Betűméret: A A A

Patobiokémia

ÁOK (2 kredit, gyakorlati jegy, Dr. Csala Miklós; AOVOVM414_1M)
FOK (2 kredit, gyakorlati jegy, Dr. Csala Miklós; FOSVOVM165_1M)

2019/2020. tanév II. félév

Távoktatás 2020. március 23-tól
A tantárgy előadásai részben az eredeti órarend szerinti időpontokban a Zoom platformon (videokonferencia formájában) online folytatódnak. Az egyes előadásokra szóló Zoom meghívót Neptun üzenetben juttatjuk el a tantárgyat felvett hallgatókhoz. Mivel a Zoom videokonferencia interaktív, a hallgatóknak egyúttal módjukban áll élő beszédben vagy írásban feltenni kérdéseiket az előadónak. Az előadások ábrái továbbra is letölthető a honlapról. Amelyik előadás nem online videokonferencia formájában lesz elérhető, annak ábráihoz letölthető hanganyagot fogunk mellékelni. Az utolsó heti dolgozatírás elektronikus formában, a Moodle rendszerben történik.

Leírás

Az egy féléves, ÁOK-n kötelezően, FOK-on szabadon választható tárgy képzése hetente egy alkalommal megtartott, 2 x 45 perces előadásokból áll.

A félév végén az előadásokon elhangzott anyagból írásbeli számonkérést tartunk, és ennek eredménye alapján adjuk a gyakorlati jegyet.

A tantárgy felelős előadója (és tanulmányi felelőse) Dr. Csala Miklós egyetemi tanár.

A patobiokémia tantárgy bemutatása

Az orvosi hivatás magas színvonalú, hatékony ellátásához elengedhetetlenül fontos a betegségek molekuláris szintű okainak, illetve következményeinek alapos ismerete és megértése. Míg a biokémia, molekuláris és sejtbiológia tantárgy az egészséges sejt, szövet, illetve szervezet anyagcseréjét, alapvető sejtbiológiai működését, valamint ezek normális szabályozását foglalja magában, a patobiokémia tantárgy ugyanezeknek a folyamatoknak bizonyos humán kórképek hátterében lévő zavaraival foglalkozik. Különböző sejtalkotók és az extracelluláris mátrix jellemző működési zavarainak áttekintése mellett, a hallgatók olyan patológiás állapotok genetikai alapjaival és molekuláris mechanizmusaival ismerkedhetnek meg, mint az elhízás, a diabetes, a rosszindulatú daganatok, a neurodegeneratív betegségek, a véralvadás zavarai vagy az alkoholos májkárosodás. A patobiokémia – a klinikai tárgyakkal ellentétben – nem a kiválasztott betegségek tüneteinek, (differenciál)diagnosztikájának vagy terápiás lehetőségeinek, hanem mindezek korszerű, tudományos magyarázatának megtanulását teszi lehetővé. A kurzus tehát a kötelező alapozó tárgyaknál sokkal részletesebben mutatja be néhány kiemelten fontos betegség biokémiai és sejtbiológiai hátterét, de legalább ennyire fontos célja az orvoslás molekuláris szemléletének kialakítása, illetve erősítése a hallgatóságban.

A megújult tantárgy első kurzusa 2014-ben nagy sikert aratott a hallgatók körében. A félév végén folytatott, anonim véleményezés eredménye egyértelműen azt mutatja, hogy az előadássorozatot a kurzuson résztvevők – a kötelező alaptantárgy elsajátítása szempontjából is – hasznosnak találták.

Cikk a tantárgyról

Előadások

Helyszín: EOK (Tűzoltó u. 37-47.) Békésy György előadóterem – 2020. március 23-tól online

Időtartam: 2 x 45 perc (hétfőnként 17:20-18:50)

DátumElőadás témájaElőadó
II. 3.Alkoholos májkárosodásCsala
II. 10.A fruktóz-, a galaktóz- és a glikogén-anyagcsere zavaraiKardon
II. 17.HiperammonémiaCsala
II. 24.ElhízásSarnyai
III. 2.Lipotoxicitás és diabetes mellitusCsala
III. 9.AteroszklerózisMüllner
III. 16.--- Tavaszi szünet ---
III. 23.A daganatképződés molekuláris háttere I (online)Csala
III. 30.--- Rektori szünet ---
IV. 6.A daganatképződés molekuláris háttere II (online)Csala
IV. 13.--- Húsvét Hétfő ---
IV. 20.A porfirin-anyagcsere zavarai (online)Rónai
IV. 27.Amiloidózis és prion betegségek (online)Mészáros
V. 4.Aneurizmák és az extracelluláris mátrix betegségei (online)Németh
V. 11.Primer trombofiliák (online) és Dolgozatírás (online)Keszler

Számonkérés

A hallgatók a félév végén (a félév utolsó előadását követően) egy rövid dolgozat megírásával demonstrálják megszerzett tudásukat. A tízperces számonkérés során olyan kérdésekre kell írásban felelni, melyekre adandó (néhány szavas) válaszok a félév előadásain elhangzottak.

A dolgozat eredménye egyben az indexbe (és Neptunba) kerülő gyakorlati érdemjegy. A dolgozat nem javítható, megírására mindenki egy alkalmat kap.

Letöltés

Előadásábrák és kiegészítések a tananyaghoz innen tölthetők le.

A letöltésekhez szükséges jelszót a jogosultak személyesen a tárgy előadóitól tudhatják meg.