A prefrontális asszociációs agykéreg (PFC) fiziológiásan a gondolkozásban, a tanulásban és a rövid távú memóriában játszik szerepet, különböző patológiás elváltozásai pedig megfigyelhetőek neurodegeneratív betegségekben, skizofréniában. A PFC funkcióiban kulcsszerepet játszó V. réteg piramissejtjei glutamáterg és dopaminerg innervációval rendelkeznek. A glutamát rendszer túlaktivitása apoptózishoz és neurodegenerációhoz vezet, míg a rendszer excitátoros szinaptikus áramokért felelős ionotróp NMDA receptorainak hypofunkciója szintén súlyos kórállapotokat, például hallucinációkat, zavartságot idézhet elő.

A gyógyszerfejlesztés egyre inkább az NMDA receptor finomhangolását célozza meg. Jelentős farmakológiai áttörést még nem sikerült elérni ebben a kérdésben, ezért minden olyan interakció feltárása, amely hozzájárulhat az NMDA funkció finomszabályozásához a PFC-ben, kiemelt 5. jelentőséggel bír.

A szisztémás renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer (RAAS) klasszikus tengelye (angiotensinogen/renin/ANG I/ACE/ANG II/AT1 receptor) régóta ismert. Az elmúlt években új RAS tengelyek (köztük ANG III/APN/ANG IV/IRAP/AT4 receptor tengely), illetve új, lokális (köztük agyi) renin-angiotenzin rendszerek váltak ismertté. Az agyi RAS befolyásolja a kolinerg, az adrenerg és a dopaminerg transzmissziót, szerepet játszik a kognitív funkciókban és a neurodegeneratív betegségek patomechanizmusában, illetve felmerült, hogy terápiás célstruktúra lehetne egyes pszichiátriai és neurológiai betegségek kezelésében (Wright és mtsai., Front. Endocrinol., 2013).

Célunk, az agyi RAS glutamáterg rendszerre való moduláló hatásának a vizsgálata.

Főbb kísérleti módszerek: A kísérleteket 9-12 napos patkány agyszeleten, frissen disszociált sejteken. Patch clamp elektrofiziológiai méréseket hajtunk végre whole-cell, voltage-clamp módban.


Elsajátítható képességek: Oldatok készítése, alapvető laboratóriumi eszközök használata (centrifuga, perfúziós rendszer, mikroszkóp, mikromanipulátor), agyszeletek preparálása, patch clamp technika és elektrofiziológiai adatok elemzése.