Betűméret: A A A

A testnevelés órán való részvétel feltételei

  • A testnevelési óra gyakorlati tárgy, aktív részvétel kötelező a tanár instrukcióinak megfelelően.
  • A foglalkozásokon sportfelszerelésben kell részt venni, váltócipő használata kötelező.
  • A későn érkező hallgató az óra megkezdése után nem kapcsolódhat be a munkába, jelenlétével az órát nem zavarhatja.
  • Hetente egy a neptunban felvett órán lehet részt venni
  • Pótlásra a szemesztert követő héten van lehetőség 2 alkalommal 1-1 órát hétköznaponként 8:00 – 14:00 óra között.
  • A hallgató kötelessége, hogy az óra elején és végén a tanárnál jelentkezzen regisztrálásra. Minden hallgató kap egy saját neptun kódból generált vonalkódos kártyát. Ezt a kártyát kötelező minden foglalkozásra elhozni, mert ez alapján folyik az elektronikus regisztráció!
  • A hallgató saját és társai testi épségét nem veszélyeztetheti.
  • A hallgató az általa szándékosan vagy hanyagságból okozott kárt köteles megtéríteni.
  • Az aláírás további feltételei megtalálhatók az aktuális szemeszter Tanulmányi tájékoztatójában.