Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. június 20.
310685 Összes oltás


Dr. Gerber Gábor

Születési hely és idő:

Budapest, 1960. május 30.

 
Tanulmányok:

1974-1978.: Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest

1978-1983.: Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Fogorvostudományi Kar

1983.: fogorvosdoktori diploma

1996.: fog- és szájbetegségek szakorvosa

 
Nyelvismeret:

angol nyelv – felsőfok

német nyelv- alapfok

 
Tudományos fokozat:

1994.: Az orvostudomány kandidátusa

 
Munkahely és beosztás:

Semmelweis Egyetem, II. Anatómiai Intézet

1983-1990.: egyetemi gyakornok

1990-1994.: egyetemi tanársegéd

Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet és Fejlődéstani Intézet

1995-2004.: egyetemi adjunktus

2004-: egyetemi docens

 
Tanulmányutak:

1986-1990.: Iowa State University, USA

Dr. Mirjana Randic laboratóriumában szinaptikus potenciálok elemzésegerincvelőből készült szeletpreparátumon current- és voltage-clamp technikával.

1991. júl.-szept.:University Collage of London, Nagy-Britannia

Dr. Clifford Woolf laboratóriumában, melső szarvi reflexek vizsgálata felezett patkány gerincvelőn.

1992. máj.-szept.: University CollageofLondon, Nagy-Britannia

Dr. Clifford Woolf meghívására, morfin hatásának vizsgálata az in vitro gerincvelő preparátumban.

1996-1999. dec.: Iowa State University, USA

Dr. M. Randic laboratóriumában metabotróp glutamát receptorok gerincvelői szerepének vizsgálata.

 

Kutatási terület,

metodikai jártasság:

Szinaptikus potenciálok intracelluláris elvezetése (konvencionális és whole-cell patch-clamp technikával) gerincvelői hátsószarvi idegsejtekből in vitro gerincvelő-szeletpreparátumban.

Az intracellularis kálciumszint mérése fluoreszcens képi megjelenítéssel (Fura 2 intracelluláris injekciója).