Betűméret: A A A

BIK Munkacsoportok

BIONIKAI INNOVÁCIÓS KÖZPONT (BIK) – A JÖVŐ IPARÁGA MAGYARORSZÁGON A SEMMELWEIS ÉS A PÁZMÁNY EGYETEM ÖSSZEFOGÁSÁVAL


BIOMARKER projekt

A Biomarkerek kulcsfontosságú szerepet játszanak a biomedicinális innovációban, s különösen a (költség)hatékony diagnosztikában és terápiában.

Bemutatás

A projekt célja és végrehajtása: Az egészséggondozás színvonalának, a terápia-hatékonyság és biztonságosság fokozása érdekében: biomarkerek alkalmazása (egyénre szabottan) gyógyszerkutatási, fejlesztési és terápiás célokra; betegség-specifikus biomarkerek kidolgozása; diagnosztikai, analitikai módszerfejlesztés; klinikai integráció. A projektben biológiai minták kémiai, rendszer biológiai és bioinformatikai analízisére alkalmas korszerű platform kialakítása révén az alábbi feladatokra fókuszálunk:

  1. ismert és új biomarkerek fejlesztésére és hatékony meghatározása;
  2. diagnosztikai protokollok kidolgozása (beleértve a terápia szoros követését, például farmakokinetikai monitorizálást);
  3. patomechanizmus vizsgálatok;
  4. az egyes vizsgálati területeket támogató, az egyénre szabott terápia szempontjainak figyelembe vételével, szakértői rendszer kialakítása és validálása;
  5. POC (betegágy melletti) diagnosztikai platformok tervezése és validálása;
  6. az eredmények klinikai integrációja.

Résztvevők: Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Laboratóriumi Medicina Intézet, (Vásárhelyi Barna), Gyógyszerésztudományi Kar, Szerves Vegytani Intézet (Karvaly Gellért, Mátyus Péter).

 

Mikroperimetria: Klinikai Rendszerintegráció projekt

A mikroperimetria a szemészetben egy egyedülálló új módszer, amely a retina célzott funkcionális szenzitvitási vizsgálatára szolgál. A módszer megbízható és jól reprodukálható vizsgálatokat és gyakorló programokkal lehetővé teszi, hogy a macula területében a beteg által észlelt fényvillanások mérésével a retina érzékenységét a macula területében pontosan meghatározza.

Bemutatás

A projekt célja és végrehajtása: A program célja a mikroperiméter készülék további alkalmazási területeinek kidolgozása és a magyar egészségügyi rendszerbe való teljeskörű integrációja. A microperimetria program alkalmazásával javítható a retina degeneratív betegségeiben, mint például az időskori maculdegeneráció vagy az öröklődő retina dystrophiák (pl. retinitis pigmentosa) esetén gyakran megfigyelt gyenge fixatio. A Munkacsoport a készülékben rejlő képességek még jobb kihasználása céljából további tanulmányokat tervez. A látássérültek esetén a preferált retina területet értékelik és az eredmények alapján egyéni program keretében gyakorló tanuló programok összeállítására kerül sor, utánkövetéses vizsgálatokkal.

Résztvevők: Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Klinika (Németh János), Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai és Bionikai Kar (Kusnyerik Ákos).

 

Lab-on-a-chip projekt (Humán mikrobiológia)

A baktériumok gyors kimutatása a mikrobiológiai diagnosztikában rendkívül fontos feladat. A mihamarabb elvégzett fajmeghatározás meghatározza az elkezdett empirikus antibiotikum-terápiát is. Azonban a humán mintákból a baktériumok kitenyésztése – fajonként változóan, de – legalább egy napot vesz igénybe, és ezt követi az identifikálás, valamint az antibiotikum-érzékenység meghatározása.

Bemutatás

A projekt célja és végrehajtása: Baktériumok jelölésmentes detektálása testfolyadékokból chiplaboratóriumi módszerek segítségével. A projekt keretében olyan – specifikus felismerésen (pl. antigén-antitest reakció) alapuló – chiplaboratóriumi módszerek fejlesztésével és adaptálásával foglalkozunk, amelyek lehetőséget nyújtanak különböző baktériumok gyors, jelölésmentes kimutatására, így nagymértékben lerövidíthetik a diagnosztikai folyamatot. Elsőként egy jól ismert, humán orvosi szempontból nagy jelentőségű, és kutatási célokra is sokrétűen felhasznált baktérium fajjal, az Escherichia coli baktériummal teszteljük a rendszer alkalmazhatóságát. A későbbiekben pedig más baktériumok, illetve steril és mesterségesen fertőzött humán minták (vér, vizelet) tesztelését is elvégezzük.

Résztvevők: MTA Szegedi Biológiai Központ, Biofizikai Intézet (Dér András, Valkai Sándor). Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Mikrobiológiai Intézet (Szabó Dóra).

 

Orvosbionikai projekt

Az új generációs költséghatékony szekvenálási technikák elterjedésével betegség-diagnosztikában és patomechanizmus vizsgálatokban a molekuláis genetikai diagnosztika -köszönhetően egyre szélesebb elérhetőségének és javuló prediktív képességének – egyre nagyobb szerepet kap.

Bemutatás

A projekt célja és végrehajtása: A DNS alapú diagnosztika bevezetése és bővítése a klinikai gyakorlatban, különös tekintettel a gyors és költséghatékony szekvenálási technológiák bevezetésére, betegségek patomechanizmusának vizsgálatára és hatékony terápiás eljárások kidolgozására. A projektben a résztvevő kutatóhelyeken a hagyományos technológiákkal eddig is vizsgált monogénes kórképek molekuláris genetikai vizsgálatának új generációs szekvenálással történő vizsgálatára kerül sor, széles körű hazai és nemzetközi együttműködés szervezésével.

Résztvevők: Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. sz. Pathológiai és Rákkutató Intézet Molekuláris Genetikai Laboratóriuma (Kovalszky Ilona), II. sz. Belgyógyászati Klinika Endokrinológiai Genetika Laboratóriuma (Patócs Attila).