A Semmelweis Egyetem Korányi Frigyes Szakkollégiuma 2020 márciusában immár 25. alkalommal rendezi meg nagyszabású éves szakmai találkozóját, a Korányi Frigyes Tudományos Fórumot. Az előző évekhez hasonlóan a jubileumi konferencia célja is az, hogy közös rendezvény keretében biztosítson előadási lehetőséget a tudományos diákköri munkában részt vállaló orvos-, fogorvos- és gyógyszerészhallgatók számára.

Ezen felül a Fórum életre hívásától fogva kiemelt törekvés az egyes diszciplínák közötti szakmai kapcsolatfelvétel elősegítése. Az előadók bemutatják kutatási eredményeiket és megmérettetnek a medicina különböző területein. Nyitottak vagyunk az orvostudományok határterületeit kutató, de nem az orvos- vagy gyógyszerészképzésben részt vevő hallgatók felé is.

A neves szaktekintélyekből álló szekciónkénti zsűri egységes értékelési szempontok szerint bírálja a tudományos munkák előadását. A dobogós helyezést elérők a szakmai elismerés mellett értékes díjakra is számíthatnak.

A 25. évforduló megünneplése céljából a Tudományos Fórum utáni napon Rendhagyó Jubileumi Szakmai Fórumot rendezünk. Ennek keretében Kollégiumunk öregdiákjai tartanak előadásokat tudományos tevékenységükről, kutatásaikról, közösen emlékezve ezzel a Kollégium és a Tudományos Fórum múltjára, hagyományaira.

A Korányi Frigyes Tudományos Fórum kétséget kizáróan a szakkollégium legnagyobb elismertségnek örvendő kezdeményezése. A Fórum egyedisége, hogy szervezői maguk a Korányi Frigyes Szakkollégium lakói, vagyis egyetemi hallgatók. A rendezvény szakmai nívóját jól mutatja, hogy több mint két évtizedes története során számos vezető egyetemi professzor tisztelte meg jelenlétével, és az elmúlt években elindult és lezajlott Semmelweis Piramis Projekt tehetséggondozó program is kiemelt támogatásban részesítette a konferenciát. 

Részletek és jelentkezés