Betűméret: A A A

Dr. Miklya Ildikó

Jelen beosztás: egyetemi docens
Mellék: 56275
Email: miklya

Egyetemi tanulmányok:
1976-1981 Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Budapest

Munkahely:
1981-Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet.

Korábbi beosztások:
Egyetemi gyakornok (1981-1982); egyetemi tanársegéd (1982-1991), egyetemi adjunktus (1991-1996), MTA-TKI tudományos munkatárs (1996-2002), egyetemi adjunktus (2003-2010); ); egyetemi docens (2011-)

Tudományos fokozatok:
1983 Gyógyszerészdoktori cím
2003 PhD, Semmelweis Egyetem

Oktatási tevékenység:
Graduális:
Farmakológia tantermi előadások és gyakorlatok magyar (1981-) és angol (2003-) nyelven IV. éves ÁOK és FOK hallgatók részére.
Farmakológia BME biomérnök és vegyészmérnök hallgatók részére kurzus –  tárgyfelelőse 2013-tól (kurzus szervezése, előadások és vizsgáztatás).
„Klinikai farmakológia a fogorvosi gyakorlatban” című kurzus V. éves FOK hallgatók részére (kurzus szervezése, előadások és vizsgáztatás).
„A Makromolekuláktól a gyógyításig: gyógyszerfejlesztés és gyógyszeripar” szabadon választható kurzuson előadás.
Kollokviumi és szigorlati vizsgáztatás magyar és angol nyelven.
Szakdolgozat konzulens magyar és angol nyelven
Posztgraduális:
„A preklinikai gyógyszervizsgálatok elmélete és gyakorlata” c. klinikai szakorvosképzés részét képző tanfolyamon előadás tartása.

Tudományos társasági és bizottsági tagságok:
1981- Magyar Farmakológiai Társaság
2007- Magyar Pszichofarmakológusok Társasága
2008- Magyar Idegtudományi Társaság
2009- Neuropsychopharmacologia Hungarica folyóirat, szerkesztőbizottsági tag

Fő kutatási terület:
Neuropszichofarmakológia
1989-től a deprenil szelektív MAO-B bénító hatástól független un. enhancer hatás molekuláris szintű hatásmechanizmusának elemző kutatása, valamint új szelektív enhancer hatású vegyület kifejlesztése és viselkedésfarmakológiai hatásnak analízise.

Fontosabb tanulmányutak:
1986 Róma, Olaszország

Tudománymetriai adatok:
Nemzetközi közlemények száma: 32
Hazai közlemények száma: 16
Összes impakt faktor: 58,396
Összes idézettség: 607
Független idézettség: 371