Betűméret: A A A

Dr. Gyarmati Zsuzsanna

Dr. Gyarmati Zsuzsanna

Dr. Gyarmati Zsuzsanna

Jelen beosztás: Szaktanácsadó
Mellék: 56247
Email:

Egyetemi tanulmányok:
1969-1974 Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Budapest

Munkahely:
1974-Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
Korábbi beosztások:
Egyetemi gyakornok (1974-1979), egyetemi tanársegéd (1979-1990)

Tudományos fokozat:
1980 Gyógyszerész doktor

Oktatási tevékenység:
Graduális:
1974-tól A gyógyszer- és méregtan tantárgy oktatása a IV. éves magyar Gyógyszerész és FOK hallgatók részére (előadás, gyakorlat, konzultáció, kollokvium, szigorlat).
1995-tõl A gyógyszer- és méregtan tantárgy oktatása angol nyelven a IV. éves FOK hallgatók részére (előadás, gyakorlat, konzultáció, kollokvium, szigorlat).
1996-tól Általános farmakológia oktatása (előadás, konzultáció és kollokvium) BME biomérnökök számára.
1995-től a magyar és angol nyelvű IV. éves FOK hallgatók tanulmányi felelőse.
TDK hallgatók munkájának irányítása; szakdolgozati konzulens
Posztgraduális:
„A preklinikai gyógyszervizsgálatok elmélete és gyakorlata” c. szakorvosi továbbképző tanfolyam. Viselkedésfarmakológiai módszerek bemutatása
2005-Klinikai farmakológia szakorvos képzés „Preklinikai vizsgálatok” kurzusán előadások illetve gyakorlati bemutatók tartása

Tudományos társasági tagságok:
1975- Magyar Farmakológiai Társaság
1994- Magyar Idegtudományi Társaság

Fő kutatási terület:
A biogén aminok szerepének, a biogén amin transzmitter (dopamin, noradrenalin, szerotonin), valamint az opioid transzmitter rendszerek és a különféle tanulási, memóriatárolási, viselkedési folyamatok összefüggéseinek tanulmányozása viselkedés-farmakológiai állatkísérletes modellek (aktív elhárítási teszt – shuttle-box, passzív elhárítási tesz, “learned helplessness” – tanult reménytelenség teszt, kondicionált hely-preferencia és hely-averzió, DA-sztereotípia, 5-HT szindróma, stb.) segítségével.
A szerotonerg, illetve dopaminerg rendszer befolyásolása útján ható antipszichotikus, antidepresszáns és anxiolitikus vegyületek hatásmódjának vizsgálata, az egyes szerotonin receptortípusok szerepének analízise.
Az opioid, a szerotonerg és a dopaminerg rendszerek összefüggésének vizsgálata a kábítószer abúzus vonatkozásában. Az in utero, ill. laktáció alatti drog-expozíció következményeinek vizsgálata különböző életkorú utódállatokban. A pszichomotoros stimuláns kábítószerek (metamfetamin, ecstasy, kokain) neurotoxicitásának, illetve a terápiás lehetőségeknek a kutatása.
Az excitátoros aminosav (glutamát rendszer) működésének befolyásolhatósága, különös tekintettel az antipszichotikus hatású vegyületekre.

Fontosabb tanulmányutak:
1977-től számos 1-2 hetes tanulmányút Szovjetunióban, Csehszlovákiában, NDK-ban, Kubában, Svédországban, Indiában, Olaszországban.

Kitüntetés:
2007 Semmelweis Egyetem Felsőoktatásért Érdemrend

Tudománymetriai adatok:
Nemzetközi közlemények száma: 14
Hazai közlemények száma: 1
Összes impakt faktor: 29,755
Összes idézettség: 74
Független idézettség: 56
Hirsch-index: 5 (független idézetekből számolva: 4)