Betűméret: A A A

MTA-SE Lendület Kutatócsoportok


MTA-SE Lendület Ioncsatorna Kutatócsoport

Vezető: Dr. Csanády László (Orvosi Biokémiai Intézet)
E-mail: csanady.laszlo@med.semmelweis-univ.hu

Bemutatás

Kutatási terület:
A CFTR és TRPM2 ioncsatornák szerkezete és működése. Az ABC-fehérjék konzervált mechanizmusainak megértése.

A CFTR-ioncsatornák működésének kvantitatív vizsgálata (forrás: mta.hu)

Csanády László a sejtekben található, úgynevezett ioncsatornák vizsgálatával foglalkozik, amelyek transzmembrán fehérjék pórusaiként funkcionálnak. A transzmembránfehérjék a sejtet határoló hártya, vagyis a membrán teljes vastagságát átívelő, a membrán mindkét felszínével érintkező sejtalkotórészek, amelyek a sejt belsejéből az őt körülvevő külső térbe, illetve ellenkező irányba is szállíthatnak különböző anyagokat.

A kutató ennek, az emberi szervezetben nagy mennyiségben jelen lévő fehérjetípusnak egyik fajtájával, a CFTR-csatornával foglalkozik, amely a hámfelszíneken keresztül kloridionokat szállítanak. Ennek a mutációja, vagyis működésbeli megváltozása vezet a leggyakoribb veleszületett, örökletes anyagcsere-betegség, a cisztikus fibrózis (CF) kialakulásához.

Kutatásaink reflektorfényében ez a fehérje – az ABC-fehérjecsalád tagja – áll, amelynek alaposabb tanulmányozásán keresztül nemcsak a többi hasonló fehérje szerkezete és működése lenne megismerhető, hanem a már említett, máig gyógyíthatatlan CF betegség is kezelhetővé válhatna.
Csanády László különös figyelmet szentel az új generáció kutatóira. Céljai között szerepel, hogy olyan ütőképes, magasan kvalifikált közösséget neveljen ki, amely képes nemzetközi szinten jegyzett eredményeket produkálni.

Időtartam: 2017 – 2022

Honlap: https://semmelweis.hu/biokemia/kutatas/tudomanyos-munkacsoportjaink/ioncsatorna-munkacsoport/

Média: http://mta.hu/lendulet/csanady-laszlo-lendulet-osztondijas-kutato-106367

 

MTA-SE Lendület Nephrogenetikai Kutatócsoport

Vezető: Dr. Tory Kálmán (I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika)
E-mail: tory.kalman@med.semmelweis-univ.hu

Bemutatás

Kutatási terület:
Interallelikus kölcsönhatások és új gének monogénes gyermekbetegségekben

Kutatásunknak két fő irányvonala van. Az első interallelikus interakciók szerepének meghatározása gyakori autoszomális recesszív betegségekben. Olyan variánsokat keresünk bioinformatikai/epidemiológiai megközelítésben, melyek patogenitása a transz-asszociált (másik szülőtől örökölt) variáns függvénye. Egy interallelikus interakció azonosítása esetén az interakciót képző fehérje-variánsok sejtkultúrán történő koexpressziója vagy állatmodell révén tervezzük megérteni az interakció eredetét.

A másik fő irányvonal ismeretlen eredetű ritka monogénes (vese)betegségekben a kóroki gén azonosítása, kapcsoltsági vizsgálattal/exom-szekvenálással, bioinformatikai analízissel, majd a kódolt fehérje funkciójának és a betegség kapcsolatának igazolása és megértése állatmodellen, illetve sejtkultúrán történő vizsgálatokkal. Mind egy interallelikus interakció, mind egy új gén azonosítása döntő lépés egy betegség kórfolyamatának megismerésében, és alapvető támpont a genetikai tanácsadásban.

Időtartam: 2015 – 2020

Honlap: http://www.gyermekklinika.semmelweis.hu/info.aspx?sp=80

 

MTA-SE Lendület Molekuláris Onkohematológia Kutatócsoport

Vezető: Dr. Bödör Csaba (I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet)
E-mail: bodor.csaba1@med.semmelweis-univ.hu

Bemutatás

Kutatási terület:
Személyre szabott és célzott daganat terápia: A B-sejtes malignitások epigenetikai hátterének vizsgálata

A munkacsoport fő kutatási területe a B-sejtes lymphomák egy egyéb hematológiai daganatos megbetegedések genom szintű vizsgálata. Modern genomikai eljárásokkal azt vizsgáljuk, hogy a génexpresszió szabályozásában szerepet játszó enzimek, ún. epigenetikai szabályozó molekulák mutációi hogyan befolyásolják a betegek hagyományos és új, kísérleti szerekre adott terápiás válaszát. A kutatási program eredményei az adott betegségek kialakulásának jobb megértésén túl olyan diagnosztikus eljárások kidolgozásához vezethetnek, amelyek lehetővé teszik, hogy a betegek a genetikai profiljuk alapján részesüljenek megfelelő kezelésben. Továbbá, ezek a megfigyelések új terápiás célpontok megismeréséhez is hozzájárulhatnak, amelyek további gyógyszerfejlesztés alapjául szolgálnak a jövőben.

Időtartam: 2015 – 2020

Honlap: http://scholar.semmelweis.hu/bodorc/kutatas/

 

MTA-SE Lendület Nyirokélettani Kutatócsoport

Vezető: Dr. Jakus Zoltán Péter (Élettani Intézet)
E-mail: jakus.zoltan@med.semmelweis-univ.hu

Bemutatás

Kutatási terület:
A pulmonális nyirokrendszer fejlődése és szerepe a tüdő felkészítésében az újszülöttkori légzésre 

A kutatócsoport a nyirokerek növekedését, a folyamatot irányító molekuláris mechanizmusokat és a nyirokerek működésének élettani és kórélettani szerepét vizsgálja. Azt tervezzük, hogy feltérképezzük a tüdő nyirokrendszerének fejlődését, és megismerjük a pulmonális nyirokerek pontos szerepét az újszülöttkori légzés kialakításában. A terület tanulmányozása segíthet megérteni a koraszülöttekben különösen gyakori légzési elégtelenség okait.

Időtartam: 2014 – 2019

Honlap: http://scholar.semmelweis.hu/jakuszoltan/hu/nyirokelettani_kutatocsoport/

Média: http://mta.hu/lendulet/jakus-zoltan-peter-lendulet-osztondijas-kutato-106544

 

MTA-SE Lendület Örökletes Endokrin Daganatok Kutatócsoport

Vezető: Dr. Patócs Attila (Laboratóriumi Medicina Intézet)
E-mail: patocs.attila@med.semmelweis-univ.hu

Bemutatás

Kutatási terület:
Genetikai, epigenetikai és biokémia biomarkerek az örökletes endokrin betegségekben

AZ MTA-SE “Lendület” Örökletes Endokrin Daganatok Kutatócsoport célja a hormonrendszer daganatainak komplex genetikai, genomikai elemzése új pathomechanizmusok és markerek azonosítása céljából. A kutatások elsősorban örökletes endokrin szindrómák talaján kialakuló daganatok vizsgálatát célozzák, de az azonosított eltérések vizsgálatára sporadikus daganatok esetében is sor kerül. A kutatás második része a glükokortikoid érzékenység molekuláris folyamatát vizsgálja a szteroid rezisztencia hátterében álló mechanizmusok tisztázása céljából.

Időtartam: 2013 – 2018

Honlapok: http://www.endobioinfo.hu/
https://semmelweis.hu/belgyogyaszat2/endokrinologiai-genetikai-laboratorium/

Média: http://mta.hu/lendulet/patocs-attila-lendulet-osztondijas-kutato-106673

 

MTA-SE Lendület Gyulladásélettani Kutatócsoport

Vezető: Dr. Mócsai Attila (Élettani Intézet)
E-mail: mocsai.attila@med.semmelweis-univ.hu

Bemutatás

Kutatási terület:
Myeloid sejtek jelátvitele gyulladásos betegségekben

Gyulladásos betegségek kialakulásának mechanizmusának feltárása, és új gyógyszerfejlesztési célpontok azonosítása. A gyulladásos betegségek komoly terhet rónak a társadalomra, kialakulásuk mikéntje viszont kevéssé ismert, ami hátráltatja az újabb terápiák kifejlesztését. A kutatócsoport két, sejten belüli jelátvivő molekula szerepét vizsgálja egy ritka autoimmun bőrbetegség és a kontaktallergia kialakulásában. Cél, hogy a Lendület programnak köszönhetően a munkacsoport nemzetközileg versenyképes eredményeket érjen el, amelyek Magyarország, a magyar tudományos közösség javát szolgálják.

Időtartam: 2013 – 2018

Honlap: https://semmelweis.hu/elettan/kutatas/gyulladaselettan-kutatocsoport/

Média:
http://mta.hu/lendulet/mocsai-attila-lendulet-osztondijas-kutato-106648
https://semmelweis.hu/hirek/2012/02/08/hat-orszag-kutatoi-egyutt-keresik-a-gyulladasos-betegsegek-ellenszeret-a-semmelweis-egyetem-vezetesevel/

 

MTA-SE Lendület Kardiovaszkuláris Képalkotó Kutatócsoport

Vezető: Dr. Maurovich-Horvát Pál (Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika)
E-mail: office@cirg.hu; p.maurovich-horvat@cirg.hu

Bemutatás

Kutatási terület:
Vulnerábilis koszorúér-plakkok vizsgálata: Genomikától a képi markerekig

Vulnerabilis koszorúér-plakkok vizsgálata: a genomikától a képi markerekig. A kutatások a szívinfarktus korai megelőzését segítik elő, s így jelentős népegészségügyi hatásuk lehet. A lendületes kutatócsoport a koszorúerekben kialakuló, nagy kockázatú, olykor közvetlen életveszélyt jelentő ateroszklerotikus plakkok (lerakódások) korai felismerését szeretné elérni új biomarkerek és különféle képalkotó módszerek együttes alkalmazásával. A betegek kétharmadánál ugyanis a tüneteket nem okozó plakkok megrepedése okozza a szívinfarktust vagy a hirtelen szívhalált. Ugyanakkor jelenleg nincs olyan diagnosztikai eljárás, amellyel kimutatható lenne a plakkok megrepedésének veszélye. A munkacsoport olyan új felfedezéseket tehet, amelyekkel tovább csökkenthető a magas kardiovaszkuláris halálozás. Ezen felül a kutatás a big data és informatikai módszerek segítségével személyre szabott kardiovaszkulkáris rizikóbecslés kidolgozására irányul.

Időtartam: 2013 – 2018

Honlapok:
http://www.cirg.hu/
http://vszek.semmelweis.hu/kardiovaszkularis-kepalkoto-kutatocsoport

Média:
http://mta.hu/lendulet/maurovich-horvat-pal-lendulet-osztondijas-kutato-106647
https://semmelweis.hu/hirek/2013/07/22/dr-maurovich-horvat-pal-a-szivinfarktus-megelozeseert/
https://semmelweis.hu/mediasarok/2013/06/12/inforadio-csokkentene-a-szivinfarktusok-szamat/

 

SE által finanszírozott, korábbi MTA-SE Lendület Kutatócsoportok:


MTA-SE Lendület Peroxidáz Enzimek Kutatócsoport

Vezető: Dr. Geiszt Miklós (Élettani Intézet)
E-mail: miklos.geiszt@eok.sote.hu; geiszt.miklos@med.semmelweis-univ.hu

Bemutatás

Kutatási terület:
Reaktív oxigén származékok képződése és hatása, peroxidáz enzimek vizsgálata

Peroxidáz enzimek működésének vizsgálata emlős sejtekben, elsősorban a peroxidazin fehérjékre fókuszálva (forrás: mta.hu)

Geiszt Miklós tudományos érdeklődésének középpontjában a reaktív oxigén származékok képződése és hatása áll. A reaktív oxigén származékok (ROS) olyan vegyületek, amelyek oxigén molekulából épülnek fel és hatékonyan lépnek kölcsönhatásba az élő szervezetet alkotó molekulákkal. Régóta ismert, hogy a ROS termelése életfontosságú a kórokozókkal folytatott küzdelemben. Az élő szervezetekben zajló szabályozott, célzott ROS termelés elsősorban egy enzim, a NADPH-oxidáz (Nox) működéséhez köthető. Geiszt Miklós kutatásai során már azonosította a Nox enzimek korábban ismeretlen formáit és funkcióit. Ezen eredmények kulcsszerepet játszottak jelenleg is zajló gyógyszerfejlesztések elindításában. A Semmelweis Egyetem Élettani Intézetének docense a Lendület program keretében olyan fehérjék kutatására összpontosít, amelyek az úgynevezett peroxidáz enzimek családjába tartoznak. A peroxidáz enzimeknek jelentős mértékben járulnak hozzá a hidrogén peroxid élő szervezetekben kialakuló hatásaihoz.

Az ötéves kutatási program célja a peroxidazin (PXDN), valamint peroxidazin-szerű fehérje (PXDNL) működésének megismerése, ami szintén a gyógyszerfejlesztés területén hozhat áttörést. ─ Korábban csak emlegettük, hogy milyen jó is lenne egy ilyen program ─ idézte fel emlékeit Geiszt Miklós, aki szerint most adott a lehetőség új kutatások elindításához és munkatársak toborozásához. Az orvos meggyőződése, hogy a Lendület már rövid távon is jelentősen erősíti a magyar tudomány nemzetközi versenyképességét.

Időtartam: 2011 – 2016

Média:
http://mta.hu/lendulet/geiszt-miklos-lendulet-osztondijas-kutato-106382
https://semmelweis.hu/hirek/2011/05/25/dr-fekete-andrea-es-dr-geiszt-miklos-is-nyert-a-magyar-tudomanyos-akademia-lendulet-programjaban/

 

 MTA-SE Lendület Neurobiokémia Kutatócsoport 

Vezető: Dr. Christos Chinopoulos (Orvosi Biokémiai Intézet)
E-mail: chinopoulos.christos@med.semmelweis-univ.hu

Bemutatás

Kutatási terület:
A mitokondriális membrán permeabilitásának csökkenéséért felelős komponensek azonosítása

A mitokondriumok, vagyis a sejtalkotórészek működése kulcsfontosságú az emberi szervezetben: ezek váltják ugyanis felhasználható “valutára” mindazt az energiát, amelyet az elfogyasztott ételekből nyerünk.

Ezt az univerzális energiavalutát, az adenozin-trifoszfátot (ATP) a sejt bármely energiaigényes folyamatra – például az izmok összehúzódására – képes felhasználni. Külső (például különféle mérgek) vagy belső (a szabad gyökök túlzott mértékű felszabadulása) hatások képesek a mitokondriumokat ATP-termelőből fogyasztóvá alakítani. Sőt, mitokondriális duzzadást is előidézhetnek, aminek következtében szinte felrobbantják a sejtszervecskéket. Ezáltal olyan molekulák szabadulnak fel – a sejt különböző részeibe szétterjedve -, amelyek végül a sejt halálához vezetnek.
Ezt a folyamatot igyekszik feltérképezni Christos Chinopoulos a proteomika (a proteom, vagyis az élő szervezetben előforduló összes fehérje megismerésével foglalkozó tudományág) széles skálájú fehérjevizsgáló módszerével. (Forrás: mta.hu)

Időtartam: 2012 – 2017

Média: http://mta.hu/lendulet/christos-chinopoulos-lendulet-osztondijas-kutato-106366

 

 MTA-SE Lendület Diabétesz Kutatócsoport

Vezető: Dr. Fekete Andrea (I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika)
E-mail: fekete.andrea@med.semmelweis-univ.hu

Bemutatás

Kutatási terület:
Új hatásmechanizmusok és gyógyszer-támadáspontok a krónikus veseelégtelenséghez vezető kórállapotok kezelésében: fókuszban a diabétesz

A diabétesz mellitusz népbetegség, megelőzése, kezelése kiemelt egészségügyi-társadalmi feladat. A cukorbetegség következtében létrejövő társbetegségek határozzák meg a betegek életminőségét és várható élettartamát. Mindezidáig nem áll rendelkezésre olyan adat, mellyel egyénre szabottan előre jelezhető a diabéteszes szövődmények kialakulása, lefolyása.

Időtartam: 2011 – 2017

Honlap: http://www.gyermekklinika.semmelweis.hu/info.aspx?sp=84

Média: 
http://mta.hu/lendulet/fekete-andrea-lendulet-osztondijas-kutato-106374
https://semmelweis.hu/hirek/2011/05/25/dr-fekete-andrea-es-dr-geiszt-miklos-is-nyert-a-magyar-tudomanyos-akademia-lendulet-programjaban/