Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 25.
512305 Összes oltás

Az analgéziás hatású ópiátok napjaink leghatékonyabb fájdalomcsillapítói. Alkalmazásuk során nem kívánt mellékhatások is fellépnek: légzésdepresszió, obstipáció, hangulatváltozás, tolerancia és függőség. A morfin és származékai a mu-receptoron hatnak. Cél olyan vegyületek előállítása, melyek a mu-receptorokat úgy képesek aktiválni, hogy a szervezetben az analgéziás hatás mellett a terápiát akadályozó mellékhatások ne lépjenek fel. Ehhez azonban ismerni kell a receptor központi idegrendszerbeli megoszlását, fiziológiai, farmakológiai sajátságait.

Az ópiátokkal történő fájdalomcsillapítás kiemelkedően fontos helye a gerincvelő, ahol a mu-receptor pre-és posztszinaptikusan egyaránt jelen van, de még ma sem tudjuk, a nocicepció gátlásában a pre- vagy a posztszinaptikus mechanizmus a fontosabb. A II. laminában a receptor ellenes antitest egy olyan sejtcsoportot tesz láthatóvá, melynek mind a sejttestét, mind a dendritjeit kirajzolják a sejtmembránban sűrűn elhelyezkedő receptorok. Morfológiai sajátságaik alapján feltételezhető e sejtek fontos szerepe a mu-agonisták analgéziás hatásának létrehozásában, azonban hogy mindez milyen módon történik, és hogyan illeszkednek a gerincvelői neuronális hálózatokba ma még nem ismert.

Munkánk célja, hogy kombinált metodikák (fiziológia, farmakológia, fluoreszcens immunhisztokémia, konfokális- és elektronmikroszkópia, in situ hybridizáció) segítségével olyan adatokhoz jussunk, ami segíti az opiátokkal történő fájdalomcsillapítás sejtszintű gerincvelői mechanizmusainak megértését. Bízunk benne, hogy kutatási eredményeink hozzájárulhatnak a kifejezett fájdalomban szenvedő betegek hatékonyabb terápiájához.