pneumónia kezelésében B-sejt depletált hematológiai betegeknél
Operatív orvostudományok – Mellkasi- szív- ér- hasi- és plasztikai sebészet, transzplantációs sebészet, kísérletes sebészet A 12:00-14:30
12:00-12:15 Csorvási Melinda-Mária RO-MOGYE, Nyárádi Balázs Bence RO-MOGYE A CAROTIS STENTELÉSHEZ HASZNÁLATOS FILTERBEN FENNAKADÓ TÖRMELÉK INCIDENCIÁJA ÉS JELLEGZETESSÉGEI
12:15-12:30 Adorján Dávid Martin DE-ÁOK SÚLYOS VESE ISCHAEMIA-REPERFUSIO VALAMINT AZ ISCHAEMIÁS PRAECONDITIONÁLÁS AKUT MICROCIRCULATIÓS, MICRO-RHEOLOGIAI ÉS METABOLIKUS HATÁSAINAK VIZSGÁLATA PATKÁNYBAN
12:30-12:45 Le Tran Linh Dan DE-ÁOK EFFECT OF BGP-15 ON THE REGENERATION OF MICROVASCULAR ANASTOMOSIS IN RATS
12:45-13:00 Kovács Szabina SE-ÁOK, Hendlein Tímea Helga SE-ÁOK Fizikai prehabilitáció postoperativ kimenetelre gyakorolt hatása kétlépcsős májresectiot követően kisállat modellen
13:00-13:15 Turi Szimonetta Szamanta PTE-ÉOK A lágyékhajlati feltárásból végzett érműtétek szövődményeként kialakuló sebfertőzések megelőzése negatív nyomásterápia zárt seben történő alkalmazásával
13:15-13:30 Szünet
13:30-13:45 Kövér Bálint SE-ÁOK Személyre szabott 3D modellek alkalmazhatósága komplex pulmonalis atréziában
13:45-14:00 Szentiványi András SE-ÁOK, Süvegh András SE-ÁOK Endovaszkuláris aorta rekonstrukciók légembóliás kockázatát csökkentő preoperatív öblítések prospektív, randomizált vizsgálata
14:00-14:15 Manafzadeh Amir Reza SZTE-SZAOK Predictive factors of post-transplant hypertension in kidney transplant recipients
14:15-14:30 Nagy Kálmán SZTE-SZAOK Colitis ulcerosa hagyományos és minimálisan invazív sebészete
Operatív orvostudományok – Mellkasi- szív- ér- hasi- és plasztikai sebészet, transzplantációs sebészet, kísérletes sebészet C 12:00-14:15
12:00-12:15 Salignac Brasil Felipe DE-ÁOK, Aashna Mehta DE-ÁOK SYSTEMIC ARTERIO-VENOUS AND PORTO-RENAL VENOUS DIFFERENCES IN BLOOD ACID-BASE PARAMETERS AND METABOLITES DURING EXPERIMENTAL ABDOMINAL OPERATION IN A PORCINE MODEL
12:15-12:30 Baráth Benjámin Regő DE-ÁOK Vesetranszplantált betegek CYP-státuszának hatása a tacrolimus gyógyszerelésre
12:30-12:45 Kuna Tamás DE-ÁOK BK vírus fertőzés rizikófaktorai a veseátültetésen átesett betegekben.
12:45-13:00 Garcia Elisabeth PTE-ÁOK A rectum tumor miatt preoperatív MR vizsgálat alapján primér műtéten átesett betegek adatainak elemzése a PTE KK Sebészeti Klinika 9 éves anyagában
13:00-13:15 Szünet
13:15-13:30 Sütöri Balázs SE-ÁOK HCC miatt végzett magyarországi májtranszplantációk eredményei
13:30-13:45 Tímár Petra SE-ÁOK, Herovi Dominic SE-ÁOK Kolorektális karcinómás betegek szelektálása trimodiális prehabilitációra
13:45-14:00 Patel Kosha SZTE-SZAOK Off-pump Total Arterial Revascularization With Bilateral Internal Thoracic Arteries “Y” Graft, Aortic No-touch Technique: 15 Years Follow-up
14:00-14:15 Ágoston Dóra Erzsébet SE-ÁOK, Heller Ákos SE-ÁOK Nyaki verőérszűkület rekonstrukciójának intraoperatív rizikó csökkentése a NIRS és CoW együttes értékelésével
Operatív orvostudományok – Aneszteziológia és intenzív terápia, sürgősségi betegellátás A 12:00-13:30
12:00-12:15 Fónyad Bettina Cintia DE-ÁOK Az izomrelaxáció monitorozási gyakorlatának változása a hazai aneszteziológusok körében
12:15-12:30 Balczó Bence PTE-ÁOK Kezelés ellenére fennálló reziduális vérlemezke reaktivitás újszerű vizsgálata post-stroke betegekben
12:30-12:45 Stubnya János Domonkos SE-ÁOK, Rohács Diána SE-ÁOK MICy: egy új módszer az antibiotikum rezisztenciaprofil gyors megállapítására
12:45-13:00 Molnár Zsófia Anna SE-ÁOK VA-ECMO támogatás alatti folyamatos hemoadszorpció hatása refrakter kardiogén sokk kimenetelére
13:00-13:15 Polónyi Gabriella SZTE-SZAOK, Ferenczi Ádám SZTE-SZAOK A COVID-19 tüdőgyulladás hosszú távú légzőrendszeri hatásainak vizsgálata extrakorporális membránoxigenizációs kezelésben részesült betegekben
13:15-13:30 Donka Tibor SZTE-SZAOK, Perényi Domonkos SZTE-SZAOK Politraumatizált betegek trombocitáinak mitokondriális funkció vizsgálata
Operatív orvostudományok – Traumatológia, ortopédia, idegsebészet – A
12:00-12:15 Safvaty Amin Hananeh SZTE-SZAOK Analysis of changing injury patterns and number of undocumented immigrants along the Hungarian-Serbian border and the associated expenditure.
12:15-12:30 Szép Bettina SE-ÁOK Strukturált adatgyűjtéssel szerzett tapasztalataink idiopátiás scoliosis miatt gondozott betegeknél
12:30-12:45 Sólymos Petra SE-ÁOK, Rédei Mátyás SE-ÁOK Csontregeneráció radiomorfológiai elemzése hét évvel BoneAlbumin beültetést követően
12:45-13:00 Kelemen Lilian PTE-ÁOK Patella instabilitás hátterének vizsgálata EOS készülékkel készített alsó végtagi paraméterek alapján
13:00-13:15 Fegyverneki Bence DE-ÁOK CT alapján rekonstruált 3D anatómiai modellek pontosságvizsgálata
13:15-13:30 Demkó Dóra Letícia DE-ÁOK, Tamás Boglárka Dóra DE-ÁOK Szuboptimális ortopédiai műtét utáni anatómiai boncolás
Operatív orvostudományok – Urológia, szülészet-nőgyógyászat 12:00-14:15
12:00-12:15 Fancsovits Veronika SE-ÁOK A plexus sacralis és a sacralis ideggyökök transzvaginális ultrahangvizsgálata
12:15-12:30 Lampé Olivér DE-ÁOK A paraaorticus lymphadenectomia szerepe az endometrium carcinoma ellátásában
12:30-12:45 Tugyi Zsófia SE-ÁOK Az ANXA1 fehérje prognosztikus értéke a docetaxel kezelésnek alávetett prosztatarákos betegekben
12:45-13:00 Lénárt Ádám SE-ÁOK Húgyhólyag hiperaktivitás vizsgálata új állatkísérletes modellben
13:00-13:15 Szünet
13:15-13:30 Dr. Lipták Laura SE-ÁOK Az endometriózis preoperatív ultrahang diagnosztikája
13:30-13:45 Zászkaliczky-Iker Franciska SE-ÁOK, Balogh Zita Anna SE-ÁOK Az anyai életkor hatása a nem-kromoszomális fejlődési rendellenességek előfordulására Magyarországon 1980 – 2009 között
13:45-14:00 Tenke Martin Péter SE-ÁOK Urodinamikai eltérések férfi stressz inkontinencia miatt operált betegekben
14:00-14:15 Lakatos Veronika DE-ÁOK Köldökzsinórból vett artériás vérminta pH értékének vizsgálata az újszülött szülés utáni általános állapotának megítélése céljából, és összefüggése a várandósság és szülés körülményeivel
Konzervatív orvostudományok – Endokrinológia, nefrológia A 12:00-13:30
12:00-12:15 Farkas Ádám RO-MOGYE, Marton László RO-MOGYE 2-ES TÍPUSÚ NÁTRIUM-GLÜKÓZ KOTRANSZPORTER(SGLT2)- GÁTLÓK HATÁSA A VESEFUNKCIÓ CSÖKKENÉSÉRE ÉS ANYAGCSERE PARAMÉTEREKRE 2-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZBEN SZENVEDŐ BETEGEKNÉL
12:15-12:30 Hortobágyi Katica DE-ÁOK Az oralis epithelium exfoliatív citológiai vizsgálata vesetranszplantált illetve autológ haemopoetikus őssejt-transzplantált betegekben
12:30-12:45 Hainzl Tobias SE-ÁOK, Kollarics Réka SE-ÁOK A D-vitamin szerepe a szív-érrendszer adaptációs mechanizmusaira
12:45-13:00 Dr. Szkibák Noémi DE-ÁOK PAJZSMIRIGYBEN KIALAKULÓ FORRÓ GÖBÖK DIAGNOSZTIKÁJA, KÖVETÉSE ÉS TERÁPIÁJA
13:00-13:15 Ménes Enikő DE-ÁOK MELANOMA MALIGNUM MIATT IMMUNCHECKPOINT INHIBITOR TERÁPIÁBAN RÉSZESÜLŐ BETEGEK KEZELÉSE SORÁN JELENTKEZŐ ENDOCRIN MELLÉKHATÁSOK VIZSGÁLATA
13:15-13:30 Solymosi Tibor SE-ÁOK, Kadocsa Veronika SE-ÁOK A csökkent életminőség biológiai és pszichológiai okainak vizsgálata kezelt primer hypothyreosisban
Fogorvostudományok D 12:00-13:30
12:00-12:15 Szántó Lili Fanni SZTE-FOK Bulk-fill kompozitok által kifejtett polimerizációs stressz – in vitro vizsgálat
12:15-12:30 Hidasi Dorottya Ildikó DE-FOK Vesetranszplantált betegek adatainak elemzése. Az osteopontin jelentősége vesebetegségekben.
12:30-12:45 Pató Aliz Eperke SZTE-FOK A lágylézer-terápia (LLT) hatékonysága a fogszabályozó kezelés során kialakuló fájdalom csillapításában: randomizált, placebo-kontrollált kettős vak vizsgálat
12:45-13:00 Pál Adrienn SE-FOK Tükröm-tükröm, mondd meg nékem…
13:00-13:15 Jordáki Dóra PTE-ÁOK Pulpális hőmérsékletváltozás vizsgálata kerámia betétek ragasztása során.
13:15-13:30 Szebeni Donát Tamás PTE-ÁOK Rapid polimerizációjú kompozit tömőanyagok polimerizációs zsugorodásának és porozitásának vizsgálata mikro-CT segítségével.
Fogorvostudományok C 15:00-17:15
15:00-15:15 Csomoss Zsófia RO-MOGYE, Benkő Szilárd RO-MOGYE OPTIKAI ÉS HAGYOMÁNYOS LENYOMATOK PONTOSSÁGA, IN  VITRO
15:15-15:30 Vass Kristóf SE-ÁOK, Finy Mirtill SE-ÁOK Maxilla tágítás lehetőségei a modern ortodonciában
15:30-15:45 Keskeny György Árpád SE-FOK, Kovács Zsófia Sára SE-FOK CAD/CAM technológiával készült egyedi fogszínkulcsok összehasonlítása a hagyományos Vita Classical fogszínkulcsokkal keresztpolarizációs fotográfia segítségével
15:45-16:00 Tar Bíborka Csenge DE-FOK A maradó fogak előtörési idejének vizsgálata debreceni óvodások és általános iskolások körében
16:00-16:15 Szünet
16:15-16:30 Pallós Péter Márk SZTE-FOK A hazai antibiotikumokra vonatkozó internetes keresések kvalitatív és kvantitatív elemzése: mit javasol „Dr. Google”?
16:30-16:45 Qusai Salaita SZTE-FOK Effects of different implantation protocols/strategies on attaining biological width: results from a prospective, single-center clinical study
16:45-17:00 Veress Virág PTE-ÁOK Fogászati kompozitok marginális és belső adaptációjának értékelése Micro-CT segítségével
17:00-17:15 Németh Adél Ágnes PTE-ÁOK Titán ötvözet felszínének fizikai és kémiai változása anodizációs eljárás következtében
Elméleti orvostudományok – Élettan, kórélettan C 15:00-17:30
15:00-15:15 Kazushi Ogasawara PTE-ÁOK Development of a 3D-printed heat exchanger for the study of temperature- dependent changes in vasomotor responses
15:15-15:30 Pásztor Dávid DE-ÁOK Az új miozin aktivátor danicamtiv kontraktilitásra kifejtett hatásainak vizsgálata, kutyából izolált bal kamrai szívizomsejteken
15:30-15:45 Ke Haoran SE-ÁOK Role of poly(ADP-ribose) polymerase 2 expression of T cells in the inflammatory response of large intestines
15:45-16:00 Buday Zsolt SE-ÁOK Stresszt kísérő sejtspecifikus aktivitás változás a középvonali thalamus magvakban
16:00-16:15 Kozák Péter Mihály SZTE-SZAOK A terjedő depolarizáció neurovaszkuláris diszfunkciót indukál az iszkémiás stroke egér modelljében
16:15-16:30 Szünet
16:30-16:45 Macula Gergő SZTE-SZAOK Doxorubicin kiváltotta krónikus kardiotoxicitás mérséklése mirabegron alkalmazásával patkány modellben
16:45-17:00 Yaseen Farah SZTE-SZAOK The detrimental effect of aging and ischemia on cerebrovascular reactivity, and potential benefits of nimodipine.
17:00-17:15 Bod Réka-Barbara RO-MOGYE INTERICTALIS EPILEPTIFORM KISÜLÉSEK FELISMERÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE MÉLYTANULÓ ALGORITMUSOKKAL
17:15-17:30 Jessica Seetge PTE-ÁOK Investigation of the TRPA1-expressing Edinger-Westphal nucleus in a mouse model of migraine.
Konzervatív orvostudományok – Kardiovaszkuláris medicina D 15:00-17:45
15:00-15:15 Boga Márton SE-ÁOK, Orbán Gábor SE-ÁOK A lokális impedancia csökkenés szerepe a radiofrekvenciás energiával létrehozott léziók hatékonyságában pulmonalis vénák izolációja során
15:15-15:30 Nagy Bettina SE-ÁOK, Botos Péter Barnabás SE-ÁOK A kardiális beültethető elektronikus eszközökkel élő betegek telemedicinás utánkövetése és kezelése a COVID-19 járvány alatt
15:30-15:45 Kovács Boglárka DE-ÁOK A 3D echocardiográfiával validált mitrális regurgitáció súlyosságát leíró TTE paraméter azonosítása
15:45-16:00 Benedek Bianka Krisztina RO-MOGYE A PARODONTÁLIS BETEGSÉG ÉS A KOSZORÚÉRPLAKKOK FOKOZOTT VULNERABILITÁSA KÖZÖTTI KAPCSOLAT KORONÁRIA-CT-ANGIOGRÁFIÁVAL VIZSGÁLT PÁCIENSEK ESETÉN – AZ ATHERODENT TANULMÁNY EREDMÉNYEI
16:00-16:15 Kiana Khaligh Shotorbani PTE-ÁOK Comparison of admitted STEMI and NSTEMI patients’ numbers before, during, and after the COVID-19 pandemic in the Pécs clinic
16:15-16:30 Szünet
16:30-16:45 Balla Tímea DE-ÁOK Az in-stent restenosis kialakulását befolyásoló tényezők (prediktorok) vizsgálata percutan koronária intervenciót követően: a trimetazidin terápia szerepe
16:45-17:00 Klettner Dóra Patrícia SE-ÁOK Funkcionálisan nem szignifikáns koronária szűkületek hosszútávú prognózisa revaszkularizáció nélkül
17:00-17:15 Bohus Gyula SE-ÁOK,  Beke Sámuel SE-ÁOK Az egy éves rekurrencia előrejelzése mesterséges intelligencia segítségével kamrai tahikardia abláción átesett strukturális szívbetegeknél
17:15-17:30 Ladányi Zsuzsanna SE-ÁOK A bal kamrai deformáció és non-invazív miokardiális munka változása transzkatéteres aortabillentyű beültetést követően
17:30-17:45 Turcsán Márton PTE-ÁOK Intracardialis ultrahang vezérelt, valamint konvencionálisan végzett cavotricuspidalis isthmus ablációk összehasonlító vizsgálata
Konzervatív orvostudományok – Gyermekgyógyászat B 15:00-17:15
15:00-15:15 Kasznár Emese SE-ÁOK Az IBD-U klinikai jellemzői gyermekkorban
15:15-15:30 Pécsi Anna SE-ÁOK 1-es típusú diabetes mellitusra specifikus autoantitestek vizsgálata koronavírus fertőzésen átesett gyermekek körében
15:30-15:45 Pászthy-Szabó Benedek SE-ÁOK Rutin laboratóriumi vizsgálatok prognosztikai szerepe újszülöttkori asphyxiában
15:45-16:00 Nagy Lilla DE-ÁOK, Hudák Noémi DE-ÁOK LISA-nCPAP lélegeztetés hatása az extrém éretlen koraszülöttek kapilláris CO2 koncentrációira életük első hetében
16:00-16:15 Szünet
16:15-16:30 Dr. Egri Virág DE-ÁOK A retinális vérzés okozta hem felszabadulás és a kóros VEGF termelés kapcsolata a koraszülöttek ROP megbetegedésének hátterében.
16:30-16:45 Erhardt Júlia Krisztina SE-ÁOK Gyermekkori long-COVID-szindróma tünetspektrumának feltérképezése a T-sejt közvetített immundiszfunkció tükrében
16:45-17:00 Dr. Tari Noémi SE-ÁOK, Werber Tom SE-ÁOK A neuroblastoma retrospektív digitális patológiai vizsgálata
17:00-17:15 Bogner Luca Laura SE-ÁOK Regionális agyi oxigenizáció-csökkenés és hipotónia összefüggése koraszülött és újszülött műtétek során
Konzervatív orvostudományok – Klinikai immunológia, reumatológia, bőrgyógyászat B 15:00-17:30
15:00-15:15 Eszter Jankovics PTE-ÁOK A gyógyszer-indukálta bullosus pemphigoid immunológiai vizsgálata
15:15-15:30 Vikár Simon SE-ÁOK Foszfolipáz C gátlószer hatása a dermo-epidermális szeparációra bullosus pemphigoid humán ex vivo modelljében
15:30-15:45 Paládi Bernadett DE-ÁOK Perifériás vér biomarkerek metasztatikus melanomában
15:45-16:00 Diós Emese SE-ÁOK SARS-CoV-2-infekció és –vakcináció kapcsán megjelenő bőrtünetek előfordulása egy hazai centrumban
16:00-16:15 Szünet
16:15-16:30 Szabó Szimonetta Ildikó DE-ÁOK Minimális eritéma dózis meghatározása in vivo képalkotó eljárásokkal
16:30-16:45 Varga Noémi Nóra SE-ÁOK, Szondy István SE-ÁOK Multispektrális képalkotás és dermatoszkópia hatékonyságának értékelése melanoma malignum Breslow-féle tumorvastagságának prediktálására
17:00-17:15 Korponai Judit DE-ÁOK In vivo diagnosztika alkalmazása a photodynamiás terápia hatékonyságának lemérésére
17:15-17:30 Nagy Rebeka PTE-ÁOK Bőrápolási szokások és a közösségi média
Konzervatív orvostudományok – Képalkotó diagnosztika, nukleáris medicina B 15:00-16:30
15:00-15:15 Szegedi Eszter DE-ÁOK A kibillentési szög és kép-kontraszt összefüggésének vizsgálat agyi MRI GRE szekvenciáknál
15:15-15:30 Juhász Dénes SE-ÁOK, Konkoly Gábor SE-ÁOK Aorta stenosis calcium score alapú becslése: diagnosztikus pontosság, valamint a teljesítmény prediktorai
15:30-15:45 Di Giovanni Márk SE-ÁOK Különböző korú és fajtájú egerek agyi képalkotása funkcionális ultrahanggal
15:45-16:00 Bognár Dávid PTE-ÁOK Koponyatrauma hatására bekövetkező fehérállományi mikrostrukturális elváltozások követéses vizsgálata modern MRI modalitásokkal
16:00-16:15 Kakuja Flóra SZTE-SZAOK „Egyenetlenségek a pajzson” – Shear wave elasztográfia lehetséges szerepe a göbös pajzsmirigy betegségek modern diagnosztikájában
16:15-16:30 Dr. Káté Eszter SZTE-SZAOK „Low dose” carotis CT angiográfia: alacsonyabb sugárterhelés mellett jobb képminőség?
Konzervatív orvostudományok – Pszichiátria 16:00-18:15
16:00-16:15 Gáncsos-Turza Rebeka DE-ÁOK A poszt-COVID szindróma pszichiátriai tüneteinek vizsgálata
16:15-16:30 Teker Illés SE-ÁOK Jóllét a járvány idején: allosztatikus overload és rekreációs módszerek a háziorvosok körében
16:30-16:45 Győrik Dorka SE-ÁOK Az affektív temperamentumokból számolt poligénes rizikópontszámok és a környezeti stresszorok interakciójának szerepe a depressziós tünetek hátterében
16:45-17:00 Pethő Borbála PTE-ÁOK Perifériás gyulladásos biomarkerek vizsgálata magas szuicid rizikójú major depressziós betegekben
17:00-17:15 Szünet
17:15-17:30 Budai Zsófia DE-ÁOK Társállataink elvesztése: A gyász tüneteinek és mediátorainak vizsgálata
17:30-17:45 Dr. Harasztosi Petra DE-ÁOK Az együttműködés, a kezelőorvossal való kapcsolat és lelkiállapot vizsgálata onkológiai betegeknél “Gyógyító Képzelet” tréning során
17:45-18:00 Rácz Viktória Fruzsina SZTE-ETSZK A kényszerbetegség hatása a vizuális és a multiszenzoros asszociációs tanulás hatékonyságára gyermekekben
18:00-18:15 Pierson-Bartel Róbert SE-ÁOK Személyiségvonások és kronotípus összefüggései komplex kutatás részeként
Konzervatív orvostudományok – Laboratóriumi medicina, klinikai mikrobiológia 16:00-18:15
16:00-16:15 Kiss Laura SE-ÁOK Az EZH2 mutációk folyadék-biopszia alapú vizsgálatának klinikai jelentősége follikuláris limfómában
16:15-16:30 Horváth András ATE Hazai nyugat-nílusi vírustörzsek teljes genom meghatározása új generációs szekvenálási módszerrel
16:30-16:45 Balla György Jázon DE-ÁOK A thrombocyta aktiváció vizsgálata súlyos covid-19 betegekben
16:45-17:00 Palicskó Bettina DE-ÁOK Áramlási citometriai bazofil aktivációs teszt optimalizálása
17:00-17:15 Szünet
17:15-17:30 Gáti Nikoletta DE-ÁOK Veleszületett antitrombin deficiens betegek genotípus-fenotípus jellegzetességei; a nemzetközi Antitrombin deficiencia regiszter bővítése
17:30-17:45 Bomberák Dóra Ilona DE-ÁOK Az APAC, egy új, kettős vérlemezke és véralvadásgátló gyógyszer funkcionális farmakokinetikai és farmakodinámiás hatásának vizsgálata sertés modellben
17:45-18:00 Csuth Anna Renáta DE-ÁOK COVID-19 asszociált koagulopathia vizsgálata terhességben
18:00-18:15 Sajerli Bence SZTE-SZAOK Corynebacterium striatum és COVID-19 – elő a homályból?
Elméleti orvostudományok – Patológia, hisztológia, kísérletes onkológia, igazságügyi orvostan A 15:30-18:15
15:30-15:45 Melis Dávid DE-ÁOK MOLEKULÁRIS INTERAKCIÓMÉRÉSEK PANNORAMIC CONFOCAL AUTOMATA PATOLÓGIAI SZKENNEREN
15:45-16:00 Nour Kurdi DE-ÁOK Correlation between Histologic, Immunohistochemical and Molecular Classification of Medulloblastoma
16:00-16:15 Magyar Eszter DE-ÁOK Cardiovasculáris szövődmények JAK2 mutációval járó klonális myeloproliferativ eltérésekben
16:15-16:30 Vári Andrea-Antonia RO-MOGYE DAGANATOK OKOZTA ELHALÁLOZÁS PANDÉMIA ELŐTT ÉS ALATT
16:30-16:45 Gurza Kriszta-Beáta RO-MOGYE, Gyenge Mónika RO-MOGYE PAJZSMIRIGY GÖBÖK MÉRETE ÉS A CITOLÓGIAI DIAGNÓZIS PONTOSSÁGA KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS TANULMÁNYOZÁSA VÉKONYTŰ-ASPIRÁCIÓS CITOLÓGIÁVAL VIZSGÁLT GÖBÖK ESETÉBEN
16:45-17:00 Szünet
17:00-17:15 Pop Alexandra SE-ÁOK Metil-szelenocisztein alapú kombinált daganatellenes terápia fejlesztése hepatocelluláris carcinoma sejtvonalakon
17:15-17:30 Csókási Barbara Zoé SE-ÁOK Venetoclax rezisztencia és szomatikus BCL2 mutációk kialakulása krónikus limfoid leukémiában
17:30-17:45 Csiza Fanni SE-ÁOK Tömegspektrometria alkalmazhatóságának vizsgálata a patológiai differenciáldiagnosztikában
17:45-18:00 Szferle Csaba SE-ÁOK Digitális képanalízis alkalmazása a transzplantált szív szövettani vizsgálatában
18:00-18:15 Sánta Fanni SZTE-SZAOK A vese low-grade oncocytás tumora – Klinikopatológiai és genetikai jellemzők
Elméleti orvostudományok – Patológia, hisztológia, kísérletes onkológia, igazságügyi orvostan B 16:00-18:30
16:00-16:15 Nyerges Petra DE-ÁOK A litokólsav hatásainak vizsgálata pankreász adenokarcinóma sejtmodellben
16:15-16:30 Tóth Péter Áron DE-ÁOK, Gerencsér Attila Tibor DE-ÁOK A kiméra antigén receptort kifejező makrofágok (CAR-M) kölcsönhatásának vizsgálata a tumor mikrokörnyezet immunsejtjeivel
16:30-16:45 Nguyen Minh Ngoc DE-ÁOK In silico and network biology analysis of the surfaceome in human melanocytes and melanoma cells
16:45-17:00 Kasbary Alexander SE-ÁOK Investigation of the plasma membrane localization of KRAS proteins upon inositol lipid depletion in mammalian cells
17:00-17:15 Seress Iván SE-ÁOK Az extracelluláris mátrix változásának hatása a kemoszenzitivitásra vastagbélrákban
17:15-17:30 Szünet
17:30-17:45 Székely Péter SE-ÁOK A CDK12 overexpresszió jelentősége az BRCA1/2 mutációt hordozó emlő tumorok PARP gátló szerekkel szembeni rezisztenciájában
17:45-18:00 Kalabay Márton SE-ÁOK Tamoxifen származékok molekuláris hatásmechanizmusának vizsgálata pancreas- és emlőtumor sejtvonalakon
18:00-18:15 Erdélyi-Furka Barbara Fanni SZTE-SZAOK A preimplantációs faktor hatásának vizsgálata in vitro doxorubicin-indukálta kardiocitotoxicitás modellben
18:15-18:30 Molnár Zsófia PPKE-ITK Genetika faktorok vizsgálata emlőrákban
Operatív orvostudományok – Mellkasi- szív- ér- hasi- és plasztikai sebészet, transzplantációs sebészet, kísérletes sebészet B 15:00-17:15
15:00-15:15 Al-Khafaji Murtadha Qais Muhsin DE-ÁOK MICROCIRCULATORY AND TENSILE STRENGTH ALTERATIONS IN SMALL INTESTINE END-TO-END ANASTOMOSES IN A PORCINE MODEL
15:15-15:30 Harangozó Ákos SZTE-SZAOK Colitis ulcerosa sebészi terápiájának változása a COVID-19 járvány következtében
15:30-15:45 Kovács Gergely Imre SE-ÁOK Érhomograftok biomechanikai tulajdonságainak vizsgálata a cryopreservatiós idő függvényében
15:45-16:00 Czigler László PTE-ÁOK SPONTÁN DEFIBRILLÁCIÓ VIZSGÁLATA SZÍVSEBÉSZETI MŰTÉTEK ESETÉBEN AZ AORTAFELENGEDÉS UTÁN
16:00-16:15 Szünet
16:15-16:30 Assani Alexandra Mune SE-ÁOK Az etomidát szerepe a vesetranszplantációt követő DGF kialakulásában
16:30-16:45 Dódity Noémi Tünde DE-ÁOK AZ ISCHAEMIA-REPERFUSIO ADIPOCUTAN LEBENYEK REGENERÁCIÓJÁRA KIFEJTETT HATÁSA ÉS BEFOLYÁSOLÁSA KÜLÖNBÖZŐ FARMAKONOKAT (PACAP 1-38, BGP-15) TARTALMAZÓ GÉLLEL
16:45-17:00 Vitális Lídia SE-ÁOK, Kovács Szabina SE-ÁOK A fizikai prehabilitáció partialis hepatectomiára gyakorolt hatásának vizsgálata patkány modellen
17:00-17:15 Keresztes Beáta-Bernadett RO-MOGYE, Csiki Dorottya-Andrea RO-MOGYE A COVID-19 HATÁSA A MAROSVÁSÁRHELYI II. SEBÉSZETI  OSZTÁLY SÜRGŐSSÉGI SEBÉSZETI BETEGELLÁTÁSÁRA
Operatív orvostudományok – Fül-orr-gégészet, fej-nyak sebészet, szemészet 15:00-17:30
15:00-15:15 Szalczer Szilárd Lajos PTE-ÁOK Nedves típusú AMD-s betegek intravitrealis Eylea injekcióval való kezelésének hosszútávú (2014-2020) eredményei
15:15-15:30 Somogyi Kata Sára SE-FOK, Biczó Zita SE-FOK A diabetes és az emelkedett éhomi vércukorszint előfordulási gyakorisága fej-nyak daganatos betegek körében-retrospektív összehasonlító vizsgálat
15:30-15:45 Szlivka Boglárka DE-ÁOK Gégebetegségek foniátriai elemzése
15:45-16:00 Baricz Anita-Zsuzsanna RO-MOGYE, Erőss Anna RO-MOGYE, Erős Ákos RO-MOGYE A HUMÁN PAPILLOMAVÍRUS PROGNOSZTIKAI  JELENTŐSÉGE A SZÁJGARATI LAPHÁMKARCINÓMÁKBAN
16:00-16:15 Kemenes Gréta DE-ÁOK A posztoperatív látóélesség előrejelzése optikai koherencia tomográfiás (OCT) paraméterek segítségével makulalyuk műtétek esetén
16:15-16:30 Szünet
16:30-16:45 Asbóth Barbara SE-ÁOK Müller-glia eredetű progenitor sejtek vizsgálata felnőtt emberi retinában
16:45-17:00 Lénárt Vivien DE-ÁOK A cornea diurnális változásainak non-kontakt vizsgálata
17:00-17:15 Stefanics Réka PTE-ÁOK Az autológ és autogén csontblokkok rögzítését szolgáló csavarok mechanikai vizsgálata
17:15-17:30 Youssef Marina SZTE-SZAOK Pediatric Morphometric study for a new bone conductive hearing aid implantation
Operatív orvostudományok – Aneszteziológia és intenzív terápia, sürgősségi betegellátás B 15:00-17:15
15:00-15:15 Kóti Nikolett Noémi DE-ÁOK Vasospasmusra hajlamosító tényezők vizsgálata subarachnoidealis vérzésben
15:15-15:30 Csiki Ferenc Attila RO-MOGYE, Biró Ervin Zoltán RO-MOGYE NYITOTT SZÍVMŰTÉTET KÖVETŐ MÁJDISZFUNKCIÓ  VIZSGÁLATA
15:30-15:45 Jónás Bence PTE-ÁOK Perioperatív kockázatbecslés a szívsebészeben
15:45-16:00 Pleck András Péter SE-ÁOK Preoperatív Ultrahangprotokoll alkalmazása a folyadékterápia optimalizálására a korai hipotenzió megelőzéséhez: Randomizált Kontrollált Vizsgálat.
16:00-16:15 Szünet
16:15-16:30 Szilágyi Fruzsina SE-ÁOK Az eozinofil sejtszám és a mortalitás összefüggése lélegeztett és ECMO-kezelt COVID-19 betegekben
16:30-16:45 Rohács Diána SE-ÁOK, Stubnya János Domonkos SE-ÁOK SARS-COV2 fertőzés hatása a hagyományos és viszkoelasztikus alvadás monitorizálás eredményének összehasonlíthatóságára
16:45-17:00 Ferenczi Ádám SZTE-SZAOK, Polónyi Gabriella SZTE-SZAOK A ventilációs-perfúziós illeszkedés zavara különféle kardiopulmonális rizikóval rendelkező betegekben
17:00-17:15 Hodoniczki Ádám SZTE-SZAOK, Gajda Ámos SZTE SZAOK Metán kezelés vesekeringési következményei 24 óra veno-venózus extrakorporális membrán oxigenizációt követően kísérletes nagyállat modellben
Operatív orvostudományok – Traumatológia, ortopédia, idegsebészet – B 15:00-16:30
15:00-15:15 Ruzsa-Kis-Schubert Kinga DE-ÁOK A traktográfiás magszegmentáció szerepe a DBS műtétek tervezésében
15:15-15:30 Gidró Barbara-Tímea RO-MOGYE, Gálfalvi Noémi RO-MOGYE, Kovács Noémi RO-MOGYE AZ OBEZITÁS NÖVELI A BOKAPROTÉZIS-REVÍZIÓ ESÉLYÉT:  SZISZTEMATIKUS ÁTTEKINTŐ KÖZLEMÉNY ÉS METAANALÍZIS
15:30-15:45 Petneházy Zalán PTE-ÁOK Traumás eredetű mikrovérzések tractus szintű jelentőségének vizsgálata modern MRI módszerekkel.
15:45-16:00 Szabó Noé SE-ÁOK A synoviális membrán vizsgálata eredménytelen radiosynovectomiák (RSO) után
16:00-16:15 Bárány Tamás SE-ÁOK, Magyar Kristóf SE-ÁOK A csípőforgáspont helyzetének hatása az életminőségre és funkcionalitásra a DDH miatt protézisbeültetésen átesett betegnél.
16:15-16:30 Béres Marcell SZTE-SZAOK Periprotetikus proximális femur törések kezelése a Wagner SL revíziós szárral – középtávú eredmények
Elméleti orvostudományok – Sejtbiológia, sejtélettan 15:00-17:30
15:00-15:15 Bede Ákos Máté DE-ÁOK, Váróczy Csongor Attila DE-ÁOK TERMÉSZETES ÖLŐSEJTEK ÁLTAL KÖZVETÍTETT ANTITEST FÜGGŐ DAGANATSEJTÖLÉST BEFOLYÁSOLÓ VEGYÜLETEK AZONOSÍTÁSA NAGY ÁTERESZTŐKÉPESSÉGŰ SZŰRÉSSEL.
15:15-15:30 Kurtán Kitti DE-ÁOK A Veklury® (remdesivir) formulációk ciklodextrin tartalmuk révén gátolják a különböző variánsú SARS-CoV-2 tüskefehérjék ACE2 receptorhoz történő kötődését és felvételét
15:30-15:45 Marvin Bungenstock PTE-ÁOK Thymosin beta-4 initiates mammalian progenitor cell transformation and maturation in vitro
15:45-16:00 Reichert Aletta SE-ÁOK A lipidkötéstől független molekuláris interakciók jelentőségének vizsgálata foszfoinozitidek kimutatására szolgáló bioszenzorok membrán lokalizációjában
16:00-16:15 Lumniczky Zalán SE-ÁOK, Koós Bence SE-ÁOK Az időzített táplálékfelvétel hatása a szervezet gyulladásos állapotára
16:15-16:30 Szünet
16:30-16:45 Al-Sheraji Nada Mohamed SE-ÁOK Plazmamembrán kalcium pumpa fehérjék szerepének vizsgálata a szövetsérülés során
16:45-17:00 Jassó Nóra SE-ÁOK Aquaporin 3: egy lehetséges hidrogén-peroxid transzporter epitél sejtekben
17:00-17:15 Szabó Dóra Julianna SZTE-SZAOK A heparán-szulfát proteoglikán mintázat, valamint a Rac1 aktivitás változásának vizsgálata humán rabdomioszarkómában és C2C12 sejtekben
17:15-17:30 Guedes Pereira Raissa SZTE-SZAOK The Role of Kynurenic Acid in the Attenuation of Simulated Ischemia/Reoxygenation Stress Response: A Focused Investigation on Autophagy
Konzervatív orvostudományok – Endokrinológia, nefrológia B 15:00-16:30
15:00-15:15 Tran Trung Hieu DE-ÁOK Use of preventive services among the elderly with diabetes mellitus in Central and Eastern European countries
15:15-15:30  Mary Haton-Baka Baah DE-ÁOK Antibody Mediated Rejection (ABMR) after Kidney Transplantation: Diagnostic and Prognostic Markers of Hemostasis and Endothelial Cell Damage
15:30-15:45 Amna Yousaf Hashimi DE-ÁOK, Duong Vo Nhu Y DE-ÁOK Clinical significance of body composition monitoring in peritoneal dialysis patients
15:45-16:00 Bulajcsík Klaudia SE-ÁOK Szív- és érrendszeri szövődmények lupus nephritises betegekben
16:00-16:15 Bényei Erik SE-ÁOK, Welsch Lilla SE-ÁOK Mitotan terápia mellékvesekéreg carcinómában
16:15-16:30 Kollarics Réka SE-ÁOK, Hainzl Tobias SE-ÁOK A nem és a D-vitamin hiányos állapot hatása az a. carotis vazokonstriktor és vazodilatátor reaktivitására állatkísérletes körülmények között


2023. ÁPRILIS 20. CSÜTÖRTÖK

Elméleti orvostudományok – Farmakológia A 8:30-10:45
8:30-8:45 Szenci-Kaszás Balázs József SZTE-SZAOK, Tanner Norman Noel SZTE-SZAOK A BMP-induktor tiloron metabolikus hatásai in vitro és in vivo modellben
8:45-9:00 Gulácsi Levente Frigyes SZTE-SZAOK, Czakó Bálint László SZTE-SZAOK Kinurénsav és szintetikus analógjai csökkentik a szepszis-indukálta neutrofil aktivációt és agyi mitokondriális diszfunkciót patkányban
9:00-9:15 Tóth Gergő DE-ÁOK A rendszeres fizikai aktivitás kognitív funkcióra kifejtett hatásának vizsgálata aging patkány modellen
9:15-9:30 Sándor Csenge Anna DRK Dóczy Gimnázium 3D nyomtatással történő hüvelytabletta előállítása és vizsgálatai a különböző hüvelyi fertőzések kezelésére
9:30-9:45 Szünet
9:45-10:00 Hohl Kitti PTE-ÁOK Endotoxin-indukálta akut légúti gyulladás modell optimalizálása és validálása
10:00-10:15 Huynh Ngoc Khai PTE-TTK TRPV1 is selectively expressed in glutamatergic neurons of the mouse supramammillary nucleus
10:15-10:30 Szász Zsófia SE-GYTK TIC-10 és fluorozott származékai tumorellenes hatásának génexpressziós szintű vizsgálata gemcitabin rezisztens pancreas adenocarcinoma sejtvonalon
10:30-10:45 Apenberg Joost SE-ÁOK, Varga Zsófia Boglárka SE-ÁOK Evidence on the indirect action of phenylephrine on α1-receptors of smooth muscle: transporter-mediated release of noradrenaline from neuron terminals alongside with direct activation
Gyógyszertudományok – Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia A 8:30-10:45
8:30-8:45 Sánta Zsófia SZTE-GYTK Aza-kinurénsavak szintézise és transzformációi
8:45-9:00 Galgóczi Emese Zsuzsanna SZTE-GYTK Membránfehérje expressziója – léptéknövelés, stabilitás, szennyezésprofil és kristályosítás
9:00-9:15 Rajki Eszter SZTE-GYTK, Galgóczi Emese Zsuzsanna SZTE-GYTK T4 kovalens fúzió, mint a membránfehérjék hatékonyabb kristályosításának lehetősége
9:15-9:30 Hornyák Tamás SE-GYTK Az acetoxikavikol acetát, mint ígéretes növényi komponens ciklodextrin komplexeinek vizsgálata
9:30-9:45 Szünet
9:45-10:00 Berek Sára SE-GYTK Fehérjeizolációs protokoll optimalizálása glikozilációs mintázat vizsgálatokhoz
10:00-10:15 Répás Fanni PTE-GYTK Az olasz szalmagyopár illóolaj fitokémiai vizsgálata és antibakteriális hatásának in vitro értékelése
10:15-10:30 Shubail Sarah PTE-GYTK Nigella sativa olajának és Gaultheria procumbens illóolajának gyulladáscsökkentő szerepe kontakt dermatitisz modellben
10:30-10:45 Koloh Regina PTE-GYTK Levendula-, gesztenye- és repceméz antibakteriális hatása krónikus sebfertőzéseket okozó baktériumok esetén
Gyógyszertudományok – Gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet A 8:30-11:00
8:30-8:45 Istvándi Valentin PTE_GYTK Szomatosztatin és rövidebb peptid ligandumok receptor-kötődésének szerkezeti összehasonlítása
8:45-9:00 Szabó Csenge PTE-GYTK A D-vitamin selejtfehérje válaszra (unfolded protein response) gyakorolt hatása az idegrendszer vonatkozásában
9:00-9:15 Szitás Petra PTE-GYTK A makrofágok és a fraktalkin hatása az endometrium sejtek vasháztartására
9:15-9:30 Tirpák Boglárka PTE-GYTK A vasdeficiencia és a fraktalkin hatása az endometrium receptivitására
9:30-9:45 Csáki Nikolett DE-GYTK BGP-15 hatásainak vizsgálata doxorubicin- indukálta citotoxicitás modellen
9:45-10:00 Szünet
10:00-10:15 Lóska Dóra SE-GYTK, Lincmajer Zoltán SE-GYTK A tolperizon glutamát-felszabadulást gátló hatásmechanizmusának feltárása
10:15-10:30 Kovács Virág SE-GYTK Antioxidánsok a mikroszkóp alatt: rezveratrol származékok citoprotektív hatása hidrogén-peroxiddal szemben in vitro
10:30-10:45 Szatmári Péter SZTE-GYTK Skizofrénia hatása a placenta ABC transzportfehérjéinek expressziójára és epigenetikai mintázatára patkány modellben
10:45-11:00 Filus Norbert SZTE-GYTK D-gyűrűben módosított ösztron-éterek in vitro antiproliferatív és  antimetasztatikus hatása nőgyógyászati tumorsejtvonalakon
Gyógyszertudományok – Gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet, minőségbiztosítás 8:30-10:00
8:30-8:45 Horváth Kata Virág DE-GYTK A véralvadásgátló fondaparinux FGH triszacharid építőelemének új szintézise
8:45-9:00 Dr. Lippai Laura DE-GYTK Antocianin tartalmú liposzómák formulálása és vizsgálata
9:00-9:15 Dr. Fülöp Zsanett DE-GYTK Mono- és biciklusos morfolínó-nukleozidok szintézise
9:15-9:30 Péterfi Orsolya RO-MOGYE KOFFEINTARTALMÚ TABLETTÁK IN VITRO KIOLDÓDÁSI  PROFILJÁNAK SPEKTROSZKÓPIÁN ALAPULÓ BECSLÉSE  MESTERSÉGES NEURÁLIS HÁLÓZATOK SEGÍTSÉGÉVEL
9:30-9:45 Paczolai Péter PTE-GYTK Az online illegális gyógyszerforgalmazás átirányított oldalainak kutatása
9:45-10:00 Szikora Zsóka SZTE-GYTK In situ filmképző rendszerek formulálása és dermális felhasználási lehetőségeik
Elméleti orvostudományok – Kísérletes immunológia, mikrobiológia A 8:30-11:00
8:30-8:45 Szénási Tibor DE-ÁOK Parlagfű pollenexpozíció korai hatásainak vizsgálata
8:45-9:00 Szakszon Eszter DE-ÁOK Neutrofil hiányos egerek gyulladt szöveteiben észlelhető emelkedett T-sejt szám javíthatja az antigén specifikus immunválaszt
9:00-9:15 Kisgyörgy Máté DE-ÁOK Az „affinitáshangolt” HER2-specifikus CAR T-sejtek tumorellenes hatást mutatnak in vitro emlőtumor modellben
9:15-9:30 Isabell Carolin Bösmeier PTE-ÁOK HLA class-Ib molecules may influence decidual gamma/delta T cells during early human pregnancy
9:30-9:45 Sándor Csongor PTE-ÁOK Egy humán B-sejtes lymphoma szerozális kapcsolódásának vizsgálata in vivo xenogén állatmodellben
9:45-10:00 Szünet
10:00-10:15 Párkányi Borbála PTE-ÁOK CD8+ és CD8- NKT sejtek vizsgálata egészséges várandósság alatt
10:15-10:30 Molnár Kornél SE-ÁOK A nyirokerek szerepének vizsgálata az mRNS-LNP alapú vakcinák kiváltotta immunválaszban
10:30-10:45 Böröczky Csenge SE-ÁOK Erősen szupprimáló CD304+ és Helios+ Treg sejtek meghatározó szerepének vizsgálata a GI-aGvHD kialakulásában
10:45-11:00 Magyari Anett SZTE-SZAOK A bőr mikrobióta által kiváltott veleszületett immunmemória (VIM) folyamatok vizsgálata humán epidermális keratinocitákban
Elméleti orvostudományok – Genetika, genomika 8:30-10:30
8:30-8:45 Takács Bálint DE-ÁOK A kései ösztrogén válaszban közreműködő mikroRNS-ek azonosítása ovárium  sejtkultúrákban
8:45-9:00 Torner Bernadett DE-ÁOK A miRNS szerepének vizsgálata a glioblasztóma (GBM) diagnosztikájában
9:00-9:15 Takács Péter István SE-ÁOK Az ABCA4 gén-asszociált retina dystrophiák genotípus-fenotípus elemzése
9:15-9:30 Nagy Zsófia Flóra SZTE-SZAOK Az amiotrófiás laterálszklerózis genetikai rizikófaktorainak vizsgálata a magyar ALS betegek körében
9:30-9:45 Szünet
9:45-10:00 Dörmő Ákos SZTE-TTIK, Harangozó Ákos SZTE-SZAOK Az új típusú koronavírus nagy időfelbontású transzkriptomikai elemzése
10:00-10:15 Bagi Vittorio PTE-ÁOK A szepszis patomechanizmusában szerepet játszó genetikai elemek azonosítása
10:15-10:30 Brandon Beck PTE-ÁOK A csecsemőkori izomhypotónia differenciáldiagnosztikája – ritka betegségek előfordulása egy gyakori tünet hátterében
Elméleti orvostudományok – Farmakológia B 13:00-15:15
13:00-13:15 Bitay Gergő SZTE-SZAOK A SZELEKTÍV Na+/Ca2+ KICSERÉLŐ GÁTLÁS CSÖKKENTI A KAMRAI ALTERNÁNSOKAT KUTYA ÉS NYÚL SZÍVIZOMBAN
13:15-13:30 Csicsely Stefánia SZTE-SZAOK In vitro fibrózis modell létrehozása potenciális gyógyszercélpontok azonosítására
13:30-13:45 Pósa Bence SZTE-SZAOK Új, potenciális gyógyszertámadáspontok azonosítása volumenterhelés-indukálta bal kamrai hipertrófiában mikroRNS-mRNS bioinformatikai célpont predikcióval
13:45-14:00 Deli Dorottya BME-VIK Tirozin kináz-gátlók preklinikai vizsgálatára alkalmas intracelluláris tirozin-foszforiláció mérésén alapuló gyors in vivo vizsgálati módszer
14:00-14:15 Szünet
14:15-14:30 Boldizsár Imre SE-ÁOK Spinális glicin rendszer: az opioid analgetikus tolerancia háttérmechanizmusának egy új szereplője
14:30-14:45 Karakai Lajos PTE-ÁOK A lipid raft károsító myriocin tumorellenes és fájdalomcsillapító hatásának vizsgálata osteosarcoma egérmodelljében
14:45-15:00 Magnus-André Moritsgård PTE-GYTK The structural premises of inhibitor repositioning to SARS-CoV-2 main protease
15:00-15:15 Vietrov Tymur DE-ÁOK Advantageous effects of tofacitinib on comorbidities observed in complete Freund’s adjuvant induced rheumatoid arthritis in a ZSF1 rat model
Gyógyszertudományok – Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia B 13:00-15:15
13:00-13:15 Sajtos Csilla DE-GYTK Oldékonyságnövelés kalixarén és ciklodextrin együttes alkalmazásával
13:15-13:30 Kiss Szonja Réka PTE-ETK FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ GYÓGYSZERMARADVÁNYOK ANALÍZISE TERMÉSZETES VÍZBŐL
13:30-13:45 Schofhauser Damján René PTE-GYTK Gyűrűs kurkuminoid analógok lipofilitásának és permeábilitásának vizsgálata
13:45-14:00 Szabó Imola PTE-GYTK Népgyógyászatban sebkezelésre használt növényi kivonatokban az antibakteriális hatásért felelős vegyület csoportok meghatározása
14:00-14.15 Szünet
14:15-14:30 Dobó Máté SE-GYTK A hiszterézis jelenségének tanulmányozása nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával poliszacharid-alapú állófázisokon polár organikus módban
14:30-14:45 Molaei Mirsadra SE-GYTK Species-specific acid-base characterization of carnosine and homocarnosine using nuclear magnetic resonance
14:45-15:00 Nagymihály Bence SZTE-SZAOK Rad6 fehérje-fehérje kölcsönhatásainak gátlása peptidomimetikumok és szelektív kovalens inhibitorok segítségével
15:00-15:15 Kocsis Endre SZTE-SZAOK Kaloniszteron tartalmú önrendeződő nanorészecske pro-drugok félszintetikus előállítása és vizsgálata
Gyógyszertudományok – Gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet B 13:00-15:30
13:00-13:15 Kolcsár Ágnes RO-MOGYR A HEMOKININ-1 SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA SUPRADURALIS  „GYULLADÁSOS LEVES” INDUKÁLT MIGRÉN MODELLBEN
13:15-13:30 Vilmányi Péter PTE-GYTK Alternariol metabolitok kölcsönhatásainak vizsgálata szérum albuminnal és ciklodextrinekkel
13:30-13:45 Ritter Emese PTE-GYTK A szigma-1 receptor agonista fluvoxamin protektív hatása endotoxinnal kiváltott akut légúti gyulladás egérmodelljében
13:45-14:00 Berenkei Gábor Balázs PTE-GYTK,Kerekes Richárd Miklós PTE-GYTK Fájdalomcsillapító hatás vizsgálata a lipid raftokon keresztül
14:00-14:15 Ujházi Vivien PTE-GYTK Az interleukin-1 szerepének vizsgálata szisztémás gyulladást kísérő testhőmérsékleti eltérések kialakulásában
14:15-14:30 Szünet
14:30-14:45 Scheller Richárd Károly SE-GYTK, Bartha Borbála SE-GYTK A tramadol hatása az alvás-ébrenlét ciklus szerkezetére patkányban
14:45-15:00 Tóth Franciska SZTE-GYTK Hialuronsav vírusszaporodásra gyakorolt hatása
15:00-15:15 Nacsa Róbert SZTE-GYTK Sürgősségi megjelenésekhez köthető antibiotikum alkalmazás Pilot  vizsgálat a szegedi SBO-n
15:15-15:30 Bocz Csenge SZTE-GYTK Hafnium-oxid és platina nanorészecskék radioszenzitizáló hatásának  vizsgálata tumoros sejteken
Egészségtudományok – Primer prevenció, védőnői prevenció, dietetika F 13:00-16:15
13:00-13:15 Dr. Olasz Orsolya SE-ÁOK A virtuális valóság alapú mindfulness gyakorlatok hatásai a fiatalok fiziológiai és pszichológiai állapotára
13:15-13:30 Kore Vaishnavee Umesh DE-ÁOK Estimation of mortality attributable to PM2.5 pollution in Indian cities
13:30-13:45 Jáki Tamás SZTE-SZAOK Előítéletes-e az orvostanhallgató?
13:45-14:00 Andréka Lilla SE-ÁOK A hátrányos helyzetű és a teljes magyar lakosság kardiovaszkuláris kockázatának összehasonlítása
14:00-14:15 Dsouza Jessica Ruth DE-ÁOK Estimation of lifetime excess cancer risk due to exposure to arsenic in Bihar and West Bengal region in India
14:15-14:30 Főző Krisztina PTE-ÁOK Hősök a Hősök terén – Élet a város közepén, szegregátumi körülmények között, Pécs – György telep
14:30-14:45 Szabó Katalin SE-ÁOK, Falus Márton SE-ÁOK Balassagyarmati serdülők szexuális biztonságra vonatkozó ismereteinek vizsgálata egy egészségnevelő program hatására
14:45-15:00 Dr. Bán Eszter Barbara DE-NK Összefüggés vizsgálata a szájüregi daganatok előfordulási gyakorisága és a gazdaság fejlettségének vonatkozásában.
15:00-15:15 Babis Brigitta SE-ÁOK, Takács Titanilla SE-ÁOK A sportteljesítményt befolyásoló faktorok meghatározása mesterséges intelligencia alkalmazásával
15:15-15:30 Tőkés Attila DE-ÁOK Az egészségműveltség és mentális egészség kapcsolata
15:30-15:45 Szabó András Dániel SZTE-SZAOK Mennyire jellemző az egészséges életmód az orvostanhallgatókra?
15:45-16:00 Simon Vivien SE-ÁOK, Nagy-Bozsoky József SE-ÁOK Magyar űrhajós jelöltek orvosi alkalmasságának vizsgálata HUNOR űrprogram keretében
16:00-16:15 Rancz Tamás RO-EMTE MVK Inszomnia és életmód koronavírus-járvány idején orvosok és asszisztensek körében
Elméleti orvostudományok – Kísérletes immunológia, mikrobiológia B 13:00-15:45
13:00-13:15 Váradi Eszter Anna DE-ÁOK Zymosan által indukált immunválasz alternatívan polarizált makrofágokban
13:15-13:30 Jex Emiliána Zsuzsa DE-ÁOK Az NLRP3 útvonal aktivitásának vizsgálata vírus expozíciónak kitett humán plazmacitoid dendritikus sejtekben
13:30-13:45 Vereb Márk András DE-ÁOK A hatékony in vitro citotoxikus választ kiváltó T sejtekre optimalizált HER2-specifikus kiméra antigén receptorokkal módosított NK-92 sejtek átmeneti tumorellenes hatást mutatnak emlőtumor xenograft modellben
13:45-14:00 Ormai Edit PTE-ÁOK Illóolajok biofilm-degradációs hatásának vizsgálata nozokomiális fertőzéseket okozó baktériumok ellen
14:00-14:15 Takáts Károly János PTE-ÁOK Lymphocytás choriomeningitis vírus (LCMV): egy mellőzött zoonotikus fertőzés első hazai eseteinek közvetlen laboratóriumi igazolása
14:15-14:30 Szünet
14:30-14:45 Wang Viktória PTE-ÁOK KÍNAI GYÓGYNÖVÉNYEK HATÁSMECHANIZMUSÁNAK VIZSGÁLATA
14:45-15:00 Boldizsár Lili Katalin SE-ÁOK A HCK TIROZIN-KINÁZ SZEREPE AZ IMMUNKOMPLEX-INDUKÁLT GLOMERULONEPHRITIS KIALAKULÁSÁBAN
15:00-15:15 Balogh Lili SE-ÁOK, Maklári Ákos SE-ÁOK A neutrofil granulociták Syk-expressziója nélkülözhetetlen a kísérletes autoimmun bőrgyulladás kialakulásához
15:15-15:30 Szekér Máté SE-ÁOK, Lumniczky Zalán SE-ÁOK A táplálékösszetétel változásának hatása a leukociták adhéziós képességére
15:30-15:45 Czikkely Márton SZTE-SZAOK Hogyan kerüljük el az antibiotikum rezisztencia krízist?
Konzervatív orvostudományok – Kardiovaszkuláris medicina A 8:30-10:45
8:30-8:45 Kovács Máté Balázs DE-ÁOK Egy új típusú kardiális miozin aktivátor, a danicamtiv hatásainak vizsgálata in vivo
8:45-9:00 Spiesshofer Sylvia SE-ÁOK A bal kamrai aktív relaxáció mutatja a legszorosabb összefüggést a miokardiális proteom változásaival a szívizom remodelláció és reverz remodelláció különböző stádiumaiban lévő hím és nőstény patkányokban
9:00-9:15 Váradi Barnabás SE-ÁOK, Zenkl Viktória SE-ÁOK A mellékvese transzkriptom vizsgálata krónikus szívelégtelenség patkány modelljében
9:15-9:30 Székely Marcell SE-ÁOK Minimálisan invazívan beültethető transzapikális dupla-lumenű kanül fejlesztése rövidtávú mechanikus keringéstámogatáshoz
9:30-9:45 Szünet
9:45-10:00 Pintér Tamás Bence DE-ÁOK A mérési eredmények a valóságot tükrözik? – Kihívások a szívelégtelenség biomarker kutatásában…
10:00-10:15 Turschl Tímea SE-ÁOK A miokardiális munka index a posztoperatív NT-proBNP független prediktora transzkatéteres aorta billentyű beültetésen áteső betegekben
10:15-10:30 Kothalawala Edward Saman DE-ÁOK A szakubitril/valzartán (ARNI) javítja a szívtranszplantáció előtt álló betegek klinikai és hemodinamikai paramétereit
10:30-10:45 Torma Dalma PTE-ÁOK Pacemaker beültetés gyakorisága és prediktorai Myval billentyű implantáció esetén
Elméleti orvostudományok – Élettan, kórélettan B 8:30-10:45
8:30-8:45 Majoros Levente DE-ÁOK Az idősebb korban elkezdett rendszeres fizikai aktivitás hatásának vizsgálata rekreációs és erőltetett futás segítségével, aging patkány modellen
8:45-9:00 Korpás Kristóf Levente DE-ÁOK Az asztrocitafüggő, NMDA receptor mediált lassú inward áram (SIC) szerepe egér neocortex mintákban
9:00-9:15 Schram Flóra PTE-ÁOK A centrális tranziens receptor potenciál ankyrin 1 ioncsatornák szerepének vizsgálata poszttraumás stressz betegség egér modelljében
9:15-9:30 Al-Geráfi Adham SZTE-SZAOK, Szabó Norina SZTE-SZAOK Kalcitonin gén-rokon peptid (CGRP)-tartalmú meningeális idegek immunhisztokémiai vizsgálata kísérletesen kiváltott subarachnoideális vérzést követően
9:30-9:45 Szünet
9:45-10:00 Gedei Péter SZTE-SZAOK Orofaciális karragén kezelést követő oxytocin receptor, c-Fos és CGRP mRNS expresszió változás vizsgálata patkány trigeminális ganglionban
10:00-10:15 Volford Dávid SZTE-SZAOK A losartan antifibrotikus hatását a kimáz illetve a TGF-β/SMAD jelút gátlásán keresztül fejti ki krónikus radiogén szívkárosodásban patkány modellben
10:15-10:30 Babay Imre SE-ÁOK, Tóth Csillag Virág SE GYTK Krónikus angiotenzin II expozíció hatása a C3a okozta vazokonstrikcióra
10:30-10:45 Vámosi Boldizsár SE ÁOK A leukotrién B4 szerepe a neutrofil granulociták migrációjában
Elméleti orvostudományok – Anatómia, morfológia, fejlődésbiológia A 8:30-10:30
8:30-8:45 Bradnick Carolyn Helen Grant DE-ÁOK Essential role of hyaluronan in mouse hippocampal development
8:45-9:00 Márton Zsombor PTE-ÁOK, Pytel Bence PTE-ÁOK A PAC1 receptor mRNS expresszió változásának vizsgálata a substantia nigra területén a Parkinson-kór rotenon modelljében, patkányban
9:00-9:15 Szemes Máté PTE-ÁOK, Márton Zsombor PTE-ÁOK Anatómia a virtuális valóságban
9:15-9:30 Schmidt Marcell PTE-ÁOK Neuronok és microglia sejtek vizsgálata a substantia nigrában különböző korú vad típusú és hipofízis adenilát cikláz-aktiváló polipeptid (PACAP)- génkiütött egerekben
9:30-9:45 Szünet
9:45-10:00 Sebők Hunor ATE A hippokampális hilus szelektív kolinerg beidegzése
10:00-10:15 Biju Rachana SZTE-SZAOK Delayed intraspinal delivery of hIL-10 mRNA-LNP to promote functional and morphological recovery after spinal cord injury
10:15-10:30 Ignácz Máté SZTE-SZAOK Neuroectodermalis őssejtek transzplantációjával előidézett morfológiai és funkcionális javulás krónikus gerincvelő-sérülést követően
Elméleti orvostudományok – Molekuláris biológia 8:30-11:15
8:30-8:45 Székely Mihály DE-ÁOK A protein arginin metiltranszferáz 5 mutációjának hatása a daganatképződésre
8:45-9:00 Váróczy Csongor Attila DE-ÁOK, Bede Ákos Máté DE-ÁOK A PARP-14 ENZIM LEHETSÉGES SZEREPE A TUMOR-ASSZOCIÁLT MAKROFÁG FENOTÍPUS KIALAKULÁSÁBAN
9:00-9:15 Várkonyi Beáta DE-ÁOK ADP-ribozilációs módosítások tanulmányozása a mitokondriumban
9:15-9:30 Koh Ishida PTE-ÁOK The impact of Thymosin beta-4 on KH Domain Containing RNA Binding protein (QKI) expression in vitro
9:30-9:45 Gordos Ambrus SE-GYTK GFP-OSK1, egy biotechnológiai úton előállított fluoreszcens peptid toxin, amely alkalmas a Kv1.3 csatorna blokkolók vizsgálatára
9:45-10:00 Szünet
10:00-10:15 Kovács Ákos SZTE-SZAOK TERT promóter mutáció detekciós módszer kifejlesztése
10:15-10:30 Leszkó Dárius SE-ÁOK Új fluoreszcens fotoaffinitás ligand-alapú technika a D3 dopamin receptor vizsgálatára
10:30-10:45 Páli Emese Kincső SZTE-SZAOK Peptid módosított ciklodextrinek vizsgálata a vér-agy gát sejttenyészetes modelljén
10:45-11:00 Debreczeni Dorina Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium C-típusú inaktivációból történő visszatérés molekuláris hátterének vizsgálata a Kv1.3 ioncsatornán
11:00-11:15 Csigi Gergely Imre SE ÁOK A TMEM175 lizoszómális kálium csatorna vizsgálata
Elméleti orvostudományok – Biokémia 8:30-11:15
8:30-8:45 Anderko Adam DE-ÁOK A LAT-1 aminosav transzporter gátlása csökkenti a humán adipociták hőtermelésének cAMP általi indukcióját ex vivo
8:45-9:00 Szalmás Alexandra Fanni DE-ÁOK A protein arginin metiltranszferáz 5 szövettani vizsgálata humán tüdődaganatokban
9:00-9:15 Révész István DE-ÁOK Stresszgranulum képződést befolyásoló vegyületek azonosítása nagy áteresztőképességű módszerrel
9:15-9:30 Szántó Henrietta Anna PTE-ÁOK Az OPA-1 szerepe a bleomycin indukálta tüdőfibrózis elleni védelemben
9:30-9:45 Kaknics Zita SE-ÁOK Újonnan kifejezett bakteriális demirisztoilázok szerepének vizsgálata a cisztás fibrózis patomechanizmusában
9:45-10:00 Szünet
10:00-10:15 Egri Barnabás SE-ÁOK,Csikós Petra SE-ÁOK Szinergizmus a tranexámsav és a vörösvérsejtek között a fibrinolízis gátlásában
10:15-10:30 Kokas Márton SE-ÁOK, Kirchlechner-Farkas Judit Mária SE-ÁOK Metabolikus polihisztor vagy egyszerű glutamingyár? – Citrátkör az asztrocitákban
10:30-10:45 Tanner Norman Noel SZTE-SZAOK, Szenci-Kaszás Balázs József SZTE-SZAOK A tiloron jótékony hatásai magas zsírtartalmú diéta esetén
10:45-11:00 Dr. Gausz Flóra Diána SZTE-SZAOK,Dr. Fejes Alexandra SZTE-SZAOK Diabéteszes kardiomiopátia proteomikai vizsgálata hím db/db egerekben
11:00-11:15 Dr. Fazekas Szuzina SZTE-SZAOK Az exoszómák sokszínű szerepe a szindekán-4-függő sejtmigráció során
Konzervatív orvostudományok – Kardiovaszkuláris medicina C 13:00-15:30
13:00-13:15 Kutasi Bence PTE-ÁOK Konvencionálisan végzett, valamint zero-fluoroszkópos katéterablációk összehasonlítása AV-nodális reentry tachycardiák katéterablációja során
13:15-13:30 Szakál Imre SE-ÁOK, Arnóth Bence SE-ÁOK Kamrai tachycardia abláción átesett betegek egyéves összmortalitásának predikciója gépi tanulás segítségével
13:30-13:45 Kovács Kristóf SE-ÁOK A high-power short-duration és a very high-power short-duration ablációs technikák hatása a pulmonális véna izoláció beavatkozási jellemzőire és a first pass izolációs rátára
13:45-14:00 Orbán Gábor SE-ÁOK,Boga Márton SE-ÁOK A bal felső pulmonális véna és a bal pitvari fülcse anatómiai közelségének hatása a pitvarfibrilláció abláció sikerességére
14:00-14:15 Bocz Botond PTE-ÁOK Cryoballonos és ablációs index vezérelte radiofrekvenciás katéterabláción áteső betegek összehasonlítása paroxysmalis pitvarfibrillációban
14:15-14:30 Szünet
14:30-14:45 Toller Kata Anna PTE-ÁOK A hypophysis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) vizsgálata pulmonalis vénaizoláción áteső pitvarfibrilláló betegekben
14:45-15:00 Földesi Mihály SZTE-SZAOK Elektróda dezintegráció hatása a Transzvénás Elektróda Extrakció komplexitására és sikerességére
15:00-15:15 Dávid Kamilla Luca SE-ÁOK Zero-fluoroszkópiás stratégia és konvencionális katéterabláció összehasonlítása supraventricularis tachycardiák esetében.
15:15-15:30 Irene Alice Thomas DE-ÁOK Unfavourable outcome despite the upgrade of an Implantable Cardioverter Defibrillator to Cardiac Resynchronization Therapy
Elméleti orvostudományok – Élettan, kórélettan D 13:00-15:30
13:00-13:15 Bodó Angelika PTE-ÁOK A DREADD kemogenetikai technológia alkalmazása patkányok táplálékfelvételének csökkentésére a lateralis hypothalamicus area elcsendesítésével
13:15-13:30 Hornyák Anna DE-ÁOK Az indolamin-2,3-dioxigenáz-1 (IDO1) enzim farmakogenomikai vizsgálata humán tumorokban
13:30-13:45 Vida Noémi SZTE-SZAOK, Gajda Ámos Ábel SZTE-SZAOK A neutrofil extracelluláris csapdák szerepe az akut vesekárosodás kialakulásában kísérletes veno-venózus extrakorporális membrán oxigenizáció alatt
13:45-14:00 Hammad Zaid SZTE-SZAOK, Alhaj Hussein Ramez SZTE-SZAOK Pulmonary consequences of global and focal cerebral ischemia in rats
14:00-14:15 Czakó Bálint László SZTE-SZAOK, Gulácsi Levente Frigyes SZTE-SZAOK A szepszis progressziója során alkalmazott inhalációs metánterápia szervi- és mitokondriális hatásainak vizsgálata
14:15-14:30 Szünet
14:30-14:45 Lajkó Flórián RS UE ENDOTHEL DISZFUNKCIÓ HIV-FERTŐZÖTT SZEMÉLYEKNÉL
14:45-15:00 Benyó Franciska SE-ÁOK Neuromodulátorok szerepének vizsgálata implicit tanulásban egérmodellen
15:00-15:15 Blénesi Szilvia SE-ÁOK Éhezés indukálta tanult reakciók vizsgálata C. elegans-on
15:15:15:30 Perey-Simon Bernadett Katinka SE-ÁOK Az angiotenzin II aktiválta koleszterin-25-hidroxiláz génexpressziójának vizsgálata vaszkuláris simaizomsejtekben
Elméleti orvostudományok – Anatómia, morfológia, fejlődésbiológia B 13:00-15:15
13:00-13:15 Joó Kata ELTE-TTK A filopodia jelentősége az in vitro fertilizációs kezelések során létrejött humán embriókban
13:15-13:30 Láng Tamás SE-ÁOK A posterior intralaminaris thalamikus magnak az agresszív viselkedésre gyakorolt hatásának vizsgálata kemogenetikai módszerekkel
13:30-13:45 Somogyi Anett SZTE-SZAOK Kután és izom primer afferensek szerepe az idegsérülést követő gerincvelői mikrogliózis és neuropathiás fájdalom kialakulásában
13:45-14:00 Erdei Virág DE-ÁOK A hiszton 3.1 foszforiláció gátlása CRISPR/cas9 stratégiával transzgén egérben; hatása a hőküszöbre
14:00-14:15 Szünet
14:15-14:30 Gömöri Lídia Éva DE-ÁOK A primer afferens depolarizáció jelenségének életkorfüggő sajátosságai patkány és egér gerincvelőben
14:30-14:45 Milica Milicic PTE-ÁOK TRPA1 ion channel does not contribute to the chronic stress-induced activation of locus ceruleus noradrenergic cells
14:45-15:00 Pytel Bence PTE-ÁOK Corticotropin-releasing hormone tartatalmú neuronok funkcionális-morfológiai vizsgálata a Parkinson-kór rotenon modelljében, patkányban
15:00-15:15 Bosnyák Inez PTE-ÁOK Optimális egérmodell kialakítása iszkémiás retinopátiában
Elméleti orvostudományok – Biofizika 13:00-15:15
13:00-13:15 Bangera Kavya Chittaranjan DE-ÁOK Characterization of a small molecule inhibitor of the Hv1 proton channel
13:15-13:30 Székelyhidi Virág Enikő DE-ÁOK A sejtmembrán ceramid szintjének emelkedése növeli a Parkinson-kórra jellemző kórosan foszforilált Kv1.3 ioncsatorna mennyiségét mikroglia sejtekben
13:30-13:45 Tárnai Viktória PTE-TTK A sejtvázfehérjék szerepének vizsgálata a membrán nanocsövek kialakításában és mitokondriumok transzportjában
13:45-14:00 Széles Zorka Anna PTE-GYTK Egy B2-vitamin származék, a roseoflavin fotofizikai karakterizálása
14:00-14:15 Szünet
14:15-14:30 Péter Dániel Mihály SE-ÁOK A titin óriásfehérje trunkációinak hatására kialakuló szívizom-morfológiai elváltozások a dilatatív kardiomiopátia kóroktanában
14:30-14:45 Kosik Luca Elizabet ELTE-TTK DNS fogantyú fejlesztése nagy specificitású molekuláris nanomanipulációra
14:45-15:00 Szlávik Dániel SE-GYTK Extracelluláris vezikulák atomi erő mikroszkópiás vizsgálati módszereinek kidolgozása
15:00-15:15 Nanys Mónika BME-VIK Szervetlen sók és páratartalom hatása biodegradábilis, nanoszálas szerkezetek létrehozására
Elméleti orvostudományok – Bioinformatika, számítógépes modellezés 13:00-14:45
13:00-13:15 Hudák Noémi DE-ÁOK Dendritikus ingerületvezetés vizsgálata a frontotemporalis dementia egy transzgenikus állatmodelljében a számítógépes idegtudomány módszereivel
13:15-13:30 György Attila Tamás RO-MOGYE A TP53 COLORECTALIS CARCINOMA MUTÁCIÓS HOTSPOTJAINAK BIOINFORMATIKAI BEAZONOSÍTÁSA
13:30-13:45 Vizi András PTE-ÁOK 3D nyomtatott alapanyagok orvostechnikai felhasználhatósága különböző fertőtlenítési eljárások után
13:45-14:00 Szünet
14:00-14:15 Kerestély Márk SE-ÁOK Epiteliális-mezenchimális tranzíció visszafordításának modellezési lehetősége kompartmentalizált in silico Boole-modellben
14:15-14:30 Baumgärtner Margaréta SZTE-TTIK 3D nyomtatott tracheamodell fejlesztése légzésmechanikai vizsgálatokhoz
14:30-14:45 Biró Gergő Zalán SZTE-SZAOK  Epigenom regulátor mikroRNS-ek azonosítása hiperkoleszterinémiás patkány szívekben: in silico analízis
Egészségtudományok – Szekunder prevenció, családorvoslás, preventív medicina A 8:30-11:15
8:30-8:45 Ajene Comfort-Lucia DE-ETK The Economic Burden of Type 2 Diabetes Mellitus in member states of the European Union at national and subnational levels: A systematic review
8:45-9:00 Szalai Rita PTE-ÁOK COVID-19 hatása a kardiovaszkuláris rehabilitációban résztvevő betegek egészségi állapotára
9:00-9:15 Szondy István SE-ÁOK, Varga Noémi Nóra SE-ÁOK Okostelefonos applikáción alapuló digitális rendszer alkalmazása az onkodermatológiai ellátásban a COVID-19 járvány idején
9:15-9:30 Magyar Dániel SZTE-SZAOK A magyarországi populációs szintű vastagbélszűrési program keretében végzett kolonoszkópos vizsgálatok hatékonyságának és biztonságosságának retrospektív értékelése a Szegedi Tudományegyetemen
9:30-9:45 Darnai Máté PTE-ÁOK Tüdőrák kimutatása elektronikus orr segtségével, vizeletminták alapján
9:45-10:00 Balla Dorottya SE-ÁOK, Fogarasi Csenge SE-ÁOK Eredmények a Semmelweis Egyetem post-COVID sportolói regiszteréből: fókuszban a sporthoz való visszatérés
10:00-10:15 Gál Dóra PTE-ÁOK A vizuális zaj hatása a random pont sztereogramok észlelhetőségére
10:15-10:30 Nyiri Dániel SE-ÁOK, Ódor Diána SE-ÁOK Hajélktalanok fizikai-, szociális- és mentális egészsége
10:30-10:45 Vörös Henrietta Elina SZTE-SZAOK Az orvostanhallgatók lefekvésének halogatása, az impulzivitás, az okostelefon-függőség és az akadémiai halogatás közötti összefüggések vizsgálata
10:45-11:00 Torzsa Gergely SE-ÁOK Obstruktív alvási apnoe összefüggése a depresszióval, szorongással, affektív temperamentummal, illetve életmódbeli tényezőkkel
11:00-11:15 Akpeji Omagu Anne DE-ÁOK The Burden of Type 2 Diabetes Mellitus in member states of the European Union at national and subnational levels: A Systematic Review
Egészségtudományok – Szekunder prevenció, családorvoslás, preventív medicina B 8:30-11:15
8:30-8:45 Dr. Csipkés Csaba DE-NK A cerebrovaszkuláris és kardiovaszkuláris halálozások összefüggésének vizsgálata a gazdasági fejlettség tükrében
8:45-9:00 Vári Dorottya Katalin SE-ÁOK A SARS-CoV-2 ellenes védőoltás hatékonysága szívtranszplantált betegcsoportban
9:00-9:15 Merkl Zsófia PTE-ÁOK A műtét alatti hipotermia kialakulásának gyakorisága és új vizsgálati módszere kisgyermekekben
9:15-9:30 Hortobágyi Tibor SZTE-SZAOK A kiterjesztett thrombectomia időablak hatása a túlélésre és az életminőségre a Dél-alföldi régióban
9:30-9:45 Gyöngyösi Helga SE-ÁOK A rendelői és ambuláns centrális vérnyomás és augmentációs index meghatározása két módszerrel és ezek változása életmódváltoztatás vagy antihipertenzív terápia után hipertóniás betegekben
9:45-10:00 Szapáry Ádám Ágoston PTE-ÁOK Az Internetfüggőség Komplex Felmérése
10:00-10:15 Dombrády Zsolt Örs SE-ÁOK, Nagy Martin SE-ÁOK A COVID-19 járvány hatása a coronaria CT angiographia vizsgálatok kivitelezésére
10:15-10:30 Nagy Kamilla SZTE-SZAOK, Sahebjamee Nikki SZTE-ETSZK Blame it on the weather! The effects of weather parameters on the autonomic nervous system in terms of pain perception, heart rate variability and postural sway
10:30-10:45 Dorogi Kíra PTE-ÁOK Obesitas paradox vizsgálata metaanalízissel
10:45-11:00 Marton László RO_MOGYE, Györffy Lilla RO-MOGYE, Rüsz-Fograsi Mátyás RO-MOGYE A MOGYTTE EGÉSZSÉGÜGYI SZAKJAIN TANULÓ  MAGYAR ANYANYELVŰ HALLGATÓK KUTATÁSI IGÉNYEI ÉS  LEHETŐSÉGEI
11:00-11:15 Nagy Dávid DE-ÁOK Az idősödő korban elkezdett rendszeres testmozgás hatása az öregedéssel összefüggő látószervi károsodásra
Egészségtudományok – Tercier prevenció, fizioterápia, rehabilitáció, ápolás és betegellátás C 8:00-9:45
8:00-8:15 Amin Mohammadi PTE-ETK THE IMPACTS OF THE MENISCUS SURGERY ON PATIENT`S LIFE
8:15-8:30 Hegyesi Gabriella GFE-ESZK Dializált betegek – HD vagy PD?
8:30-8:45 Trixler Bettina PTE-ETK AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROKBAN ÉRINTETT SZEMÉLYEK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSA ÉS KIADÁSAI
8:45-9:00 Tatár Barbara Bianka SZTE-ETSZK Gyógytornász-fizioterapeuták differenciáldiagnosztikai ismereteinek, a fizioterápiás kezelés megkezdését kontraindikáló figyelmeztető tünetek és jelek felismerésének vizsgálata
9:00-9:15 Csáti Leila Laura ME-ETK Az autizmus-spektrumzavarral élő gyerekek oktatási, nevelési sajátosságai
9:15-9:30 Margitai Virág DE-ETK Gyakorló fogorvosok mozgásszervi panaszai az egyoldalú munkavégzés következtében
9:30-9:45 Erdősi Petra PTE-ETK A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ HATÁSA A GERINCVELŐSÉRÜLTEK ÉLETMINŐSÉGÉRE
Egészségtudományok – Primer prevenció, védőnői prevenció, dietetika A 8:00-9:30
8:00-8:15 Papp Hanga SE-ETK, Patkó Alexandra SE-ETK Savanyított tej- és tejszínkészítmények laktóztartalmának vizsgálata
8:15-8:30 Szokoly Bettina DE-ETK D-vitamin ellátottság vizsgálata professzionális sportolóknál
8:30-8:45 Osgyáni-Balogh Gabriella PTE-ETK EGYES NEMZETKÖZI LÉGITÁRSASÁGOK ÁLTAL FELSZOLGÁLT ÉTELKÍNÁLATOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA
8:45-9:00 Cseke Adél SE-ETK Joghurtok laktóztartalma – Számít a lejárati idő vagy a márkanév?
9:00-9:15 Pintér Márton PTE-ETK ÉLELMISZEREKBEN GYAKRAN HASZNÁLT TARTÓSÍTÓSZEREK GÉNEXPRESSZIÓS VIZSGÁLATA APOPTOSISBAN SZEREPET JÁTSZÓ GÉNEKEN IN VITRO
9:15-9:30 Kókai Zsuzsanna Luca SE-ETK A rizsen és kukoricán túl – alternatív gabonák a gluténmentes diétában
Egészségtudományok – Primer prevenció, védőnői prevenció, dietetika D 8:00-9:30
8:00-8:15 Theodore Waltgins SZTE-ETSZK Examination of attitudes and knowledge related to sexual diversity
8:15-8:30 Horváth Zoltánné SE-ETK Korszerű ápolás oktatásának fontossága a kiterjesztett hatáskörű ápolók körében
8:30-8:45 Bitó Zoltán GFE-ESZK Praxisközösségi prevenció a Három Generációval az Egészségért Program során Hódmezővásárhely és térségében
8:45-9:00 Bakos Barbara ME-ETK Védőnő fogászati feladatai a várandósgondozásban
9:00-9:15 Herczeg Viktória SZTE_ETSZK Mesterségem címere… óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység gyakorlati tapasztalatai országos viszonylatban
9:15-9:30 Szántóri Patricia PTE-ETK Az endometriózissal diagnosztizált nők életminőségének és egészségmagatartásának vizsgálata
Egészségtudományok – Tercier prevenció, fizioterápia, rehabilitáció, ápolás és betegellátás D 8:00-9:30
8:00-8:15 Bói Bernadett DE-NK A cukorbetegség gondozás minősége a háziorvosi praxisokban Magyarországon
8:15-8:30 Orosz Nikolett GFE-ESZK Ápoló tanulók, hallgatók elégedettsége a klinikai gyakorlattal Békés megyében
8:30-8:45 Kárpáti Alirán ME-ETK Transzneműek társadalmi önértékelése, önképe
8:45-9:00 Ömböli Gréta Anna PTE-ETK KÉZHIGIÉNÉ MONITORING ÁPOLÓK KÖRÉBEN
9:00-9:15 Markovics Dorina SE-ETK Multimorbiditás, polipragmázia vizsgálata geriátriai osztályon
9:15-9:30 Pribus Nikolett SZTE-ETSZK Nozokomiális infekciók előfordulásának felmérése, a megelőzés lehetőségei, az ápolói magatartás szerepe
Egészségtudományok – Tercier prevenció, fizioterápia, rehabilitáció, ápolás és betegellátás F 11:00-13:00
11:00-11:15 Dr. Bencze János DE-GTK A diabetes retinopathiat befolyásoló tényezők vizsgálata
11:15-11:30 Ábrahám Lili Orsolya SE-ETK SMA I-es betegek evési/nyelési nehezítettségének és beszédfejlődésének követése
11:30-11:45 Sóska Viktória PTE-ETK A SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS KAPACITÁS ÉS IGÉNYBEVÉTELI MUTATÓINAK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON
11:45-12:00 Grimm Regina Sophia Lánczos Kornél Gimnázium, Kajári Dávid Márton  Lánczos Kornél Gimnázium Egy székesfehérvári gimnázium levegőminősége
12:00-12:15 Kovács Bettina PTE-ETK Az intravénás thrombolyticus és mechanikus thrombectomiás rekanalizációs beavatkozással kezelt, ischaemiás stroke-on átesett betegek életminőségének vizsgálata
12:15-12:30 Simkó Alexandra SZE-ESK Az emelkedett tarkóredő jelentősége a várandósgondozásban
12:30-12:45 Borbély Petra PTE-ETK Akut stressz mérése e-sport játékosok körében
12:45-13:00 András Anikó GFE-ESZK A krónikus rhinosinusitis fenotípusok és endotípusok hatása a posztoperatív ápolási folyamatokhoz
Egészségtudományok – Primer prevenció, védőnői prevenció, dietetika E 11:00-12:30
11:00-11:15 Stok Zsófia SZTE-ETSZK Instruálás hatásának vizsgálata a szájápolási ismeretekre és szokásokra fix fogszabályozót viselő felnőttek körében
11:15-11:30 Luka Bitrus Ijiptil PTE-ETK Evaluation of the quality of life and health related status in people with knee osteoarthritis in Hungary
11:30-11:45 Kovács Kitti ME-ETK Tehéntej allergiában és/vagy laktóz malabsoptioban szenvedő gyermekek és családjaik életminősége a betegség vezértünetei
11:45-12:00 Siguin Carmina DE-NK Nutrition knowledge, food insecurity, and child nutritional status in the Philippines
12:00-12:15 Gulyás Judit SZTE-ETSZK A COVID-19 hosszú távú hatásainak edukációs program általi változásvizsgálata az ETSZK hallgatók tanulási szokásai és mentális egészsége mentén
12:15-12:30 Benke Fanni Anna ME-EK A hiperaktivitás-figyelemzavar tünetegyüttes vizsgálata a szülők és a pedagógusok szemszögéből
Egészségtudományok – Tercier prevenció, fizioterápia, rehabilitáció, ápolás és betegellátás A 11:00-13:00
11:00-11:15 Egyed Gabriella Katalin PTE-ETK Tánc sportterápia vénás betegeknél
11:15-11:30 Hadi Parmida DE-ETK The effect of proprioceptive training on balance and ankle stability among figure skaters
11:30-11:45 Verbőczi Noémi Zita SE-ETK Instabil felületen végzett tréning hatása balettnövendékek egyensúlyozó képességére
11:45-12:00 Kégl Anna SZTE-ETSZK Egyensúlyfejlesztés a TRX Suspension Trainer használatával fiatalok körében
12:00-12:15 Anaam Soloh PTE-ETK THE EFFECT OF DANCING ON PARKINSON'S DISEASE PEOPLE
12:15-12:30 Farkas Valéria Emese SE-ETK Terápiás kertészkedés hatása az intézményben élő demenciában szenvedő idősek ápolási-gondozási tevékenységében
12:30-12:45 Zsigovits Nikolett Eszter PTE-ETK A stroke-on átesett betegek egyensúly paramétereinek fejlesztése Proprioceptiv Neuromuscularis Facilitatio-s technikával
12:45-13:00 Mangold Roland György SE-ETK Tréningprogram presarcopeniás geriátriai páciensek részére
Egészségtudományok – Primer prevenció, védőnői prevenció, dietetika B 11:00-12:30
11:00-11:15 Csáti Leila Laura ME-ETK Az autizmus-spektrumzavarral élő gyerekek oktatási, nevelési sajátosságai
11:15-11:30 Szarka Alex GFE-ESZK A teherbeesés nehézségei és lehetőségei
11:30-11:45 Papp Gyöngyi ME-ETK A laktáció sikerességét befolyásoló tényezők a szülés/születés minősége tükrében
11:45-12:00 Kovács Viktória PTE-ETK UTÁNPÓTLÁSKORÚ KOSÁRLABDÁZÓK ÉLETMÓDVIZSGÁLATA
12:00-12:15 Magyari Antónia SZE-ESK Védőnői módszertan alapjai, obszerváció” tantárgy szerepe a hallgatók védőnőséggel kapcsolatos általános és speciális ismereteinek fejlődésében, és szakmai elköteleződésükben
12:15-12:30 Major Adrienn SZTE-ETSZK A társas támogatottság, az észlelt stressz és az iskolavédőnői intervenció lehetőségeinek összefüggései a középiskolás korosztályban
  Egészségtudományok – Tercier prevenció, fizioterápia, rehabilitáció, ápolás és betegellátás E 14:00-15:30
14:00-14:15 Tóth Eszter PTE-ETK NOZOKOMIÁLIS FERTŐZÉST OKOZÓ MIKOORGANIZMUSOK ELŐFORDULÁSÁNAK VIZSGÁLATA A BETEGKÖRNYEZETBEN
14:15-14:30 Decker Szonja SE-ETK, Deák Darina SE-ETK A hasi és a mellkasi légzés mértéke és részvétele különböző testhelyzetekben
14:30-14:45 Mádi Bettina PTE-ETK PHLEBITIST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA
14:45-15:00 Sehayik Garrett Adriana DE-ETK Effects of strength percentage Periodized Lactate Threshold Training on the progress and performance of Powerlifters and Olympic Weightlifters of their three repetition maximum
15:00-15:15 Koppány Zsombor Csaba ME-ETK A járás elemzése a fizikális vizsgálat és a digitális technika eszközeivel
15:15-15:30 Fekete Kata PTE-ETK Az újszülöttkori kihűlés jelentősége és kísérletes modellezése
Egészségtudományok – Képalkotó diagnosztikai analitika 14:00-15:30
14:00-14:15 Soliman Leila ME-ETK Infratentoriális daganatok MR diagnosztikája és leggyakoribb típusai
14:15-14:30 Pavelka Zóra Bettina PTE-ETK Ischémiás strokeos betegek képalkotói vizsgálata és szubakut állapotban történő kezelési lehetőségei
14:30-14:45 Mészáros Melissza ME-EK Lenni, vagy nem lenni? – Közép és késő avar kori (Kr. u. 7-9. sz.) koponyák paleopatológiai és paleoradiológiai vizsgálata
14:45-15:00 Pop Tímea-Brigitta RO-EMTE MVK Egyetemi hallgatók digitális egészségműveltsége
15:00-15:15 Szabó Bence Zsolt ME-ETK Gliomák incidenciája, képalkotó diagnosztikája és terápiája
15:15-15:30 Németh Dávid ME-EK Komponens alapú diagnosztika az allergia személyre szabott gyógyításában
Egészségtudományok – Tercier prevenció, fizioterápia, rehabilitáció, ápolás és betegellátás B 14:00-15:45
14:00-14:15  Kaliszky Lilla SZTE-ETSZK Rövid relaxáló légzés hatása a poszturális kontrollra és a szívfrekvencia variabilitásra
14:15-14:30 Osztovits Kinga SE-ETK, Rudolf Krisztina SE-ETK Serdülőkorúak vázizomzatának fejlesztése a testnevelés órák keretein belül
14:30-14:45 Márki Anna PTE-ETK VÁLLÖV VIZSGÁLATA EMG SEGÍTSÉGÉVEL ZENEKARI ZENÉSZEK KÖRÉBEN
14:45-15:00 Szabó Jázmin DE-ETK Proprioceptív tréning tartáskorrekciós hatékonyságának vizsgálata serdülők körében
15:00-15:15 Chrenkó Máté SE-ETK Komplex mozgásszervi prevenció hatásosságának vizsgálata úszó gyermekek körében
15:15-15:30 Németh Csenge SZTE-ETSZK, Molnár Beáta SZTE-ETSZK  Helyes ülés vagy rendszeres torna? Hétköznapi módszerek a derékfájdalom enyhítésére
15:30-15:45 Udvarácz Jessica Kyra PTE-ETK VÉGHELYZETI MAITLAND MOBILIZÁCIÓ HATÁSA A VÁLLÍZÜLETI FUNKCIÓRA ÉS PROPRIOCEPCIÓRA RÖPLABDÁZÓK KÖRÉBEN
Egészségtudományok – Primer prevenció, védőnői prevenció, dietetika C 14:00-15:30
14:00-14:15 Székely Bernadett PTE-ETK FOGYÓKÚRÁS ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK HASZNÁLATÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ CSOPORTOKBAN
14:15-14:30 Al-Gharati Yasmin Zubeida SE-ETK, Földvári – Nagy Kincső Csepke Kutató Diákok Országos Szövetsége  Probiotikum szedés hatása a butirát termelésre – metaanalízis és szisztematikus elemzés
14:30-14:45 Hora Annamária ME-ETK Belém égett
14:45-15:00 Bogdán Patrik PTE-ETK A poszt-traumás stressz szindróma prevalenciájának emelkedése az egészségügyi szakdolgozók körében a koronavírus járvány alatt.
15:00-15:15 Gali Józsefné SZE-ESK „Kockázatos „járóbeteg-szakellátás? (Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok a járóbeteg szakellátásban (MEES 2.0)) ápolói szemmel
15:15-15:30 Csernyák Milán Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium Versenyfutás a baktériumokkal. Felmérés az antibiotikumokról és az antibiotikum-rezisztenciáról a lakosság körében.