Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. február 06.
545424 Összes oltás

 

Kiemelt mozgásfejlesztés

A komplex mozgásfejlesztő program mindennap megvalósul, a nap további részében pedig a tanultak alkalmazása történik. A gyerekek minden programjának tervezője, szervezője, irányítója a konduktor.

“Alapozó (iskola előkészítő) 1. évfolyam”

Általános iskolánk egyik sajátossága, az egy tanévet felölelő, az 1. osztályhoz kapcsolódó, előkészítő szakasz biztosítása, melyben főként készség- és képességfejlesztés, az esetleges tanulási zavarok prevenciója és korrekciója történik. A cerebral paresises gyermekeknél sok esetben különböző mértékű, az iskolai tanulás sikerességét befolyásoló észlelési zavarok és a megismerő képesség zavarai jelenhetnek meg, melyek megelőzése és javítása tervezett fejlesztés keretében szükséges mielőtt az 1. osztályba lépnének. Az iskolai követelmények teljesítését a finom kézmozgások fejletlensége és a tapasztalathiány is nehezítheti. A tanulási zavarok szűrése, korrekciója, gyermekek felzárkóztatása  konduktor által tervezett, éves munkarendbe illeszkedő, tevékenység centrikus, játékosan és sokoldalú szemléltetéssel kidolgozott foglalkozások révén valósul meg, speciális tanmenet szerint.

Esélyteremtő osztály felkészítés az integrált (többségi iskolában) történő nevelésre oktatásra

Ezt az osztálytípust enyhe fokban mozgássérült illetve ép mozgású részképesség-zavarokkal, beilleszkedési zavarral küzdő gyermekek számára szervezzük. Ez a nevelési- oktatási forma is kis létszámú osztályban folyik, melyben konduktor-tanítók, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok tanítják a gyerekeket. Komplex, tanulási zavarokat megelőző, képességfejlesztő programot valósítunk meg intenzív mozgásfejlesztéssel. Módszereink, eszközeink pedig tanulóink egyéni sajátosságaihoz igazodnak. Az olvasás, írás, és a matematika oktatása, a diszlexia-, diszgráfia-, illetve diszkalkulia prevenciós módszerrel folyik.

Gépi írás

Mozgássérült gyermekeink jövőjének szempontjából, elengedhetetlen, hogy a tanulók megtanulják a számítógép hatékony kezelését, az adatok gyors gépbe vitelét, a szinte automatikus írás kialakítását. A gépi írás tanításának legfontosabb célja a tanulók iskolai munkájának segítése, a számítógéppel segített kommunikáció és tanulás megalapozása, a másolási készség fejlesztése, a tanulók helyesírásának javítása. Elsősorban azok a gyermekek vesznek részt ebben a programban, akikről felméréseink alapján kiderül, hogy a hagyományos írástechnikával nem lesznek képesek a továbbiakban írásbeli kommunikáció kialakítására.

Speciális beszédfejlesztő módszerek

Logopédiai fejlesztés, augmentatív kommunikáció. Tanulóink – sérülésükből eredően – nemcsak mozgásukban korlátozottak, hanem igen gyakran súlyos kommunikációs zavarral is küszködnek. Ezért kapnak kiemelkedő hangsúlyt a sérültek oktatásában a különféle beszédfejlesztési módszerek  pl. az augmentatív kommunikáció vagy a logopédiai fejlesztés.

Életvitel program

Neveltjeink zökkenőmentes társadalmi integrációjának megvalósulása érdekében végezzük folyamatosan a pedagógiai programunkban szereplő ún. életvitel programot, mint egy másik fontos jelentőségű specialitásunkat. Az önkiszolgálási teendők elsajátítása alapvető fontosságú, ezenkívül a program tartalmazza a társadalmi szokások kialakítását is. Ennek keretében tanulóink életszerű tevékenységeket végeznek.