Betűméret: A A A

FOK – oktatási információk

Általános információk

Tananyagok

Gyakrolatok

Gyakorlati anyagok:

A gyakorlatilag anyagok a Moodle rendszerben érhetők el.

Tantárgyleírás

Tantárgyleírás Magyarul: FOKVSZE260_1M 

Tantárgy: Szemészet, kötelezően választható a 8. szemeszter
Előtanulmány: patológia II
kódja: FOKVSZE260_1M
kreditértéke: 1
kreditkód: K1E1G0,5
heti óraszám: elmélet 1, gyakorlat 0,5       
szervezeti egység: Szemészeti Klinika, Mária utca

Az elérni kívánt képzési cél:A hallgató sajátítsa el azt az elméleti és gyakorlati ismeretanyagot, melyre a nem szakorvosnak (fogorvosnak) szüksége van a súlyos, vaksághoz vezető szembetegségek felismerésében, a preventióban, egyes törvényben rögzített szűrővizsgálatok elvégzésében és az elsősegélynyújtásban.
Rendelkezzék kellő tájékozottsággal a szakorvosi ellátást igénylő betegségek tünettanával

 Kompetencia kérdések

 • A glaukómás roham tünetei, teendők
 • Hirtelen látásvesztés okai
 • Artéria centrális retinae elzáródás tünetei, akut kezelése
 • Amblyopia
 • Akut teendők lagophthalmus kialakulásakor
 • Fokozatos látásromlás okai
 • Diabetes mellitus szemészeti szűrése: célja, gyakorisága.
 • Elsősegélynyújtás a szem maródásos sérülésekor
 • Leucocoria lehetséges okai
 • Conjunctivitis és akut iritis elkülönítése
 • Pangásos papilla tünetei, felismerése utáni teendők
 • Conjunctivitis és keratitis elkülönítése
 • Kancsalság felismerése
 • Corneális idegentest, erosio és conjunctivális idegentest felismerése
 • Látótérkiesés felismerése, teendők a felismerés után
 • Cellulitis orbitae felismerése, teendők  felismerés után
 • Teendők áthatoló szemsérülés gyanúja esetén
 • Szemmozgató ideg bénulás felismerése, teendők a felismerés után
 • Fertőzéses eredetű és allergiás conjunctivitisek elkülönítése

Gyakorlatban elsajátítandó készségek:
1. Közeli és távoli látóélesség vizsgálata
2. Konfrontális látótérvizsgálat
3. Szemmozgások vizsgálata a hat fő irányban
4. Kancsal szemállás megállapítása
5. Pupillavizsgálat: pupillaméret és reakció
6. Elülső szegment vizsgálata pupillalámpával.
8. Szemnyomás becslése tapintással
9. Szemhéjkifordítás
10. Kötőhártya idegentest eltávolítása

Gyakorlatban elsajátítandó ismeretek:
Szemészeti probléma felismerése:
1. Látásromlás.
2. Vörös szem differenciál diagnózisa (conjunctivitis, keratitis, elülső uveitis, glaukómás roham).
4. Hemianopiás és bitemporális látótér-kiesések.
5. Akutan fellépő III., IV. és VI. agyidegbénulás.
6. Leukocoria.
Kezelés önállóan:
1. conjunctivitis (vírusos, bakteriális, allergiás).
Elsősegélynyújtás:
1. maródás
2. kötőhártya-idegentest
3. akut glaukómás roham
Sürgős szemészeti beutalás indokai:
1. hirtelen látásromlás, látótérkiesés
2. maródás
3. glaukómás roham
4. tompa vagy áthatoló sérülés
5. cornea fekély
6. corneális idegentest
Rendszeres szemészi vizsgálat indokai:
1. Diabetes mellitus

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: Félév végi aláíráshoz max. 2 gyakorlatról való hiányzás fogadható el. A többi gyakorlaton egyéni pótlás szükséges. (minden második héten gyakorlat: 2x30min; egy alkalom 2 gyakorlatnak számít az összevonás miatt)

A félév végi aláírás követelményei: A félév végi aláíráshoz a gyakorlatokról való hiányzás ne legyen több, mint 2 és sikeres gyakorlati vizsga

Az osztályzat kialakításának módja: A szigorlaton mutatott teljesítmény.

A vizsga típusa: Szigorlat (gyakorlat és elmélet). Az elméleti szigorlat feltétele a sikeres gyakorlati vizsga.

Az elméleti szigorlat formája: írásbeli.

A vizsgajelentkezés módja: NEPTUN rendszeren keresztül meghirdetett vizsganapokra, megadott számú hallgató.

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: NEPTUN rendszer szabályai szerint.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: A vizsgáról való távolmaradást három munkanapon belül igazolni kell az oktatási szervezeti egység vezetőjénél (a tárgy előadójánál). Sikertelen, illetve ismétlő kollokvium között hét napnak kell eltelni.

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája: Németh J, Farkas Á: Szemészet fogorvostan hallgatóknak, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007

Felmérés, intézkedési terv

 

A Szemészet tantárgy és a felmérés adatai.

Intézkedési terv

Neptun kód: FOKVSZE260_1M
Típusa: kötelezően választható
Az oktatás nyelve: magyar
A tárgyról beadott kitöltött kérdőívek száma: 31 (34.83 %)
A kitöltetlenül beadott kérdőívek száma: 23 (25.84 %)
A tárgyat a Neptunban fölvett hallgatók száma: 89
Kari esetszám (összes tárgy, azonos oktatási nyelven): 2032

A tárgy összevetése a kari átlaggal

Az eredmények táblázata:

A kérdések szövege a következő volt:

 • K01 Milyen mértékben keltette fel az intézet oktatómunkája érdeklődését a tantárgy iránt?
 • K02 Milyen mértékben volt szervezett a tantárgy oktatása?
 • K03 Milyen arányban vett részt az intézet/tantárgy előadásain?
 • K04 Mennyire voltak az előadások didaktikusak, logikusak?
 • K05 Mennyiben járultak hozzá az előadások a tanagyag elsajátításához?
 • K06 Mennyire voltak a gyakorlatok szervezettek, jól felépítettek?
 • K07 Mennyiben járult hozzá a gyakorlat a tananyag sikeres elsajátításához?
 • K08 Milyen mértékben járult hozzá a hivatalos tankönyv/jegyzet a tananyag elsajátításához?
 • K09 Milyen mértékben járultak hozzá az intézet által kidolgozott WEB segédanyagok a tananyag elsajátításához?
 • K10 Milyen mértékben tartott az intézet oktatási fegyelmet? (előadások, gyakorlatok pontos kezdése, megjelenés,oktatási idő pontos betartása stb.)
 • K11 Milyen mértékben határozta meg az intézet a tantárgy vizsgakövetelményeit?
 • K12 Milyen mértékben segítette a tantárgy elsajátítását az intézet oktatógárdája?
 • K13 Mindent összevetve a tantárgy oktatását milyennek minősíti?
 • K14 Összességében a tárgy oktatását a szervezeti egység a veszélyhelyzeti oktatás alatt a körülményekhez képest: jól kezelte 5-4-3-2-1 rosszul kezelte

Intézkedési terv:

 • webes oktatási anyagok és gyakorló tesztek további fejlesztése
 • új, papír alapon is megjelenő jegyzet készítése