Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. május 08.
234932 Összes oltás
14138 Beoltott Semmelweis Polgár


Dr. Puskár Zita

Születési hely és idő:

Salgótarján, 1970. szeptember 13.

 
Tanulmányok:

1984-1988.: Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye

1988-1993.: Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen

matematika-fizika szak

1993.: okleveles középiskolai tanár

1993-1997.:Debreceni Orvostudományi Egyetem, Ph.D. képzés

 
Nyelvismeret:

angol nyelv – felsőfok “A”

angol nyelv – középfok “C”

orosz nyelv – alapfok

 
Tudományos fokozat:

1999.: Ph.D. az orvostudományban

 
Munkahely és beosztás:

Debreceni Orvostudományi Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

1993-1997.: Ph.D. hallgató

1997-1999.: egyetemi gyakornok

1999-2001.: egyetemi tanársegéd

Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

2001-2003.: tudományos segédmunkatárs

2004-: tudományos munkatárs

 
Tanulmányutak:

Spinal Cord Group, University of Glasgow

1999-2001: Travelling Research Fellow (Wellcome Trust ösztöndíj)

 

Kutatási terület,

metodikai jártasság:

Különféle neuronális jelölőanyagok használata (HRP, neurobiotin, BDA, DiI, Cholera-toxin, búza csíra agglutinin – WGA, phaseulus vulgaris leucoagglutinin – PHA-L), valamint ezek immunhisztokémiai, ill. chromogén reakciókkal (ABC-DAB, TMB, TMB/Co/DAB) történő detektálása.

Aminosavak (GABA, glicin, glutamát) posztembedding immunogold technikával történő kimutatása.

Fluoreszcens jelölőanyagok (fluorogold, fluorobeads) használata, fluoreszcens immuncytokémia.

Konfokális mikroszkóp használata, kombinált konfokális és elektronmikroszkópos metodika, valamint az analízisekhez szükséges szoftverek alkalmazása (CAS, Neurolucida, Metamorph ).

1993-ban a Kossuth Lajos Tudományegyetemen matematika-fizika szakos középiskolai tanári diplomát szereztem.

1993-ban kezdtem doktoranduszi tanulmányaimat a DOTE Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetében Dr. Antal Miklós témavezetésével. Megtanultam különféle neuronális jelölőanyagok használatát, valamint ezek immunhisztokémiai, ill. chromogén reakciókkal történő detektálását. A fixálás, metszetkészítés és preembedding immunhisztokémia mellett elsajátítottam az aminosavak (GABA, glicin, glutamát) posztembedding immunogold technikával történő kimutatását is. A vizsgálatok során fény- és elektronmikroszkópot használtam, valamint 3-dimenziós számítógépes rekonstrukciókat készítettem.

Az elméleti és technikai felkészülés mellett az orvostanhallgatók alapkurzusainak egy részén (anatómia, élettan, biokémia és sejtbiológia) is részt vettem.

1995-ben egy hetet a Berni Egyetem Élettan intézetében töltöttem, ahol betekintést nyerhettem a béka motoneuronok agytörzsből leszálló kapcsolatainak elektrofiziológiai módszerekkel történő vizsgálatába.

1996-tól bekapcsolódtam az I. és II. orvostanhallgatók szövet és fejlődéstan oktatásába is angol és magyar nyelven.

1999-ben védtem doktori disszertációmat (“Last-order” premotor interneuronok megoszlása, morfológiai és neurokémiai sajátságai a gerincvelő lumbalis szakaszán gerincesekben).

1998 végén elnyertem a Wellcome Trust 2 éves (1999-2001) Travelling Research Fellowship pozícióját a Glasgow-i Egyetem Andrew J. Todd és David Maxwell által vezetett Gerincvelő Kutatócsoportba. Ebben a munkacsoportban megismerkedtem a gerincvelő hátsószarvi neuronális hálózatainak vizsgálatával. Itt tanultam meg a fluoreszcens jelölőanyagok (fluorogold, fluorobeads) használatát, illetve a fluoreszcens immuncytokémiát, és ezt a két technikát sikerrel kombináltam. Elsajátítottam a konfokális mikroszkóp használatát, illetve a kombinált konfokális és elektronmikroszkópos metodikát, valamint az analízisekhez szükséges szoftverek alkalmazását (CAS, Neurolucida, Metamorph )

2001-ben a Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet-és Fejlődéstani Intézet dolgozója lettem. Jelen pillanatban a konfokális mikroszkópia, ill. a kombinált konfokális és elektronmikroszkópos vizsgálatok meghonosítására törekszem, amelyhez 2003-ban a közreműködésemmel elnyert pályázati pénzből vásárolt konfokális mikroszkóp szolgáltat alapot. Másik fontos feladatomnak érzem az intézetünkben beinduló elektrofiziológiai vizsgálatok morfológiai kiegészítésének megteremtését.