A PhD hallgató   témavezető(k) irányításával végzi kutatását, de  a témavezető jóváhagyásával konzulens is segítheti a kutatómunkáját.(A konzulens neve a disszertáció fedőlapján feltüntethető)
Egyéni fokozatszerző esetében a tudományági doktori iskola a felvételi eljárás során határozza meg, hogy a jelentkező témavezetéssel vagy konzulens segítségével vesz részt az eljárásban.