Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. február 06.
545424 Összes oltás

ÉRETTSÉGI JELENTKEZÉSI INFORMÁCIÓ

Érettségi vizsgára a tanulói/felnőttképzési jogviszonnyal rendelkező vizsgázók csak a „saját” középiskolájukban jelentkezhetnek, akár nappali, akár esti képzésre járnak, emelt szintre is. A 12. évfolyamos tanulók a kijelölt jegyzőknél jelentkezhetnek.

A jelentkezés határideje 2023. február 15.

Előrehozott vizsgára való jelentkezéshez előzetes kérelmet kell beadni, az igazgatónak címezve, a szülő és a tanuló aláírásával.

A jelentkezés feltételeiről és a vizsgadíjról a következő weblapokon tájékozódhatnak:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgadijak

 „Külsős” vizsgázókat egyedi elbírálás alapján fogadunk.

 ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐKNEK

Vizsgadíj:

Az érettségi vizsga térítésmentes a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig. Térítésmentes továbbá az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá az érettségi végzettséggel rendelkező, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerinti szakgimnáziumi oktatásban megkezdett tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga. Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.

 • középszintű érettségi vizsga: tantárgyanként 35.000,- Ft. iskolai pénztárban, készpénzben fizetendő
 • emelt szintű érettségi vizsga: tantárgyanként 58.000,- Ft. átutalással fizetendő

 JELENTKEZÉS:             Kizárólag személyesen!

II. emelet 310-es IRODA, Bergholdné Kézdi Katalin, igh.

 •   Hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 10.30 – 16.30
 •   Kedd: 07.30 – 13.30

SZÜKSÉGES:       

 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • középiskolai bizonyítvány utolsó tanévének (12. évf.) másolata
 • érettségi bizonyítvány másolata
 • tanúsítvány(ok) másolata
 • eredeti törzslapkivonat (ha van)
 • szakvélemény (ha SNI vagy BTMN)