A VÍZ VILÁGNAPJA

2017. március 22-én, szerdán kék pólós nappal ünnepeltük a Víz Világnapját iskolánkban. Az ünnep előtt elkészítettük az aktuális Öko-faliújságot úgy, hogy a diákok sok érdekes és új információhoz jussanak a cikkek elolvasásakor, s az így szerzett ismereteiket fel is tudják használni a kiadott feladatok megoldásakor.

Az alsósok számára Zelk Zoltán Párácska című meséjét adtuk ki feldolgozásra, s kértük a kollégákat, hogy beszélgessenek el a víz fontosságáról és felhasználásáról a gyerekekkel, s világítsanak rá, hogy mennyire fontos a tiszta ivóvíz megőrzése mind magunk, mind a jövő nemzedékek számára is.

A felsősök számára feladatlapokat készítettünk, melyeket hétfőn délelőtt kell a kémia szertárban leadni. Az ötödik és hatodik évfolyam számára egy könnyebb, a hetedik és nyolcadik évfolyam számára egy nehezebb feladatsort állítottunk össze, melyek megoldásához az internetet is fel kell használni. Miközben a válaszok után kutatnak, sok más hasznos információval is találkoznak a cikkekben.

A verseny díjazására április 5-én, szerdán kerül sor. A legjobb megoldásokat beküldő osztályok vízhez kapcsolódó apró jutalmakban részesülnek. Eredményeiket megjelentetjük a faliújságon, mint ahogy a csoportokról készített fényképekből összeállított tablók is láthatók lesznek. A fényképek is tükrözik, hogy rendkívül változatos módon emlékeztek meg a csoportok a világnapról. Filmet néztek, játszottak, csoportfoglalkozásokon és szaktárgyi órákon is feldolgozták a témát.

Szeretném köszönetemet kifejezni a csoportban dolgozó konduktoroknak a program megvalósításáért és Bacsó Gizellának a faliújság elkészítésében nyújtott segítségéért.

 

Budapest, 2017. március 26.

 

                                                                                 Salánkiné Fekete Gabriella