Betűméret: A A A

Általános Orvostudományi Kar

Titkárság nyitvatartása (hallgatói ügyekkel kapcsolatban): hétfő-péntek, 11-14 óra Tanulmányi felelős: Dr. Riba Pál (riba.pal@med.semmelweis-univ.hu) 3. emelet, 314. szoba Fogadóóra hallgatók számára: csütörtökönként 14.00 és 15.00 óra között (Az időpont egyéb (oktatási vagy tudományos) elfoglaltság miatt módosulhat.) Az előadásokon és gyakorlatokon video- és hangfelvétel készítése tilos! A szigorlaton bármilyen, kívülről származó információ megszerzésére irányuló meg nem engedett eszköz használata (pl. információtechnológiai eszközök, elektronikus vagy nyomtatott anyag) a vizsga azonnali, elégtelen érdemjeggyel történő befejezését vonja maga után. Ezen túlmenően további, a Semmelweis Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott lépésekre is sor kerül.

Az előadások ábrái és video felvételei a Moodle rendszerben hozzáférhetők.

Farmakológia – III. évfolyam 

  • I. szemeszter
  • II. szemeszter

Klinikai farmakológia – IV. Évfolyam

Szakdolgozat címlista

Hallgatói véleményezés alapján készített intézkedési terv (2021)