Dr. Timár Júlia

Jelen beosztás: szaktanácsadó
Mellék: 56277
Email: timar

Egyetemi tanulmányok:
1962-1968 Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest

Munkahely:
1968-Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet.

Korábbi besosztások:
Egyetemi gyakornok (1968-1970); egyetemi tanársegéd (1970-1982); egyetemi adjunktus (1982-1990); egyetemi docens, igazgatóhelyettes (1990-2014)
Tudományos fokozat:
1990 Az orvostudomány kandidátusa

Oktatási tevékenység:
Graduális:
Farmakológia tantermi előadások és gyakorlatok magyar (1968-), német (1987-) és angol (1993-) nyelven  ÁOK és FOK hallgatók részére.
1993-2014 az angol nyelvű III ill. IV eves ÁOK hallgatók tanulmányi felelőse.
1995-tõl A kábítószer-abúzus kérdései c., kötelezően választható klinikai fakultáció előadássorozat a IV. és V. éves magyar ÁOK és 2000-től az angol nyelvű ÁOK hallgatók részére (előadások, vizsgáztatás).
„Klinikai farmakológia a fogorvosi gyakorlatban” című kurzus V. éves FOK hallgatók részére (előadás).
„A Makromolekuláktól a gyógyításig: gyógyszerfejlesztés és gyógyszeripar”  szabadon választható kurzuson előadás.
Kollokviumi és szigorlati vizsgáztatás magyar és angol nyelven.
Szakdolgozat konzulens magyar és angol nyelven.
Posztgraduális:
Előadások társ intézmények szakorvosi továbbképző tanfolyamain.
Előadás különböző egyetemi PhD tanfolyamokon („Kísérleti állatok – állatkísérletek”, „Válogatott fejezetek a neurofarmakológiából”, „Általános farmakológia I-II”; „A neurokémiai transzmisszió általános jellemzése”, stb.).

Tudományos társasági és bizottsági tagságok:
1970 Magyar Farmakológiai Társaság
1970 Magyar Élettani Társaság
1986-1990 ÁOK Kari Tanács (intézeti küldött)
1986-1990 SOTE Fegyelmi Bizottság
1994 Magyar Idegtudományi Társaság
1994-1996 MTA Orvosi Osztály, Gyógyszerkutatásokkal Foglalkozó Bizottság

Fő kutatási terület:
Az opioid, a szerotonerg és a dopaminerg rendszerek összefüggésének vizsgálata különféle tanulási, memóriatárolási, viselkedési folyamatok, ill a kábítószer abúzus vonatkozásában. A deprenilre, valamint követő vegyületére a BPAP-ra jellemző (a szelektív MAO-B bénító hatástól független) enhancer hatás molekuláris szintű hatásmechanizmusának kutatása, és viselkedés-farmakológiai módszerek alapján történő elemzése.

Fontosabb tanulmányutak:
1971-től számos 1-4 hetes tanulmányút Bulgáriában, Szovjetunióban, Kubában, Svédországban, Indiában, Olaszországban

Kitüntetés:
1985 Kiváló Munkáért (Egészségügyi Minisztérium)
2008 Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója
2015 Apáczai Csere János díj

Tudománymetriai adatok:
Nemzetközi közlemények száma: 49
Hazai közlemények száma: 1
Összes impakt faktor: 49,959
Összes idézettség: 295
Független idézettség: 190
Hirsch-index: 10 (független idézetekből számolva: 8)