Betűméret: A A A

Dr. Riba Pál

Jelen beosztás: Egyetemi docens
Mellék: 56267
Email: riba

Egyetemi végzettség:
1985-1991 Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

Munkahely:
1991-Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

Előző beosztások:
Tudományos segédmunkatárs (1991-1994), egyetemi tanársegéd (1994-2002), egyetemi adjunktus (2002-2011)
Tudományos fokozat:
2004 PhD, Semmelweis Egyetem

Oktatási tevékenység:
Graduális:
Gyakorlatvezetés magyar (1991-) és angol (1993-) nyelven
2000-Tantermi előadások tartása magyar és angol nyelven
Kollokviumi (1991-) és szigorlati (2002-) vizsgáztatás magyar és angol nyelven
Az ÁOK magyar (1995-) és FOK német (2006-) évfolyamának tanulmányi felelőse
Egyetemi hallgatóknak a Tudományos Diákkör (TDK) keretén belül a farmakológia kutatási módszereinek megismertetése, különös tekintettel a fájdalomcsillapítás kutatására
Posztgraduális:
1996-PhD képzésben való részvétel (előadások tartása PhD kurzuson)
PhD témavezető (2010-)
2005-Klinikai farmakológia szakorvos képzés „Preklinikai vizsgálatok” kurzusán előadások illetve gyakorlati bemutatók tartása
Tudományos társasági tagság:
1992- Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság

Fontosabb bizottsági tisztségek és tagságok:
2007- Semmelweis Egyetem Jogi Bizottság, tag
2010- Kreditátviteli Bizottság, tag

Kitüntetések:
2007: A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett

Fő kutatási terület:
Opioid tolerancia mechanizmusok kutatása in vivo
Új típusú opioid vegyületek hatás-szerkezeti vizsgálata in vitro bioassay rendszereken.
A gerincvelői opioid mechanizmusok részletesebb vizsgálata rágcsálók in vivo intrathecalis injekciózásával.

Egyéb tevékenységek:
Szakértői feladatok ellátása az Országos Gyógyszerészeti Intézetben
Szakértői tevékenység preklinikai dokumentáció értékelésében az Európai Gyógyszerügynökség (European Medicines Agency) részére

Fontosabb tanulmányút:
1997-1999 California Pacific Medical Center Research Institute, San Francisco, California, USA.
2001 Bolognai Egyetem, Farmakológiai Tanszék, Bologna, Olaszország
2004-2008 Innsbrucki Egyetem, Institute für Organische und Pharmazeutische Chemie, Innsbruck, Ausztria, évente 1 hét

Tudománymetriai adatok:
Nemzetközi közlemények száma: 24
Hazai közlemények száma: 1
Összes impakt faktor: 62,416
Összes idézettség: 193
Független idézettség:126
Hirsch-index (független citációk alapján): 6
Könyvfejezetek száma: 2