Jelen beosztás: egyetemi adjunktus

Telefon: +36-1-210-2930/56258

Email: kato.erzsebet@med.semmelweis-univ.hu

 

Nyelvismeret: Angol (középfokú A+ B típusú állami nyelvvizsga)

                        Román (felsőfok, államvizsga)

Egyetemi tanulmányok:

1996-2002 Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem

Munkahely:

2003-2004, MTA-SE, Neuropszichofarmakológiai Kutatócsoport

2009- Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

Korábbi beosztás:

Egyetemi tanársegéd, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet (2009-2012)

Tudományos segédmunkatárs, MTA–SE, Neuropszichofarmakológiai Kutatócsoport (2003-2004)

Tudományos fokozat:

2011 PhD Semmelweis Egyetem

Oktatási tevékenység:

Graduális:

  • Farmakológia – gyakorlatvezetés magyar (2004-) és angol (2010-) nyelven általános orvostanhallgatók részére

                                   – tantermi előadások magyar és angol nyelven (2014- )                                                                 orvostanhallgatók számára

                                    – tantermi előadások és gyakorlatok magyar és angol nyelven 2013/2014 tanévtől a Fogorvostudományi Kar (FOK) hallgatói számára

  • FOK magyar és angol évfolyamának tanulmányi felelőse, 2013/2014 tanévtől
  • Kollokviumi (2004-) és szigorlati (2012-) vizsgáztatás magyar és angol nyelven, (orvostanhallgatók, 2004-; fogorvostanhallgatók, 2012-)
  • 2010 óta tudományos diákkörös hallgatók irányítása (2 díjazott TDK előadás)
  • Szakdolgozat konzulens és opponens
  • Farmakológia tantárgy előadója (2011-2013, 2015) a Molekuláris bionika mérnöki BSc képzésen (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai és Bionikai Kar-Kutató Kar)

Posztgraduális:

  • 2017- Pharmacodynamics, PhD kurzus
  • 2009-2013 – “Preklinikai vizsgálatok”, Klinikai Farmakológiai szakképzés 

Tudományos társasági tagság:

2004- Magyar Farmakológiai Társaság

Díjak, elismerések, ösztöndíjak:

2002 MOGYE TDK konferencia II. díj

2007, 2008, 2009, 2010, 2011 EPHAR ösztondíj

2013 „Témavezetői tevékenységért elismerő oklevél, XXXI. OTDK Orvos- és   Egészségtudományi szekció

2017- Oktatói Merit díj, előadói és gyakorlatvezetői tevékenységért

Fő kutatási terület:

Kísérletes neurofarmakológia:

– Glutamáterg és purinerg transzmisszió tanulmányozása elektrofiziológiai (patch clamp) módszerrel (2007-)

– Opioid peptidek izolált szervi elemzővizsgálatokkal történő farmakológiai jellemzése. Patkány agyszelet szuperfúziós kísérleti technikával történő központi idegrendszeri – vegetatív szabályozó központok működésének elemzése (2003-2007).

Fontosabb tanulmányutak:

2006 Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Gyógyszertani Intézet, Marosvásárhely, Románia

2007, 2014, 2015 Pármai Orvostudományi Egyetem, Humán Anatómiai Intézet, Farmakológiai részleg, Párma, Olaszország

2007 5th EACPT Summer School in Clinical Pharmacology and Therapeutics, Gent, Belgium

2007-2009, 2010 Lipcsei Egyetem, Rudolph-Boehm Farmakológiai és Toxikológiai Intézet, Lipcse, Németország

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 Summer School of Neuroscience, Catania, Olaszország

2011 Padovai Egyetem, Farmakológiai és Aneszteziológiai Intézet, Padova, Olaszország

Tudománymetriai adatok:

Nemzetközi közlemények száma: 15
Hazai közlemények száma: 1
Könyvfejezetek száma: 1

Összes impakt faktor: 44,59
Összes idézettség: 191
Független idézettség: 105
Hirsch-index: 9