Betűméret: A A A

SWOT2018

Az ÁOK Dékánjának felkérése alapján az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet oktatói 2018. január 23-án tartott összoktatói értekezletükön értékelték a hallgatói véleményfelmérések eredményét. Az értekezleten az oktatók határozatképes számban megjelentek.

A 2016-17-es tanév 2. szemeszterének felmérésében az Intézet által oktatott tárgyak közül az orvosi biokémia, molekuláris és sejtbiológia III. és a molekuláris sejtbiológia I. szerepelt. Az előbbi kifutó tárgy lévén a SWOT analízist és az intézkedési terv összeállítását az Intézet oktatói csak az utóbbi tárgyra vonatkozva végezték el. Megjegyezzük, hogy az Intézet által oktatott orvosi biokémia, molekuláris és sejtbiológia az egyetem sikertárgyai közé tartozott, amely a hallgatói értékelésben csaknem minden szempont szerint átlag feletti pontszámot kapott.

Az Intézet új tantárgya, a molekuláris sejtbiológia mindhárom hallgatói csoportban átlagos értékelést kapott. Az átlagnál alacsonyabb értékelést kapott a tárgy szervezettsége, jónak ítélték viszont (a magyar hallgatók) az e-jegyzetet. Az egyéni véleményekből kiderült, hogy szervezési hiányosságként a vizsga- és demonstrációs tételsorok kései nyilvánosságra hozása zavarta a hallgatókat. A külföldi hallgatók szívesen látnának saját nyelvükön több oktatási anyagot, illetve a tankönyv nyomtatott változatát hiányolták.

A SWOT analízis, illetve az intézkedési terv kidolgozásánál a hallgatói vélemények elsődlegessége mellett figyelembe vettük az oktatók által megemlített problémákat is.

SWOT analízis

 • kitűnő oktatók
 • kitűnő jegyzet
 • naprakész előadás és gyakorlati tematika
 • hagyománytisztelő oktatók
 • hallgatócentrikus oktatók
 • a tudomány új eredményei megjelennek az előadási tematikában
 • versenyszellem, korszerűsítés
 • személyes kapcsolat a hallgatókkal – szóbeli vizsgák és demonstrációk
 • túlterhelt oktatók
 • az átmenet nehézségei
 • gyakorlók felszereltsége
 • speciális oktatási anyagok hiánya
 • angol/német tankönyv hiánya
 • a hallgatói teljesítmény elismerése
 • támogató egyetemi vezetés
 • konkurencia (elméleti intézetekkel)
 • kari oktatásfejlesztési pályázat
 • konkurencia (elméleti intézetekkel)
 • előadók korlátozott befogadóképessége
 • gyakorlati helyiségek alacsony száma
 • előadások mérsékelt látogatottsága
 • tematika integráció hiánya
 • tankönyv finanszírozás problémái
 • órarend hozzáférés
 • NEPTUN
 • a tantárgy pozicionálása a kurrikulumon belül (túl korai)

 

Intézkedési terv

Intézkedés határidő felelős
A molekuláris sejtbiológia tantárgy előadási és gyakorlati tematikájának véglegesítése, vizsga- és demonstrációs tételek kihirdetése. 2018. 01. 31. Dr. Müllner Nándor
Fentiek megjelenítése az Intézet honlapján. 2018. 02. 02. Dr. Csala Miklós
Az e-jegyzet korszerűsítése az új tematika alapján. 2017. 12. 31. Dr. Sipeki Szabolcs és az érintett szerzők
Az e-jegyzet angol és német változatának előkészítése, megbeszélés a Semmelweis Kiadóval. 2018. 03. 31. Dr. Bánhegyi Gábor
Fenti ügyben a szerzői szándékok felmérése, esetleges külső fordítók bevonása. 2018. 03. 31. Dr. Bánhegyi Gábor, Dr. Sipeki Szabolcs
A fordítás elkészítése. 2018. 06. 30. Dr. Sipeki Szabolcs és az érintett szerzők
Fordítások lektorálása. 2018. 08. 31. Dr. Sipeki Szabolcs
A fejezetek véglegesítése. 2018. 10. 31. Dr. Sipeki Szabolcs és az érintett szerzők
A gyakorlati tematika átalakítása, két új gyakorlat bevezetése. 2018. I. félév Dr. Keszler Gergely, Dr. Mészáros Tamás, Dr. Hrabák András
További új gyakorlatok tervezése. folyamatos Dr. Keszler Gergely
A gyakorlati helyiségek műszerezettségének javítása. folyamatos Dr. Keszler Gergely
Megbeszélések a társintézetekkel a tematika összehangolásáról és az eddigi tapasztalatokról. 2018. I. félév Dr. Bánhegyi Gábor