Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. május 14.
244794 Összes oltás
14175 Beoltott Semmelweis Polgár


Dr. Réthelyi Miklós

Születési hely és idő:

Zalaegerszeg, 1939. június 8.

 
Tanulmányok:

Pécsi Orvostudományi Egyetem

1963: általános orvosi dipoma

 
Nyelvismeret:

angol nyelv – felsőfok

francia nyelv –

német nyelv- középfok

 
Tudományos fokozat:

1972.: Biológiai Tudomány Kandidátusa

A gerincvelő neuronális szerkezete

1982.: Az Orvostudomány Doktora

A fájdalomkeltő impulzusok gerincvelői feldolgozásának szerkezeti alapjai

 
Munkahely és beosztás:

Budapesti majd Semmelweis Orvostudományi Egyetem, II. sz. Anatómiai Intézet

1963-1986.: egyetemi gyakornok, tanársegéd, adjunktus, docens

1986-1994.: egyetemi tanár, igazgató helyettes

Népjóléti Minisztérium II. Oktatási Főosztály

1990-1991.: főosztályvezető

Semmelweis Orvostudományi Egyetem

1991-1995.: rektor

Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Menedzserképző Központ

1995-2000.: igazgató

Oktatási Minisztérium Tudományos Ügyek Főosztálya

1998-1999: főosztályvezető

Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

1994-2004.: igazgató

Semmelweis Egyetem, Szentágothai János Idegtudományok Doktori Iskola

2000-: vezető

 
Tanulmányutak:

1968.: Bogomoletz Élettani Intézet, Ukrán Tudományos Akadémia, Kiev, Szovjetunió

2 hónap, vendéglátó: P.G. Kostyuk

 

1970-71.: Laboratoire de Neurophysiologie Sensorielle Comparée, CRNS, Paris

12 hónap, vendéglátó: T. Szabó

 

University of North Carolina, Élettani Intézet, Chapel Hill, USA

1974-75, 1979-80 és 1985-87

16, 12 ill. 16 hónap, vendéglátó: E.R. Perl

Tudományos munkámat 1959-ben Pécsett, az Anatómiai Intézet tudományos diákköröseként kezdtem. Orvosegyetemi tanulmányaim befejezése után a Budapesti Orvostudományi Egyetem Anatómiai Intézetben kaptam állást. Itt először a thalamus különböző érző magjainak kombinált fény- és elektronmikroszkópos vizsgálatában vettem részt. A pulvinar thalamiban elsők között ismertük fel elektronmikroszkópos vizsgálattal a thalamusra jellemző glomeruláris szinaptikus elrendeződést.

Fokozatosan alakítottam ki saját kutatási területemet. Ezek közül az egyik a medialis-basalis hypothalamus neuronális- és szinaptikus szerkezetének a tanulmányozása volt. Ez a munka Dr. Halász Bélával végzett kollaborációval kezdődött, és folytatódott szoros együttműködésben miután a Dr. Halász Béla által vezetett II. Anatómiai Intézetben folytattam oktató és kutató munkámat (1973). A munka jelentősebb eredményei: az eminentia mediana felszínes rétegében végződő axonok eredésének leírása, az eminentia mediana subependymalis rétegében lévő neuronok, a medialis preopticus terület és a nucl. arcuatus közti közvetlen kapcsolat leírása, a nucl. arcuatusban elhelyezkedő neuronok nyulványrendszerének jellemzése, a neurovascularis contact zona számszerű jellemzése az eminentia medianaban, a luteinizing hormon releasing hormon (LHRH) tartalmú pályák leírása, az idegrost regeneráció kérdése a hypothalamusban, és a medialis preoptikus neuronok dendritjein észlelt növekedéssel járó változásoknak a leírása.

Másik kutatási területem a gerincvelő lett. Elemeztem a Clarke oszlop neuronjait és az itt végződő axonokat, a (sympathicus) oldalsó szarv neuronjait, leírtam a gerincvelő szürkeállomány central core szerkezetét. Érdeklődésem egyre inkább a hátsó szarv – különösen a substantia gelatinosa – neuronjai és az elsődleges érző rostok közti szinaptikus kapcsolatok elemzése felé fordult. Több alkalommal dolgoztam hosszabb ideig az USA-ban (Chapel Hill, University of North Carolina, Élettani Intézet). Leírtam a substantia gelatinosában végződő vékony, nagy valószínűséggel perifériás eredetű érző rostok végződési mintázatát. Részt vettem a neuronok nyúlványainak computer segítségével végzett háromdimenziós analízisét lehetővé tevő módszer kidolgozásában. A funkcionálisan meghatározott vékony myelinhüvelyes elsődleges érző rostok gerincvelői végződését, majd egy hosszabb elemzést követően a gerincvelő hátsó szarvi neuronok szinaptikus architektúráját írtuk le. Tanulmányoztam az újszülöttkori capsaicin kezelést követő idegrost degeneráció által okozott másodlagos neuronális elváltozásokat. Sikeresen alkalmaztam az immunhisztokémiát és az in-situ hybridizációs technikát neuronok kémiai karakterizálásra. Mindezek a vizsgálatok a fájdalom jelenség neuronális alapjainak a jobb megértését segítették elő.

Doktori (PhD) programot indítottam (Kísérletes neuroanatómia), kurzusokat szerveztem és tartottam PhD hallgatóknak. A Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományok Doktori Iskola vezetője vagyok.

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem rektoraként (1991-1995) szakmai érdeklődésem szükségszerűen a szervezetek vezetése, a döntéshozatal elemei, a vezetői információs rendszer kialakítása felé fordult. Magam irányítottam az egyetem tudományos és külkapcsolati tevékenységét, több oktatással foglalkozó nemzeti bizottság munkájában vettem részt.

Már egyetemi hallgatóként önállóan oktattam anatómiát, szövet- és fejlődéstant orvostanhallgatóknak. Magyarul, angol és német nyelven tartok tantermi előadásokat és vezetek gyakorlatot. Egyetemi jegyzeteket írtam, társszerzője vagyok az anatómia tankönyvnek.