Tisztelt Rezidens!

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy 2022. szeptember 1-jétől hatályba lépett a szakorvosképzés átalakításáról szóló 28/2022 (VIII. 25.) BM rendelet. (A BM rendelet az alábbi linken elérhető.).

A rendeletben meghatározottak szerint Önnek nyilatkozattételi lehetősége van, azonban mivel a határidő jogvesztő ezért ezt mindenkinek be kell nyújtani a későbbi félreértések elkerülése miatt.

 

MINDEN NYILATKOZAT LEADÁSI HATÁRIDEJE JOGVESZTŐ 

BEADÁS: 2023.02.28. ÉJFÉL

a szakestovabbkepzes@semmelweis-univ.hu központi mail címre

EZ UTÁN A DÁTUM UTÁN NEM LEHETSÉGES A KÉPZÉSEK KÖZÖTTI VÁLTÁS!

A nyilatkozatot kitöltve, aláírva kérjük elektronikus úton megküldeni (szkennelt formában).

A mail tárgyának megjelölése: BM rendeletben meghatározott nyilatkozat (mivel több ezer nyilatkozatnak kell beérkeznie a többi mail között, ezért kérjük a tárgy megjelölését!)

 

A nyilatkozattétel rendeletben előírt határideje az aktív és a képzésüket szüneteltető rezidensekre (pl: CSED, GYED, GYES, fizetés nélküli szabadság, stb) IS vonatkozik!

 

Két témában nyilatkozhat mindenki, minden esetben nyilatkozni szükséges – nemleges válasz esetén is!


A/

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

  1. § (5) *  Amennyiben a BM rendelet hatálybalépése időpontjában a szakorvosjelölt az R.3. szerinti szakképzésében három évnél rövidebb időt teljesített, és az adott szakképesítés vonatkozásában a BM rendelet szerinti valamennyi képzési elem és követelmény – ideértve az egyes részvizsgákat is – maradéktalanul teljesíthető a szakképzésre az R.3.-ban előírt rövidebb vagy ugyanakkora időtartam alatt, a szakképzést a BM rendelet szerint fejezheti be a (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtétele esetén.

Tehát amennyiben az alábbiak teljesülnek nyilatkozhat pozitívan az átlépésről, de nem kötelező átlépni, ez egy lehetőség:

  • szakorvosképzéséből 3 évnél rövidebb időt teljesített 2022.09.01. időpontig.

ÉS

  • az adott szakképzés vonatkozásában a BM rendelet szerinti valamennyi képzési elem és követelmény – ideértve az egyes részvizsgákat is – maradéktalanul teljesíthető a szakképzésre korábban előírt ugyanakkora vagy rövidebb idő alatt.

Azt, hogy a fenti feltételeknek Ön megfelel-e (a letöltött képzési elemeinek figyelembe vételével) a lap alján lévő segédtáblák segítségével tudja megállapítani.

A szakmáknál az első két tábla tartalmazza a két rendszer képzési elemeinek beszámítási szabályait és a beavatkozásokra vonatkozó szabályokat.

Ezek segítségével mindenkinek önállóan kell kiszámolnia, hogy megfelel-e a feltérteleknek és nyilatkozni igennel – vagy nemmel.

Ez után az ellenőrzést az Szak- és Továbbképzési Központ végzi.

Az ellenőrzés és a nyilatkozat befogadásának feltétele, hogy a beszámításhoz beírt gyakorlatokhoz tartozó minden teljesítésigazolás a Szak – és Továbbképzési Központ rendelkezésre álljon.

Ennek a feltételnek fenn kell állnia az ellenőrzés időpontjában!

Erre kérjük mindenki figyeljen oda, mert ennek hiányában nem tudjuk az átváltást támogatni!

 


B/

Aki nem kíván átlépni az új szakképzési rendszerbe az nyilatkozhat, hogy marad a régi képzési struktúrában, de részvizsga ebben az esetben is tehető – kérhető (ez sem kötelezettség, hanem lehetőség).

  1. § (2) […] A szakképzését a BM rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdő szakorvosjelölt a 2. mellékletben szereplő részvizsgák letételére jogosult, amennyiben az egyes részvizsgák teljesítéséhez szükséges tevékenységeket a tutora által igazoltan elvégezte.

A nyilatkozat második felében nyilatkozzon arról, hogy kíván-e részvizsgát tenni.

Itt megvizsgáljuk, hogy mely részvizsga letételéhez állnak fenn a feltételek.

Azokat a feltételeket, hogy mely régi képzési elemek és beavatkozások teljesítése esetén mely részvizsga letételére jogosul a szakma szerinti táblák 3-4 oldala adnak Önnek tájékoztatást. 

 

Üdvözlettel:

Szak- és Továbbképző Központ

 

 

Felhívás nyilatkozat tételre

Jelölti nyilatkozat

 

 

kompetencia: az az ismeretanyag és képesség, amelynek elsajátításával a jelölt képes lesz az egyes vizsgálatok, beavatkozások elvégzésére e rendeletben meghatározott mértékű önállóság mellett, és amelyek meglétét a jelölt bizottság előtt vizsgával igazolja (22/2012 EMMI)