Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 28.
514484 Összes oltás

Születési hely, idő:

Budapest, 1955. július 31.

Tanulmányok:

 

1974-1979. – Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar – Gyógyszerész

1980-83. – diploma Orvostovábbképző Intézet, Budapest – Farmakológus és Toxikológus Szakgyógyszerészi képesítés

 

Tudományos fokozatok:

1992. Az orvostudomány kandidátusa “A glukokortikoid kezelés pszichoneuroendokrin vonatkozásai”, Budapest

1999. Az MTA Doktora “Szerotonerg mechanizmusok az idegi és hormonális szabályozásban”, Budapest

 

Egyetemi címek:

1998. A Semmelweis Egyetem habilitált Doktora, Budapest

2005. A Semmelweis Egyetem magántanára, Budapest

2010. Egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem

Munkahelyek:

1980-86 . Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet, Budapest – tudományos segédmunkatárs

1986-89. NIH, NIMH, Section on Clinical Neuropharmacology, Bethesda, USA – Fogarty ösztöndíj

1989-90. NIH, NIMH, Clinical Neuroendocrinology Branch, Bethesda, USA – tudományos munkatárs

1991-92. Országos Pszichiátria és Neurológiai Intézet (OPNI), Budapest – tudományos munkatárs

1993-2002. OPNI, Budapest – tudományos főmunkatárs, laboratórium vezető

2002-2007. OPNI, Budapest – tudományos igazgató

2007-2008. SE, ÁOK, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet – tudományos főmunkatárs

2008- SE, GyTK, Gyógyszerhatástani Intézet – igazgató

Fontosabb kutatási témák:

A depresszió és a szorongásos zavarok genomikája, neurobiológiája

A vigilancia szabályozásának fiziológiája, farmakológiája

Az Ecstasy hatásmechanizmusa: receptorhatások, axonkárosodás és a funkcionális változások összefüggései

A migrén pathomechanizmusa: CGRP-nitrogénoxid-szerotonin kapcsolat

A szerotonerg rendszer ill. az arra ható gyógyszerek szerepe epilepsziában

Az SSRI antidepresszánsok hatásmechanizmusa

A szerotonin és receptorainak szerepe a magatartás szabályozásában

A hypothalamus paraventricularis magjának szerepe a szerotonerg neuroendokrin szabályozásban

A szerotonin és receptorainak szerepe a HPA tengely és a szimpatikus idegrendszer szabályozásában, az oxytocin és vazopresszin elválasztásában

A krónikus glukokortikoid kezelés hatásai a monoaminerg receptorok funkcióira

Iskolateremtő tevékenység, PhD témavezetés:

1993. Kísérletes, neurokémiai és izotóp laboratórium létrehozása az OPNI-ban

1995. Alprogramvezető, témavezető: SOTE Doktori Iskola

2000. Törzstag: Semmelweis Egyetem, 4. sz Mentális Egészségtudományi Doktori Iskola

2000. Alprogram vezető, témavezető: Semmelweis Egyetem, Szentágothai János Idegtudományi (6.) Doktori Iskola

2013. MTA-SE Neuropszichofarmakológiai és Neurokémia Kutatócsoport létrehozása és vezetése

2014 Témavezető: SE Gyógyszertudományi Doktori Iskola

Doktori fokozatot szerzett 16 tanítványa közül ketten Junior Prima díjat kaptak tudomány kategóriában

 

Tudományos közlemények tudománymetriai adatai (MTMT)

Összesített impakt faktor 458

Összes hivatkozás >4800, független >3750

Első-utolsó szerzős az összes arányában: 66%

Hazai munka aránya: 80 %

Hirsch-index: 40

 

Pályázatok

>20 hazai kutatási pályázat (> 300 M Ft) nyertese

két EU-s konzorciumban a magyar csoport vezetője (> 750e. EURO)

 

Fontosabb díjak, elismerések

Egészségügyi Miniszter Elismerő Oklevele, 1998.

Kiváló PhD Oktató (SE), 2009.

Huzella Tivadar-emlékérem és jutalomdíj (SE), 2010.

Akadémiai Díj (Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége) 2012.

Issekutz Díj, 2014.

 

Hazai és nemzetközi tudományos közélet

az Academia Europaea tagja

az MTA Gyógyszerésztudományi Osztályközi Állandó Bizottságának társelnöke

az MTA Orvosi T. Osztályának közgyűlési képviselője

az MTA Orvosi T. Osztálya III. sz. Doktori Bizottságának titkára

a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Orvostudományi Bizottságának tagja

a Magyar Rektori Konferencia Orvos- és Egészségügyi Bizottságának tagja

az MFT, MÉT, Magyar Pszichofarmakológusok Társasága vezetőségi tagja

MTA levelező tag jelölt (2012, 2015)

OTKA zsüritag (Ember és Idegtudományi, majd Kísérletes Orvostudományi)

Rangos hazai és nemzetközi folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja

Meghívott előadó, konferencia-szervező 4 kontinensen, több mint 50 alkalommal

 

Nyelvismeret

angol szakmai és általános középfok

német általános alapfok