Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 23.
391128 Összes oltás

 

2011/2012      
Hallgató neve Disszertáció címe Témavezető

Program

Dr. Adorján István A β-disztroglikán és az akvaporin-4 kifejeződése az ependimában és a szubventrikuláris zónában Kálmán Mihály

1

Barsy Boglárka Stresszorok hatásának vizsgálata szorongásos kórképek és morfinfüggőség kialakulására kísérleti állatmodelleken Haller József

2

Csercsa Richárd A lassú hullámú aktivitás mélységi analízise emberben Ulbert István

3

Dr. Döme Péter   Rihmer Zoltán

6

Dr. Gunda Bence Barna Az agyi kisérbetegség MRI alapú jellemzése különös tekintettel a CADASIL-ra, mint genetikai modellre Bereczki Dániel

5

Hádinger Nóra Az idegi sokféleség kialakulását szabályozó folyamatok vizsgálata klonális eredetű őssejt populációk in vitro differenciációja során Madarász Emília

1

Dr. Heinzlmann Andrea Ovarialis szteroidok szerepe a hypophysis trop hormonok szabályozásában Köves Katalin

2

Károly Róbert Kinetikai modellezés alkalmazása a gyógyszerkutatásban Mike Árpád

3

Dr. Kulcsár Zsolt Mihály Az agyalapi aneurysmák életciklusa a hemodinamika tükrében Szikora István

4

Dr. Lenkey Nóra Nátriumcsatorna gátlók összehasonlító vizsgálata elektrofiziológiai- és cheminformatikai módszerrel Mike Árpád

3

Ludányi Anikó Az endokannabinoid rendszer molekuláris neurobiológiai jellemzése posztmortem és epilepsziás emberi hippokampuszban Katona István

1

Dr. Makkos Zoltán Második generációs antipszichotikum a szkizofrénia hosszútávú kezelésében Faludi Gábor

6

Dr. Mándi Miklós A cyclophilin-D és az NAADP szerepének vizsgálata a Ca2+ -mediált folyamatokban Ádám Veronika

3

Dr. Oláh Márk Új hypothalamo-hypophysealis mechanizmusok szerepe a hypophysis hormonűrítésének szabályozásában Nagy M. György

1

Dr. Szabó Flóra A prolactin szekreció és tejhozam szabályozásában résztvevő agyi struktúrák neuroanatómiája és funkciója Köves Katain

2

Szabó Gergely Hippokampális periszomatikus gátlósejtek kolinerg modulációja és részvétele a karbakol-indukált gyors hálózati oszcillációkban Hájos Norbert

3

Dr. Valálik István CT-vezérelt sztereotaxiás törzsdúci termolézió és mély agyi stimuláció a Parkinson-kóros betegek kezelésében Kamondi Anita

5

Dr. Zádori Anita A környezet hatása embrionális neuroektodermális őssejtek fejlődésére: implantációs vizsgálatok egy idegi őssejtvonallal Madarász Emília

1

Zemankovics Rita A hippokampusz CA1 régiójában megfigyelhető ritmikus aktivitásmintázatok celluláris alapjai Hájos Norbert

3

 

2012/2013      
Hallgató neve Disszertáció címe Témavezető

Program

Aliczki Manó Az endokannabinoid jelátvitel szerepe a környezeti ingerekre adott válaszreakciók szabályozásában Haller József

2

Dr. Bagó Attila György A tuberoinfundibularis peptid 39 és receptorának leírása kísérleti állatok és ember központi idegrendszerében Dobolyi Árpád

1

Cservenák Melinda A tuberoinfundibuláris peptid 39 és a kettes típusú parathormon receptor neuromodulátor rendszer szerepe az anyai adaptációk központi idegrendszeri szabályozásában Dobolyi Árpád

1

Karlócai Mária Rita CB1 kannabinoid receptor eloszlásának változása temporális lebeny eredetű epilepsziában Maglóczky Zsófia

1

Kaszás Attila Dendritikus jelösszegződés a hippocampalis interneuronokon Vizi E. Szilveszter

3

Kitka Tamás A szelektív REm megvonás és a tstressz hatásai az ezt követő alvás rebound architektúrájára és egyes hypothalamicus neuropeptidekre Bagdy György

4

Dr. Komáry Zsófia A kálcium hatása az izolált mitokondriumok reaktív oxigénszármazék képzésére Ádám Veronika

3

Papp Orsolya A parvalbumin-pozitív periszomatikus gátlósejtek serkentő szinaptikus kapcsolatainak vizsgálata a hippokampuszban Hájos Norbert

3

Dr. Szabó Léna Gyermekkori pszichogén nem epilepsziás rohamok szemiológiai elemzése és klasszifikálása video-EEG monitorizálási adatok alapján Fogarasi András

4

Tóth Kinga Neuronhálózati reorganizáció vizsgálata humán temporális lebeny eredetű epilepsziában szenvedő betegek műtétileg eltávolított hippocampusában Maglóczky Zsófia

1

Tresóné Takács Virág Hippocampalis principális sejtek és interneuronok szinaptikus kapcsolatrendszerének kvantitatív elemzése Gulyás Attila

1

 

2013/2014
Hallgató neve Disszertáció címe Témavezető

Program

dr. Cserép Csaba Molekuláris jelátviteli útvonalak a fejlődő idegsejthálózatok GABAerg és glutamáterg szinapszisaiban.

 

Nyíri Gábor

1

Cservenák Melinda A tuberoinfundibuláris peptid 39 és a kettes típusú parathormon receptor neuromodulátor rendszer szerepe az anyai adaptációk központi idegrendszeri szabályozásában. Dobolyi Árpád

1

Csölle Cecília P2 receptorok részvétele a központi idegrendszer fiziológiás és kóros működésében: a neurotranszmitter felszabadulástól a teljes genom microarray analízisig. Sperlágh Beáta

3

Dobolyiné Renner Éva A hypothalamus dorsomedialis magjának szerepe a táplálékfelvétel központi szabályozásában Palkovits Miklós

1

Domokos Ágnes Judit A vazopresszin szabályozó szerepe akut és krónikus stressz folyamatok során. Tanulmányok Brattleboro patkánytörzsön. Zelena Dóra

2

Gáti Georgina Az extracelluláris mátrix fejlődése és funkcionális szerveződése csirke és patkány központi idegrendszerében Alpár Alán

1

Lendvai Dávid Az extracelluláris mátrix morfológiai analízise az ember központi idegrendszerében Alpár Alán

1

Papp Orsolya Excitatory synaptic imputs onto parvalbumin-positive perisomatic region-targeting interneurons in the hippocampus. Hájos Norbert

3

dr. Cserépné dr. Szabadits Eszter NMDA receptor függő nitrogén-monoxid jelátvitel a hippokampusz GABA-erg szinapszisaiban Nyíri Gábor

1

Orsolits Barbara Retinoidok szerepe az idegi őssejtek differenciációjának szabályozásában. Környei Zsuzsanna

1

Szabó Léna Gyermekkori pszichogén nem epilepsziás rohamok
szemiológiai elemzése és klasszifikálása Video-EEG monitorizálási adatok
alapján
Fogarasi András

4

Aliczki Manó Az endokannabinoid jelátvitel szerepe a környezeti ingerekre adott válaszreakciók szabályozásában. Haller József

2

Dr. Rovó Zita Serkentés és gátlás a talamuszban Acsády László

1

Inczédy-Farkas Gabriella Cognitive and psychiatric aspects of mitochondrial encephalomyopathies /Mitochondriális encephalomyopathiák pszichiátriai és neuropszichológiai vonatkozásai. Molnár Mária Judit

4