Betűméret: A A A

NVKP Kutatócsoportok

NVKP bemutatása

Nemzeti Versenyképességi és Kiválósági Program


Nyolc nyertes projekt keretében összesen több mint 6 milliárd forintos támogatást nyert el az egyetem a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból. Öt pályázat esetében az egyetemi intézetek, klinikák a konzorciumvezetői szerepet is betöltik. A Nemzeti versenyképességi és kiválósági program (NVKP) keretében egyebek mellett olyan pályázatok kaphattak támogatást, melyek célja a kiemelkedő halálozási kockázattal járó betegségek gyógyítási eredményességének jelentős javítása.

Az NVKP felhívására hazai felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek és vállalkozások által létrehozott közép-magyarországi konzorciumok nyújthatták be pályázatukat. A program célja az ország versenyképessége szempontjából stratégiai jelentőségű kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek, ezeken belül pedig jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák létrehozásának támogatása több területen.

Az egyetem intézetei, klinikái összesen nyolc nyertes pályázatban érintettek, melyek keretében csak az egyetem több mint hatmilliárd forintos támogatáshoz jut. Konzorciumi szinten ugyanakkor csaknem 10 milliárd forint támogatást kaptak az egyetem részvételével megvalósuló projektek. A legtöbb támogatást az egyetem a Nemzeti szívprogramhoz nyerte el (több mint 2,6 milliárd), de megközelíti az egy milliárdos forintos támogatást egyetemi szinten a „Magyar onkogenom és személyre szabott daganatdiagnosztika és terápia nemzeti program”, valamint az elektromagnetikus daganat-terápiás készülék hatékonyságának növelését célzó projekt.

Az NVKP összes nyertes pályázata ezen a linken érhető el.

 

Nemzeti Szívprogram

Nemzeti Szívprogram

Kutatás és innováció az iszkémiás szívbetegség és szívelégtelenség diagnosztikájában és terápiájában


Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika (koordinátor intézmény)

Cím: 1122 Budapest, Városmajor u. 68. 
E-mail: merkely.bela@med.semmelweis-univ.hu; office@cirg.hu; radovits.tamas@med.semmelweis-univ.hu

Vezető/ Projektvezető: Prof. Merkely Béla
Projektvezető helyettes: Dr. Maurovich-Horvat Pál, Dr. Radovits Tamás
Vezető kutatók: Dr. Földes Gábor, Dr. Vágó Hajnalka, Dr. Kékesi Violetta, Dr. Kovács Attila, Dr. Sax Balázs

Bemutatás

Kutatási terület: A szív- és érrendszeri betegségek hátterében álló morfológiai, biokémiai, immunológiai és genetikai változások humán vizsgálatokban való feltárása. Ischaemiás szívbetegségek, szívizombetegségek, illetve a szívritmuszavarok diagnosztikája és terápiája.

A Nemzeti Szívprogram keretén belül kitűzött kutatásfejlesztési célok:

 • Részvétel a Központi laboratóriumok létrehozásában (Sejttechnikai, Kisállatkísérletes, Nagyállatkísérletes, Imaging, Bioinformatikai központ)
 • Humán indukált pluripotens őssejtekből vaszkuláris sejtek létrehozása, karakterizálása, összehasonlítása, in vitro beteg specifikus kohorsz létrehozása
 • Miokardiális hipertrófia és remodelláció vizsgálata kisállatmodelleken, majd nagyállat modelleken.
 • A Városmajori Szívtranszplantációs Biobankban elérhető explantált szívmintákból teljes mikroRNS-, mRNS-, és proteinexpressziós profil létrehozása, eredmények validálása sejtes modelleken.
 • Marfan-szindróma mutáció-analízise a Fibrillin-1 (FBN-1) gén szekvenálásán keresztül, majd aortafal extracelluláris mátrixának vizsgálata, továbbá a Marfan kardiomiopátia vizsgálata.
 • A vulnerábilisplakk azonosítása képi markerek segítségével, majd részletes nyomon követés.
 • Rizikócsoportok meghatározása és rizikót csökkentő beavatkozások hatásossága.
 • CMR paraméterek összehasonlítása a szívtranszplantáció után fellépő miokardiális szöveti eltérések és azok időbeli kinetikájának pontos jellemzése céljából.

 


Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet Kardiometabolikus Kutatócsoportja

Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
E-mail: ferdinandy.peter@med.semmelweis-univ.hu; pharmacology@med.semmelweis-univ.hu

Vezető: Dr. Ferdinandy Péter
Vezető kutatók: Dr. Görbe Anikó, Dr. Giricz Zoltán

Bemutatás

Kutatási terület: Kardioprotektív mechanizmusok, farmakológiailag releváns jelátviteli utak azonosítása krónikus szívelégtelenség esetén, rejtett kardiotoxicitás „hiddentox” vizsgálata.

A Nemzeti Szívprogram keretén belül kitűzött kutatásfejlesztési célok:

 • Exoszóma izolálási módszerek fejlesztése, mely az exoszómák nagy hatékonyságú izolálását célozza vérből.
 • A rejtett kardiotoxicitás hátterében álló folyamatok vizsgálata, in vitro és in vivo modellek beállítása.
 • Új farmakológiai támadáspontok keresése krónikus szívelégtelenség gyógyítására. Korábbi kutatási eredmények által már feltárt folyamatok további jellemzése kardiomiopátia számos állatmodelljében és humán mintákban, az eredmények alapján terápiás lehetőségek azonosítása.
 • Nyilvános adatbázisok felhasználásával insilico modellek kidolgozása gyógyszerkölcsönhatások feltárására.

 


Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Kutatócsoportja

Cím: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
E-mail: kellermayer.miklos@med.semmelweis-univ.hu

Vezető: Dr. Kellermayer Miklós
Vezető kutatók: Dr. Hegedűs Tamás, Dr. Mártonfalvi Zsolt, Dr. Osváth Szabolcs, Dr. Szigeti Krisztián

Bemutatás

Kutatási terület: Szívizom vizsgálata molekuláris és celluláris biofizika, nanobiotechnológia és sugárbiofizika eszközeivel.

A Nemzeti Szívprogram keretén belül kitűzött kutatásfejlesztési célok:

 • Szívizom titin nanomechanika kardiomiopátiában (atomerő-mikroszkópos és lézercsipeszes mérések).
 • Titin mutációk vizsgálata, szerepe DCM-ben.
 • Szívizom celluláris szintű szerkezete, mechanikája és Ca jelátvitele (multifoton mikroszkópia, in vivo képalkotás)
 • In vitro motilitás pathologiás szívizomból extrahált motorikus fehérjéken. Kontraktilis fehérjékre ható farmakonok tesztelése.
 • Szívizom anyagcsere vizsgálata (radioizotópos – SPECT, PET – mérések, in vivo képalkotás)
 • Miokardiális őssejtek biodisztribúciója és szöveti megtapadása (izotópos – SPECT, PET – mérések, in vivo képalkotás)
 • A kardiovaszkuláris rendszer in vivo vizsgálatai képalkotó módszerekkel.
 • Nagy látómezejű és felbontású PET/CT kifejlesztése közepes méretű modellállatoknak.

 


Genetikai, Sejt és Immunbiológiai Intézet Kutatócsoportja

Cím: 1089 Budapest, Nagyváradtér 4.
E-mail: buzas.edit@med.semmelweis-univ.hu

Vezető: Prof. Buzás Edit
Vezető kutatók: Dr. Pállinger Éva, dr. Tamási Viola, dr. Visnovitz Tamás, dr. Sódar Barbara

Bemutatás

Kutatási terület: Extracelluláris vezikulák szerepe a kardiovaszkuláris megbetegedésekben

A Nemzeti Szívprogram keretén belül kitűzött kutatásfejlesztési célok:

 • A humán pericardiális folyadék sejtes összetételének, extracellulárisvezikuláinak és sejtek közötti kommunikációjának vizsgálata szívátültetés során eltávolított donor és recipiens, valamint coronaria bypass műtéten átesett betegek esetében multiomikai megközelítéssel.
 • A lipoproteineknekextracellulárisvezikulákkal történő, elsőként kutatócsoportunk által leírt asszociációjának a vizsgálata. A lipoprotein-extracellulárisvezikula komplexek hatásának vizsgálata a sejtek általi felvételre, a „habos sejt” átalakulásra és a máj általi eliminációra in vitro és egérmodellekben.
 • Humán és egér szívizomsejt eredetű extracellulárisvezikulák vizsgálata multiomikai módszerekkel, szívizomsejt eredetű extracellulárisvezikula markerek azonosítása és validálásaischemiás szívbetegségben szenvedő betegek vérplazmájának áramlási citometriás elemzésével. Extracellulárisvezikula alapú diagnosztikus panel létrehozása.

 


Közreműködők:
Semmelweis Egyetem

Neumann Projekt és Szervezési Korlátolt Felelősségű Társaság
MEDISO Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz Kft.
Pharmahungary 2000 Kísérletes és Klinikai Kutatásfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság

 

További projektek

Elektromágneses daganat-terápiás készülék hatékonyságának növelése, piaci bevezetése és az onkológiai terápiás gyakorlatba történő integrálásának előkészítése

Vezető: Dr. Benyó Zoltán
E-mail: benyo.zoltan@med.semmelweis-univ.hu
Szervezet: Klinikai Kísérleti Kutató Intézet

Bemutatás

Projektszám: NVKP 16-1-2016-0042

Közreműködők:
Semmelweis Egyetem
Oncoterm Innovációs és Kereskedelmi Kft.

Kutatási cél: A projekt fő feladata a modulált elektrohipertermia hatására kialakuló biológiai, biofizikai válaszok pontos feltérképezése rosszindulatú daganatokban, a lehetséges terápiás mechanizmusok azonosítása, különös tekintettel a tumor-ellenes immunválaszra és az érképződésre. A kapott eredmények megfelelő alapot nyújthatnak a rádiófrekvenciás terek segítségével történő in vivo tumor-vakcinációs módszer részleteinek kidolgozásához, klinikai alkalmazásának kiterjesztéséhez.

Klinikai cél: A jelen pályázat megvalósulása lehetővé teszi magas-színvonalú klinikai kutatások végzését, és ennek alapján egy nemzetközi betanító és referencia központ létrehozását a Semmelweis Egyetemen.

Fejlesztési cél: A kutatás és a klinikai eredmények, tapasztalatok beépítésével új gyógyászatiberendezés fejlesztése, megépítése.

Marketing cél: Olyan komplex terápiás készülék kifejlesztése, mely a nemzetközi piacon jelentős export-bővülést jelent az Oncotherm Kft. számára, és amelynek piaci eredményessége komoly presztízs-növelő hatást jelent a nemzetközi porondon a magyar fejlesztések iránt.

Preklinikai Kutatócsoport
Vezető: Dr. Benyó Zoltán, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet
Vezető kutatók:
Klinikai Kísérleti Kutató Intézet: Dr. Balogh Andrea, Dr. Hamar Péter, Dr. Kaucsár Tamás, Dr. Lacza Zsombor, Dr. Miklós Zsuzsanna
I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet: Dr. Krenács Tibor, Dr. Vancsik Tamás
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet: Dr. Liliom Károly, Dr. Máthé Domokos

Klinikai Kutatócsoport
Vezető: Dr. Dank Magdolna, Onkológiai Központ
Vezető kutatók: Dr. Borbényi Erika, Dr. Dohán Orsolya, Dr. Szász A. Marcell, Dr. Torgyik László

Időtartam: 2017.01.01 – 2019.12.31.

 

A rossz prognózisú gyermekkori szolid tumorokra prediszponáló mutációk szűrése és biomarkerek azonosítása az egyénre szabott kezelésük optimalizálására

Vezető: Dr. Győrffy Balázs
E-mail: gyorffy.balazs@med.semmelweis-univ.hu
Szervezet: II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Bemutatás

Projektszám: NVKP 16-1-2016-0037

Közreműködők:
Semmelweis Egyetem
Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
Meditop Gyógyszeripari Kft.

Vezető kutatók: Dr. Menyhárt Otília, Dr. Garami Miklós, Dr. Munkácsy Gyöngyi

Kutatási terület: A kutatás középpontjában a központi idegrendszeri tumorok állnak, ezek közül is a gyermekkori rosszindulatú agydaganatok leggyakrabban előforduló típusa, a medulloblastoma.

Időtartam: 2017.01.01 – 2019.12.31.

Média: https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/igeretes-projektek/egyenre-szabott

 

Fókuszban az atherosclerosis: új terápiás célpontok és gyógyszerjelöltek azonosítása

Vezető: Dr. Hunyady László
E-mail: hunyady.laszlo@med.semmelweis-univ.hu
Szervezet: Élettani Intézet

Bemutatás

Projektszám: NVKP_16-1-2016-0039

Közreműködők:
Semmelweis Egyetem
ImmunoGenes Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

Kutatási terület: Az NVKP konzorcium célja, hogy innovatív, molekuláris biológiai és géntechnológiai módszereket alkalmazó kutatással, valamint a kutatási eredmények transzlációjával közelebb kerüljünk az atherosclerosis hatékony gyógyításához.

Időtartam: 2017.01.01 – 2019.12.31.

 

Magas mortalitású tumoros betegségek célzott kezelésére alkalmas biokonjugátumok és moduljaik fejlesztése

Vezető: Dr. Kőhidai László
E-mail: kohlasz2@gmail.com
Szervezet: Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

Bemutatás

Projektszám: NVKP 16-1-2016-0036

Közreműködők: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Semmelweis Egyetem, ComInnex Kutatás-Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kutatási terület: sejtélettan, tumorbiológia, tervezett gyógyszer-célbajuttatás.

Időtartam: 2017.01.01 – 2019.12.31.

Honlap: http://gsi.semmelweis.hu/index.php/hu/kutatas/munkacsoportok/kemotaxis

 

Magyar Onkogenom és Személyre Szabott Daganat Diagnosztika és Terápia Nemzeti Program

Vezető: Dr. Matolcsy András /helyettes: Dr. Bödör Csaba
E-mail: matolcsy@korb1.sote.hu; bodor.csaba1@med.semmelweis-univ.hu
Szervezet: I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

Bemutatás

Projektszám: NVKP_16-1-2016-0004

Közreműködők:
Semmelweis Egyetem
3D Histech Korlátolt Felelősségű Társaság,
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Kutatási terület: onkogenomika.

A projekt a Semmelweis Egyetem patológus és onkológus szakembereinek, valamint az ELTE bioinformatikai munkacsoportjainak (komplex Rendszerek Fizikája Tanszékének multidiszciplináris kutatócsoportjával) együttműködésére alapozva valósul meg. A kutatásfejlesztési programban résztvevő vállalat (3DHISTECH) a diagnosztikai folyamat automatikus elvégzésére alkalmas eszközöket fejleszt ki és gyárt.

A program keretében meghatározásra kerülnek a magyar populációra jellemző onkogenetikai eltérések. A talált genetikai eltérések korai felismerésére, követésére és a kezelési célpontok meghatározására daganat specifikus molekuláris diagnosztikai panelek kerülnek kifejlesztésre, melyek, szövetmintán, „folyékony biopsziás mintán” és digitális képalkotókon lesznek alkalmazhatóak.

A projekt fő célkitűzése a hazai leggyakoribb daganattípusok (emlőrák, vastagbélrák, melanoma, tüdőrák, valamint máj-, hematológiai- és urológiai daganatok) integratív molekuláris profilozásán keresztül új terápiás célpontok és biomarkerek azonosítása és ehhez kapcsolódó, a mindennapi diagnosztikában alkalmazható technológia- és műszerfejlesztés.

Időtartam: 2017.01.01 – 2019.12.31.

 

RASopátiák diagnosztikájának és terápiájának fejlesztése

Bemutatás

Projektszám: VKP 16-1-2016-0020

Közreműködők:
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Semmelweis Egyetem Molekuláris Onkológia Kutatócsoport (vezető: Dr. Tímár József, II. sz. Patológiai Intézet)
ComInnex Kutatás-Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kutatási terület: melanóma, tüdőrák, vastagbélrák

Időtartam: 2017.01.01 – 2019.12.31.

 

Anyagtudományi kutatás és fejlesztés az extracelluláris vezikula alapú orvosdiagnosztika megvalósításához

Bemutatás

Projektszám: NVKP_16-1-2016-0007

Közreműködők:
Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
THOR Laboratories Műszaki Kutató-Fejlesztő, Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
IDACO Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Semmelweis Egyetem