Általános tájékoztató

Az aktuális félévekre történő felhívások mindig  a kezdőlapon a Hírek felületen találhatóak

A 2020/21-as tanévre vonatkozó felhívás:
-Egyéni fokozatszerzés

Ki jelentkezhet egyéni fokozatszerzésre?

  • akik egyetemi diplomával (MSc) és legalább 5  éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek( a több éves szakmai gyakorlattól eltekint a Doktori Iskola, amennyiben a jelentkező kiemelkedő publikációs tevékenységet tud igazolni)
  • aki rendelkezik egy idegen nyelvből legalább állami középfokú, “C” típusú (vagy azzal egyenértékű akkreditált más) nyelvvizsga bizonyítvánnyal
  • aki befizette a jelentkezési díjat (9000 Ft)

Hogyan történik a jelentkezés?
A  Jelentkezési lapot és a Felvételi lapot  a szükséges iratokkal  a Doktori Iskola Hivatalába kell eljuttatni 

A jelentkezéshez szükséges 2 űrlapot  a honlapról lehet letölteni és géppel kell kitölteni:

Hogyan zajlik a felvételi?
Az egyes doktori iskolába jelentkezők a jelentkezés szerinti doktori iskola programjainak képviselőiből álló bizottság előtt felvételi beszélgetésen és komplex vizsgán vesznek részt.

A felvételi során az értékelés alapja a jelentkező korábbi eredményei, valamint a felvételi beszélgetés során észlelt tudás és alkalmasság.

Előnyt jelentenek: tudományos munkában szerzett tapasztalat, előadások, közlemények, jó kutatási munkaterv, a szakmai munkához szükséges idegen nyelv magas szintű ismerete,

A két értékelésben a jelentkező összesen legfeljebb 28-32 pontot kaphat (30. melléklet).A korábbi eredmények értékelése 2 részből áll:

  1. a korábbi tudományos munka értékelése( legfeljebb  22 pont )
  2.  második nyelvvizsga vagy záróvizsga (legfeljebb 6 pont

A felvételi beszélgetés értékelése (legfeljebb 32 pont, kiszámítására az egyes értékelők pontszámainak összegét az értékelők számával kell osztani) során két szempont szerint történik az értékelés:

  1. általános szakmai tudásszint és alkalmasság (legfeljebb 16 pont)
  2. speciális, témaorientált tudásszintet és alkalmasságot (legfeljebb 16 pont) kell értékelni.

Az egyéni fokozatszerzők a felvételi eljárás második részében ( a felvételi beszélgetést követő 1-2 hónapon belül)  komplex vizsgán vesznek részt.

A komplex vizsga  elméleti és gyakorlati részből áll.
Az elméleti részben 2 tárgyból kell vizsgát tenni-( a tárgyakat a tudományági doktori iskola határozza meg)
A gyakorlati részben a kutatásról 8-10 percben kell prezentációt tartani.
(további információ: tudományági doktori iskoláknál)

 

GYIK:
Mit kell a jelentkezéshez a titkársági email címre(titkarsag@phd.semmelweis-univ.hu)  elküldeni?
Csak a jelentkezési lapot aláírás nélkül word formátumban.
Mikor kell leadni a Megállapodást?
Sikeres felvételi esetén a Beiratkozás alkalmával kell leadni az aláírt Megállapodást.
Mennyi a felvételi minimum pont?
36 pont a felvételin a minimum pont.
Hogyan tudom a konferencia részvételemet igazolni?
Konferencia absztraktjának adott oldalának lemásolása.
Milyen hosszú önéletrajzot kell csatolni?
Maximum 1-2 oldal szakmai önéletrajz.
Milyen hosszú kutatási tervet kell csatolni?
Maximum 2-3 oldal a kutatási terv.
Van formai követelménye a publikációs jegyzéknek?
Nincs formai követelménye.
Mit tüntethetek fel a publikációs jegyzékben?
Saját cikkeit (elsőszerző, társszerző), előadás, poszter stb.
Mit tegyek ha az erkölcsi bizonyítvány nem érkezett meg?
Jelentkezéshez elegendő a feladóvevény, erkölcsi bizonyítványt pedig leadja a beiratkozáskor.

Diplomát, nyelvvizsgákat eredetiben be kell mutatni?
Igen, diploma és nyelvvizsga eredetiben bemutatandó a jelentkezésnél, fénymásolatban beadandó., legkésőbb a beiratkozáskor kell az eredeti dokumentumot bemutatni.

2020/2021 tanévre történő felvételi eljárásban az eredeti dokumentumokat csak a beiratkozáskor kell majd bemutatni
Felvételi lapon mit kell kitölteni?
Táblázatokat Önnek kell kitölteni, hány konferenciája, nyelvvizsgája van. Csak a „Bizottság értékelése” bekeretezett részt nem kell kitölteni.
Hogyan lehet a jelentkezési díjat kifizetni?. Átutalással fizethető a 9000 Ft-os regisztrációs díj, kérjük  küldje el Biró Aliznak (biro.aliz@phd.semmelweis-univ.hu) emailben a következő adatokat: név, cím, személyigazolvány szám, cég esetén: cégnév, székhely, adószám.
Mikor lesznek a felvételi elbeszélgetések?
január végén és június végén

Mikor lesznek a komplex vizsgák?
február vége, március eleje, vagy augusztus vége, szeptember eleje
Kitől kapok értesítést a felvételiről?
Az adott tudományági Doktori Iskola ügyintéző  fog értesítést küldeni a felvételi beszélgetés idejéről és helyéről.
T: 459 15 100
Elméleti orvostudományok DI: Besze Erzsébet: 62000
Klinikai orvostudományok DI: Bokori Edit 06-20-825-8150
Gyógyszertudományok DI: Székely Ilona mellék: 55206
Mentális egészségtudományok DI Kiss Hajnal mellék:51322
Idegtudományok DI: Őszi Alexandra mellék: 51171
Molekukuláris orvostudományok DI: Sonnevend Kinga 06-20-825-9640