Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 16.
12773 Összes oltás
5384 Beoltott Semmelweis Polgár

Kutatási területek és TDK-témák: Fogsorrögzítők anyagtana, hatása a szájüregi egészségre, a nyálszekrécióra. Szájszárazsággal összefüggő intraorális elváltozások.  Gyógyszerszedés befolyása a szájüregi egészségre és a nyálszekrécióra. Kisnyálmirigyek vizsgálata különböző körülmények között. A lemezes fogpótlások viselésének intraorális következményei.