Kollaboráció Prof. Réthelyi János munkacsoportjával (Pszichiátriai és Pszichoterápiás Tanszék, SE)

Az extracelluláris purinok és pirimidinek fontos neurotranszmitter illetve neuromodulátor szerepet töltenek be a központi és a környéki idegrendszerben. Pre- illetve posztszinaptikus hatásaikat az ún. purin receptorokon keresztül fejtik ki. Ezen receptorok 2 alcsaládját különböztetjük meg: a P1 receptorokat az adenozin, míg a P2 receptorokat egyéb purin és pirimidin származékok (ATP, ADP, UTP, UDP, UDP-glükóz) aktiválják.

Mai tudásunk szerint a szkizofrénia hátterében leggyakrabban a mezokortikolimbikus dopamin rendszer illetve a prefrontális kéregből a ventralis tegmentalis area-ba futó glutamáterg afferens pálya diszfunkciója áll. Mivel a purinerg rendszer fontos szabályozója a glutamáterg valamint a dopaminerg neurotranszmissziós folyamatoknak, így felvetődik annak a lehetősége, hogy e rendszer működésének megváltozása fontos szerepet vállal a szkizofrénia kialakulásában.

Kollaborációs partnereink szkizofrén betegekből illetve egészséges családtagjaikból származó fibroblasztok visszaprogramozásával IPSC-ket állítanak elő, majd ezen sejtek differenciáltatásával eljuttatják őket az érett, posztmitotikus neuronoknak megfelelő érettségi állapotba. Munkacsoportunk a differenciációs folyamatok során kvantitatív RT-PCR és immuncitokémiai technikákkal fogja követni a különböző purin receptorok mRNS illetve fehérje szintű expresszióját. Patch-clamp módszert használva az egyes purin receptor típusok funkcionális vizsgálatát végezzük el.

Elsajátítható képességek: a következő technikákban való jártasság: Patch-clamp, kvantitatív RT-PCR, immuncitokémia