Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 29.
545342 Összes oltás

A Semmelweis Egyetem Doktori Iskola története

A felsőoktatásról szóló 1993,évi LXXX.törvény az egyetemek feladatává tette a tudományos fokozatra való felkészítést és a doktori (PhD) fokozat odaítélését.
A Semmelweis Egyetem Doktori Iskolája a Semmelweis Egyetem jogelődjeinek doktori iskoláiból (SOTE: 28 program, TF:1 program) alakult meg 2001-ben. 

2014. szeptember  1-től a Testnevelési Egyetem megalakulásával a Sporttudományok Doktori Iskola a Testnevelési Egyetemhez került.

2020. tavaszán került sor az Egészségtudományi Doktori Iskola akkreditációjára, így 2020. szeptemberétől a   doktori képzés és fokozatszerzés   nyolc Tudományági Doktori Iskolában  indul el.

 • Elméleti orvostudományok Doktori Iskola
 • Klinikai orvostudományok  Doktori iskola
 • Gyógyszertudományok  Doktori iskola
 • Mentális egészségtudományok Doktori Iskola
 • Szentágothai János Idegtudományok Doktori Iskola
 • Molekuláris orvostudományok Doktori Iskola
 • Patológiai tudományok Doktori Iskola
 • Egészségtudományi Doktori Iskola

A Semmelweis Egyetem Doktori Iskola az alábbi tudományágakban jogosult tudományos (PhD) fokozat kiadására:

 • elméleti orvostudományok
 • klinikai orvostudományok
 • gyógyszerészeti tudományok
 • biológiai tudományok
 • szociológia
 • egészségtudományok

A nyolc  tudományági doktori iskolában a tudományos programok száma meghaladja az  ötvenet, ezen programok vezetői felelősek a képzés tartalmi elemeiért.
A képzésben résztvevő doktoranduszok az egyes programokon belül a  témavezetők által meghirdetett akkreditált témákra jelentkeznek és végzik a  kutatómunkájukat.
Az elmúlt évek során   a doktori hallgatók létszáma fokozatosan nőtt, és az állami ösztöndíjas hallgatói keretszám is másfélszeresre emelkedett az utóbbi három évben.
A fokozatot szerzettek száma is örvendetesen gyarapodó tendenciát mutat. 2019 novemberéig   közel 2300  doktori oklevél  átadására került sor az ünnepélyes doktori avatások felemelő pillanataiban.