RS28622_KA-20150225-IMG_2421-i-es-sebeszet-muto-atado-scrAz „üllői úti Sebészeti Klinika” több mint 100 éve a magyar sebészet vezető egyben a legrégebbi hagyományokkal bíró sebészeti intézete. Ikonikus hely, egyedülálló betegellátó, oktató és kutató egység.  Az I. sz. Sebészeti Klinika az orvostudomány legizgalmasabb száz évében megkerülhetetlen bázisa volt a magyar sebészet fejlődésének, fejlesztésének. A jelenlegi helyen 1909 óta működő Klinikán, az akkori Európa legmodernebb sebészeti intézetében tevékenykedhettek a boldog békeidők sebészei. Forradalmi újításoknak lehettek tanúi ezek a falak. A szellemiség, a szakma szeretete, a sebészet művészi szintű művelése, a kialakuló hagyományok jellemezték a házat.  Egyetemünk méltán lehet büszke ezen Klinikájára, tekintve kiemelkedő teljesítményeit, iskolateremtő múltját. A legkorszerűbb eljárások, a történelmi fordulatot jelentő pillanatok (pl. a hazánkban elsőként elvégzett vese- és májtranszplantáció, európai hírű pancreas sebészet elindítása, endokrin sebészet kiépítése stb.) mellett a tudományos élet elválaszthatatlan része volt a fejlődésnek. Számos kandidátusi és akadémiai doktori értekezés született a ház falain belül. 

A Klinika összesen 101 (+6) ágyon általános, onkológiai, endokrin, gasztroenterológiai sebészettel foglalkozik. A sebészet minden terén alkalmazza a korszerű laparoszkópos és más technikákat. Akut sebészeti ügyeletet lát el a főváros betegei számára. Folyamatos területi ellátást biztosít meghatározott Pest megyei települések lakosainak. Országos hatáskörű felvételt biztosít a legmagasabb, III/B szintű, progresszív ellátást igénylő sebészeti betegek számára.

A klinikán kezelt betegek többsége más intézetből kerül átvételre. Az ápoltak 60%-a budapesti, 40%-a az ország különböző területeiről érkezik. Évente több mint 35000 beteg fordul meg a járóbeteg-szakrendeléseken. Folyamatos az egynapos sebészeti módszer alkalmazása korábban hosszabb kórházi ápolást igénylő esetekben is. A klinika kiemelt ellátást nyújt a szövődményes sebészi esetek kezelésében, a hepato-pancreato-biliaris kórképek ellátásában, a gasztroenterológiai onkológia és az endokrin sebészet területén. E profilokhoz tartozó betegek kezelését nemzetközileg ismert szakemberek által vezetett munkacsoportok végzik. Korszerű diagnosztikus lehetőségek: endoszkópia, hagyományos, intervenciós és intraoperatív ultrahang, komputertomográfia, angiográfia, izotópvizsgálatok, intervenciós radiológia segítik a munkát, valamint laparoszkópos sebészeti technika és újabb vérzéscsillapító eljárások állnak rendelkezésre. 

Az I., II., IV., V. és VI. évfolyamos orvostanhallgatók magyar, német és angol nyelvű elméleti és gyakorlati képzése folyik. Szakvizsga előkészítő továbbképzés, szervezett és egyéni posztgraduális képzés a szakmai profilokban folyik. Tudományos diákköri munka keretei között évente 10-15 hallgató foglalkozik kísérleti és klinikai sebészeti, sebészeti patológiai és aneszteziológiai kérdésekkel. A klinika a szakápolók, műtősnők, aneszteziológus szakasszisztensek gyakorló-oktató intézménye. 

 

„Az orvos-sebészi tudomány s művészet elvei s gyakorlati részletei azon tág mező, melynek mívelésében folytonos és kettőztetett munkássággal kell forognunk ifjú barátaim, hogy az épület, melynek alapjait tisztelt elődeim művész kezekkel rakták, ép és erős maradjon, hogy az a kor kívánatához képest táguljon; mert merész léptekkel halad az emberi lángész szárnyain a tudomány s hatalmas fegyverrel legyőzi a tornyosuló akadályokat a vasszorgalom.”

Balassa János