Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - október 03.
539661 Összes oltás


Dr. Kozsurek Márk

Születési hely és idő:

Sárospatak, 1977. október 11.

 
Tanulmányok:

1992-1996: Czucsor Gergely Bencés Gimnázium, Győr

1996-2003: Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

2003. november: általános orvosi diploma

2002-2005: Semmelweis Egyetem, Idegtudományi Doktori Iskola

 
Nyelvismeret:

angol nyelv – középfok “C”

német nyelv – alapfokú egyetemi záróvizsga

 
Tudományos fokozat:

2009: Ph.D.

Értekezés címe: A kokain- és amfetamin-regulált transzkript (CART) peptid a gerincvelői szintű nociceptív információfeldolgozásban szerepet játszó neuronális hálózatokban

 
Munkahely és beosztás:

Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

2002-2005: nappali tagozatos Ph.D. hallgató, óraadó

2005-2007: egyetemi orvosgyakornok

2007-: egyetemi tanársegéd

 
Tanulmányutak:

 

Kutatási terület,

metodikai jártasság:

1998-2002: A hallópálya agytörzsi szakaszának reciprok összeköttetései

TDK hallgató, témavezető: Dr. Kiss Árpád egyetemi docens

2002-: A gerincvelői szinaptikus plaszticitás vizsgálata

Ph.D. hallgató

Gerincvelő-szeletpreparátum készítése in vitro elektrofiziológiai vizsgálatokhoz. Whole-cell patch-clamp mérések voltage- és current-clamp módokban, „visually guided” és „blind” technikák alkalmazásával. Számítógépes analízisekhez szükséges szoftverek (Axon pCLAMP 9.0) használata.

Többes pályajelölések, fixálás, metszetkészítés. Többes fluoreszcens immunhisztokémia, konfokális mikroszkóp használata. Morfológiai analízisek.