Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 17.
507104 Összes oltás

Iskolánkban a közoktatási törvényben előírt felsőfokú végzettséggel rendelkező konduktor-tanítók, felső tagozatos szaktanárok, gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok nevelnek-oktatnak. A konduktor-tanítók létszámát a gyermeklétszámnak, a csoportba járó gyerekek sérülése súlyosságának, és a csoport típusának (tanulók osztályfokának) megfelelően alakítjuk. A bentlakó gyerekek éjszakai felügyeletét szakképzett éjszakások látják el.
A konduktorok munkáját pedagógiai asszisztensek is segítik.

Iskolánk – a Főiskola Gyakorló Intézményeként – a hallgatók gyakorlati képzésének is helyt ad: szakmai gyakorlatuk irányításának feladatát gyakorlatvezetők látják el.

A csoportok pedagógiai tevékenységét az intézményegység vezető irányítja. Munkáját iskolatitkár, illetve nevelési irodai adminisztrátor segíti.

Minden csoport számára két – két, speciális ún. Pető-s bútorokkal és eszközökkel felszerelt, foglalkoztató terem: ún. csoportszoba, illetve a hozzájuk tartozó tágas fürdőszobák állnak rendelkezésre. Közösségi életünk színteréül a díszterem, továbbá a földszinti, illetve az emeleti két tágas aula szolgál, sportprogramjainkhoz pedig a jól felszerelt tornaterem: “sportszoba“, illetve az emeleti aulában kialakított boccia – pálya adja a megfelelő helyszínt.
Kültéri szabadidős programjaink bonyolításának terepe az ősfákkal benőtt, jól felszerelt játszótérnek is helyt adó, iskolánk épületét körülölelő, gyönyörű, parkszerű kertünk.

Külön, a célra kialakított számítógéptermünkben folyik a gépírás, illetve a számítástechnika tantárgy órarend szerinti oktatása. Két, jól felszerelt iskolai szertár: egy humán- és egy reáltantárgyakhoz áll a pedagógusok rendelkezésére. Iskolai könyvtárunk gyűjtőkörével, illetve iskolaotthonos rendszerünkhöz igazodóan, hétfőtől péntekig váltakozó nyitva tartással, maximálisan kiszolgálja a tanulói és pedagógusi, és nem utolsó sorban, a hallgatói igényeket is.