Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 19.
164340 Összes oltás
13734 Beoltott Semmelweis Polgár

INFORMÁCIÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ

Érettségi vizsgára a tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók csak a saját iskolájukban jelentkezhetnek, akár nappali, akár esti képzésre járnak.

A jelentkezés határideje 2021. február 15.

„Külsős” vizsgázókat egyedi elbírálás alapján fogadunk.

Előrehozott vizsgára való jelentkezéshez előzetes kérelmet kell beadni, az igazgatónak címezve, a szülő és a tanuló aláírásával.

A jelentkezés feltételeiről és a vizsgadíjról a következő weblapokon tájékozódhatnak:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021tavaszi_vizsgaidoszak/jelentkezes

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgadijak

Akinek vizsgadíjat is kell fizetnie, annak csak a befizetésről szóló bizonylat bemutatása után véglegesítjük a jelentkezését!

JELENTKEZÉS:

310. IRODA, Bergholdné Kézdi Katalin igh.
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 10.30 – 17.00 Szerda: 07.00 – 17.00

SZÜKSÉGES:

  • személyi igazolvány lakcímkártya
  • középiskolai bizonyítvány utolsó tanévének (12. évf.) másolata érettségi bizonyítvány másolata
  • érettségi tanúsítvány(ok) másolata
  • eredeti törzslapkivonat (ha javító/pótló vizsgára jelentkezik) szakvélemény (ha SNI vagy BTMN)