Jelen beosztás: Szaktanácsadó
Mellék: 56246
Email: kalasz.huba@med.semmelweis-univ.hu

Egyetemi tanulmányok:
1963-1968 József Attila Tudományegyetem, TTK, Szeged

Munkahely:
1963-1968 Gyógyszerkutató Intézet, Budapest, tudományos segédmunkatárs;
1969-Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet.

Korábbi beosztások:
Egyetemi tanársegéd (1969), tudományos munkatárs (1970-1982), tudományos főmunkatárs (1983-1988), tudományos tanácsadó (1989-2005)

Tudományos fokozatok:
1970 dr. rer. nat., Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen
1980 Kémiai tudomány kandidátusa, Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
1987 Kémiai tudomány (akadémiai) doktora, MTA
1994 Dr. med. habil (Gyógyszertan, Semmelweis Orvostudományi Egyetem,
Budapest)

Oktatási tevékenység:
Graduális:
1970-2000 Elválasztás technikai módszerek, Szegedi Tudományegyetem, TTK,
Szeged
1994- Farmakokinetika, gyógyszerek metabolizmusa, fogászati szempontból fontos
mérgezések, Semmelweis Egyetem, FOK, Budapest
2004- Farmakológia, United Arab Emirates University, Faculty of Medicine and
Health Sciences, Department of Pharmacology and Therapeutics, Al Ain,
Egyesült Arab Emirátusok
Posztgraduális:
1985- Általános farmakológia, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1998- Elválasztástechnikai módszerek, SOTE PhD Iskola, Budapest
2005- Klinikai farmakológia szakorvos képzés „Preklinikai vizsgálatok” kurzusán
előadások illetve gyakorlati bemutatók tartása

Tudományos társasági tagságok:
1970- Magyar Farmakológiai Társaság
1960- Magyar Kémikusok Egyesülete

Szakfolyóirat szerkesztői tevékenység:
Journal of Liquid Chromatography
Chemical & Environmental Research, Assoc. Adv. Science, Ed. Board Member
Journal of Planar Chromatography, Akadémai Kiadó, Ed. Board Member
The Open Medicinal Chemistry Journal, Bentham Publication
Medicinal Chemistry, Bentham Publication, Associate Editor
Acta Chromatographica, Editorial Board Member
LCGC Europe, Advanstar, Editorial Board Member
Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, Bentham Publication, Regional Editor
Journal of Chromatographic Science, Oxford University Press, Oxford, Co-Editor
Current Medicinal Chemistry, Bentham Publication, Editorial Board Member
Magyar Kémikusok Lapja, Magyar Kémikusok Egyesülete, Budapest

Idézettség:

Összes idézettség: 2272
Független idézettség: 1363
Hirsch-Index: 26
Nemzetközi könyvfejezetek száma: 3

Fő kutatási terület:
Farmakokinetika, gyógyszerek metabolizmusa

Fontosabb tanulmányutak:
1975-1977 Yale University, Department of Internal Medicine, New Haven, CT, USA
1980-1981 Yale University, Department of Chemical Engineering, New Haven, CT,
USA
1989-1993 University of Connecticut, Department of Pharmacology and Cell
Biophysics, Cincinnati, OH, USA
2006-2011 United Arab Emirates University, Department of Pharmacology and
Therapeutics, Faculty of Medicine and Health Sciences, Al Ain, United Arab Emirates