Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. december 06.
474436 Összes oltás

SE Sugárvédelmi Tájékoztató 2013/1 (január)

Készült a Semmelweis Egyetem Sugárvédelmi Megbízottak részére.

Oktatás, tanfolyam

A SE Sugárvédelmi Szolgálat ez évi oktatási tervei

–          Bővített fokozatú sugárvédelmi képzést/továbbképzést (25/15 óra): 2013. márc. 25-27, a tavaszi oktatási szünetben; a sugárforrásokat önállóan kezelők, pl. orvos, fizikus, mérnök, szakasszisztens részére; helye: EOK  földszinti előadó (Bpest, Tűzoltó u. 37-47),

–          Alapfokú sugárvédelmi tanfolyam (8 óra, terv: 2013. ősz, részletesebb tájékoztatás szeptemberben várható), azoknak, akik csak közvetve kerülnek kapcsolatba a sugárforrásokkal, de önállóan nem kezelik azokat; pl. beteghordó, műtős, aneszteziológus, izotópot szállító gépkocsivezető.

Tanfolyamvezető: Dr. Voszka István  adjunktus, Voszka.Istvan@med.semmelweis-univ.hu.

A vizsgaköteles tanfolyamokkal kapcsolatos bővebb információ (program, részvételi díj, jelentkezési-lap, kredit) általában a kezdést megelőző hetekben felkerül a Sugárvédelmi Szolgálat honlapjára (https://semmelweis.hu/sugarvedelem).

Szabályozásról

–          A 16/2000 (VI.8.) EüM rendelet legújabb módosítása szerint, amennyiben a sugáregészségügyi hatósági engedély érvényessége lejár, s az engedélyes nem kér hosszabbítást, vagy megszüntetést, akkor az illetékes Sugáregészségügyi Decentrum, ill. az ÁNTSZ OTH hivatalból elindítja a megszüntetési eljárást.

–          A 16/2012 (IV.3.) BM rendelet szerint nyitott radioaktív anyag tárolásával, használatával, szállításával kapcsolatos sugáregészségügyi engedélyezési eljárásokban a tűzvédelmi szakhatósági közreműködésért a kérelmezőnek 13 eFt igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Ez hasonló a környezetvédelmi és vízügyi szakhatósági közreműködés igazgatási szolgáltatási díjához (lásd: 33/2005.(XII.27.) KvVM rendelet). Mint ismeretes, kezdetben (2000-es évek elején) csak az egészségügyi szakhatóság (ÁNTSZ) kért igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezéshez, majd 2005-től a környezetvédelmi szakhatóság is bevezette, s most a tűzvédelmi szakhatóság úgyszintén. Viszont továbbra is csak egy helyre, a területileg illetékes Kormányhivatal Közegészségügyi szakigazgatási szervéhez kell benyújtani az engedély kérelmet.

Hatósági személyi dozimetriai ellenőrzési szolgáltatásról

A korábban már több oldalról is kapott információ alapján az OSSKI Országos Személyi Dozimetiai Szolgálata, mint hatósági ellenőrzés, 2013. márciustól a filmdozimetriáról fokozatosan áttér a termolumineszcens detektoros (TLD) ellenőrzésre, ui. a filmek beszerzésére már nincs lehetőség.

Az egésztest dózis ellenőrzés periódusideje továbbra is 2 hónap lesz, egy eset díja pedig 2070.-Ft (kissé nagyobb, mint a film volt). A technológiai átállás időszakában valószínűleg az egyik ellenőrzési időszak kivételesen 3 hónap lesz, azaz egyes helyeken az év első filmjét majd 3 hónapig kell hordani. Mindezekről az érdekelt intézetek általános tájékoztatása elkezdődött, további részletek a következő hetekben várhatók.

A TLD-alapú szolgáltatással az ellenőrzés lehetőségei szélesednek, várhatóan 2014-ben már speciális, pl. végtag dózismérések is rendszeresen kérhetők, ami elsősorban az intervenciós radiológiában lehet indokolt. A TLD-vel kapcsolatos újabb információ az OSSKI weblapján elérhető (http://www.osski.hu/osski/sefo1/oszdsz/tajekoztato/tld-index.html)”

Az új, „Panasonic UD802AT típusú” TLD-tokban négy TL-elem található, 2 db lítium-tetraborát („LiBO”) és 2 db kalcium-szulfát („CaSO”). A lítium-tetraborát elemek néhány tized Sv és 10 Sv tartományban alkalmazhatók, és a 10 keV-2 MeV foton energiákon ezekkel gyakorlatilag energia-függetlenül mérhető a dózis, az energiafüggés kisebb, mint 10%. A kalcium-szulfát elemek elsősorban a kisebb dózis értékek mérésére alkalmasak, kb. 10 mikro-Sv és 500 mSv tartományban, viszont  kijelzés erősen foton-energia függő. Pl. azonos dózis esetén a  100 keV  energiájú foton-sugárzásra kb. 15-ször nagyobb dózist adnak, mint a Cs-137 662 keV-os energiájú sugárzás esetén. Természetesen mindezeket a kiértékelést végző laboratórium figyelembe veszi.

Az egy tokban lévő TL-doziméterek beszerzése jelentősen drágább, mint a film volt, igaz az anyagok többször felhasználhatók, továbbá 2 évenként kötelező a TLD-t az MKEH-lal hitelesíttetni  (1250 Ft/eset). Emiatt az OSSKI az eddigieknél szigorúbban szankcionálja a detektorok nem rendeltetésszerű használata miatti sérülést, vagy a doziméterek elvesztését, illetve a késői visszaküldések visszaszorítására bizonyos időn túl kötbért bevezetését tervezi.

Környezetellenőrzési adatok

A legutóbbi tájékoztatóhoz csatlakozva az Országos Nukleárisbaleset-Elhárítási Rendszer (ONER) keretében a SE-en üzemelő un. OSJER-állomás (Országos Sugárfigyelő-, Jelző és Ellenőrző Rendszer) által, az oktatási intézmények állomásain – így a Semmelweis Egyetemen is – mért értékek elérhetők a bázisintézet, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Nukleáris Technikai Intézet (a Tanreaktor) honlapján, az OMOSJER.reak.bme.hu címen. Több más információ mellett a “mérések” menüpont alatt találhatók a mért mértékek. Az állomás, a dátum, stb. is megválasztható, s a megjelenítés egy példája látható az 1. ábrán. A SE-i OSJER-állomás vezetője Dr. Kári Béla (Nukleáris Medicina Tanszék, kari.bela@med.semmelweis-univ.hu).

Az átlagos értékeket a kozmikus sugárzás mellett – többek közt – befolyásolja a talaj és a közelben lévő építményanyagok természetes radioaktivitása (K-40, Ra-226 stb. tartalma), ill. az esetleges közeli falak árnyékoló hatása. Az aktivitások, a mért dózisteljesítmény szokásos véletlen ingadozásai mellett észrevehetők az un. “esőcsúcsok”, elsősorban levegőből a talajra az esővel kimosott rövid (néhány perces) élettartamú radon-leányelemek sugárzásának dózisnövelő hatása. Esetenként a detektorhoz közel kerülő mesterséges sugárforrás (pl. izotóp szállítás, izotópot kapott beteg) jelenléte is kimutatható. Mindezek miatt a mért értékek, a grafikon részletes értelmezése helyismereteket és szakértelmet kíván.

  1. ábra. Az utolsó 7 nap külső gamma dózisteljesítmények, 2013. jan. 9-ig bezárólag, példa a SE állomásáról.

 

 

Egyéb

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport legközelebbi éves továbbképző rendezvénye április 23-25 (kedd-csüt.) között, a korábbi évekhez hasonlóan Hajdúszoboszlón, a Hotel Békében lesz.

 

Budapest, 2013. január 21.                 Dr. Kanyár Béla, a SE Sugárvédelmi Szolgálat vezetője.