Tájékoztatjuk a fokozatszerzőket, hogy az elővéleményezést követően a  disszertáció bekötése  előtt minden disszertáció kap egy sorszámot.
 
  • A sorszámozott előlapot  a Doktori Iskola Hivatalának ügyintézője küldi meg  elektronikusan.
  • A sorszámozott előlapot a disszertáció fedőlapja elé kell köttetni, 
  • A dolgozat 1 példányát ( 1 keménykötésű) a disszertáció alapját képező publikációkkal együtt 2 héten belül kell eljuttatni  el a Doktori Iskola Hivatalába.
  • Amennyiben az  opponens(ek)  kéri(k) , további fűzött példány(oka)t kell benyújtani

A bekötött példányokra vonatkozó információk