Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 22.
545262 Összes oltás

 

INTÉZKEDÉSI TERV A 2021/22 TANÉV ŐSZI SZEMESZTER OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSE FELMÉRÉSHEZ

 

A Semmelweis Egyetem Pető András Kara az egyetemi szabályozásnak megfelelően a Kari Hallgatói Önkormányzat vezetésével egyeztetve és munkáját támogatva, a 2020/21-es tanév májusában megszervezte és lebonyolította az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése felmérést.

Örvendetesen hallgatóink visszajelzési arányra figyelemre méltó volt (40%), így Karunk két Intézte az őszi félévünkre intézkedési terveket fogalmazott meg, amelyek a “Hallgatóknak” fejezet alatt olvasható.

Budapest, 2021. 08. 31.

 

  Földesi Renáta                           dr. Mascher Róbert                         dr. Matos László

    KPI igazgató                                  HTI Igazgató                         Oktatási Dékánhelyettes