Betűméret: A A A

MedInProt Munkacsoportok

A Fehérjetudományi Kiválósági Együttműködési Program (MedInProt) egyedülálló és hiánypótló kezdeményezés Magyarországon, melynek célja:

  • a különböző fehérjetudományi szakterületek összekapcsolása,
  • hálózatba szervezése és megerősítése, 
  • a versengő együttműködés gyakorlatának meghonosítása, 
  • a szakterületi szinergizmus katalizálása, valamint
  • a már elismert kutatók együttműködésének segítése.

A programot a Magyar Tudományos Akadémia támogatja, és jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Semmelweis Egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont együttműködésével valósul meg. A 2014. május 20-án tartott alakuló ülésen Perczel András, a kuratórium elnöke mutatta be a MedInProt programot.

Szinergia I-II.

Szabályozó fehérjék szerepe az öregedési folyamat(ok)ban
Kutatók: Vellai Tibor, Bánhegyi Gábor, Sőti Csaba

Egy újonnan felfedezett gyulladáskeltő folyamat nyomában
Kutatók: Gál Péter, Cervenak László, Pál Gábor

Extracelluláris vezikulák komplementrendszerrel való kölcsönhatásának vizsgálata
Kutatók: Buzás Edit Irén, Józsi Mihály

A jelátviteli utakban bekövetkező változások szerepe a rosszindulatú tumoros sejtek energia háztartására
Kutatók: Ambrus Attila, Győrffy Balázs, Hauser Péter, Tretter László

Immunsejtek adhéziójának vizsgálata
Kutatók: Kellermayer Miklós, Sándor Noémi, Székács Inna, Szabó Bálint

Kalmodulin és az ér-reaktivitásban fontos eNOS és MLCK enzimek kölcsönhatásának szabályozása szfingolipid mediátorokkal
Kutatók: Benyó Zoltán, Liliom Károly

A mitokondriális DNS mutációk hatása az oxidatív fehérje foldingra és a gyógyszertoxicitásra
Kutatók: Mandl József, Szarka András

KRAS mutációk hatása tumorsejtek kollektív migrációjára és inváziójára
Kutatók: Czirok András, Tímár József

A podocin patogenitása, dimerizációja és térszerkezete közötti kapcsolat
Kutatók: Harmat Veronika, Karancsiné Menyhárd Dóra, Tory Kálmán

Szinergia III-IV.

Célzott tumorterápiában fontos receptor fehérjék és azok jelátviteli változásának vizsgálata peptid―hatóanyag―polimer nanorendszer segítségével
Kutatók: Iván Béla, Kőhidai László, Mező Gábor

A NAD(P)H-citokróm b5 oxidoreduktáz fehérje-interakciói az endoplazmás retikulumban: szerepe a lipotoxicitás által kiváltott gyulladásos folyamatok kivédésében
Kutatók: Csala Miklós, Monostory Katalin

 CRP és az extracelluláris vezikulák (EV-k) kölcsönhatásának rendszerszemléletű megközelítése a CVD prognosztikájában felhasználható új biomarkerek azonosítása céljából
Kutatók: Maurovich Horváth Pál, Pállinger Éva

Az extracelluláris vezikuláris protein cargo vizsgálata
Kutatók: Buzás Edit Irén, Vékey Károly

NM23 (NME) homológok intra- és extracelluláris expressziójának és funkciójának vizsgálata emlődaganatok metasztatikus folyamataiban
Kutatók: Buzás Edit Irén, Vellai Takács Krisztina, Sebestyén Anna

Diszkerin mutációk in vivo és in vitro jellezése
Kutatók: Ferenczy György, Schay Gusztáv, Varga Máté

A PBRM1 gén szerepe világos sejtes vesedaganatban
Kutatók: Győrffy Balázs, Nyirády Péter

Gyulladási folyamatokban fontos szerepet játszó neutrofil granulocita – komplement – extracelluláris mátrix kölcsönhatások feltérképezése
Kutatók: Prohászka Zoltán, Józsi Mihály, Papp Krisztián

Programozott sejthalál formák és kulcsfehérjéinek kapcsolata, fókuszban a ferroptózis és az autofágia
Kutatók: Kapuy Orsolya, Szarka András

A galectin-14, egy lepényi jelátviteli fehérje szerepe gyulladásos terhességi kórképekben
Kutatók: Than Nándor Gábor, Pállinger Éva

Szinergia V-VI.

Szinergia VII-VIII.

Tks4 állványfehérje vizsgálata rákos sejtek mozgásában
Kutatók: Buday László, Czirok András

Gyulladás indukált permeabilitásváltozás detektálásának kidolgozása arany nanorészecskék és optikai bioszenzor segítségével
Kutatók: Cervenak László, Lagzi István László, Horváth Róbert

A podocin patogenitása és oligomerizációja
Kutatók: Mikó Ágnes, Tory Kálmán, K. Menyhárd Dóra, Schay Gusztáv

Az immunszuppressziós folyamatokban bekövetkező változások szív-transzplantált betegeknél
Kutatók: Monostory Katalin, Sax Balázs

Tirozin izomerek hatása az inzulin-jelátvitelre
Kutatók: Tóth Gábor, Reményi Attila, Wittmann István

Fehérjék fázisátmenetét kísérő szerkezeti változások széleskörű jellemzése
Kutatók: Tantos Ágnes, Szigeti Krisztián, Varga Zoltán