Betűméret: A A A

Orvosi kémia alapjai

ÁOK (3 kredit, gyakorlati jegy, Dr. Mandl József; AOVOVM093_1M)
FOK (1 kredit, kollokvium, Dr. Bánhegyi Gábor; FOSVOVM013_1M)

2019/2020. tanév I. félév

Tanulmányi felelős: Dr. Sipeki Szabolcs

Leírás

Az Orvosi kémia alapjai tantárgy felvételét minden első évesnek ajánljuk, mert részletesebben bemutatja a kémiai folyamatokat irányító alapvető törvényszerűségeket, ezáltal biztosítja a hallgatók számára azt, hogy megértve tanulhassák az Orvosi Kémiát, így egyrészt segíti azon hallgatók felzárkózását, akik korábbi tanulmányaik során nem kaptak elegendő alapozást az Orvosi Kémiához, másrészt jól kiegészíti az Orvosi Kémiát a szilárdabb alapokkal rendelkező, érdeklődő hallgatók számára.

Félévközi követelmények
A leckekönyvi aláírás megszerzésének feltétele, hogy a hallgató vegyen részt az előadások legalább 75%-án és írja meg az utolsó előadáson a tesztet.

Kollokvium (FOK), Gyakorlati jegy (ÁOK)
A félévközi teljesítmény (a gyakorlatban az utolsó előadáson megírt teszt) alapján jeles (5) [50-100%-os teszt eredmény] vagy jó (4) [40-49%-os teszt eredmény] kollokviumi osztályzatot/gyakorlati jegyet ajánlunk meg a hallgatóknak. Gyengébb teljesítmény esetén a vizsgaidőszakban tesztvizsgát tehet a hallgató, melynek osztályzata: 20-29%: elégséges (2),  30-39%: közepes (3), 40-49%: jó (4), 50-100%: jeles (5).

Tankönyvek, jegyzetek
Az Orvosi Kémiánál felsoroltak

Előadások

Helyszín: EOK (Tűzoltó u. 37-47.) Hevesy terem

Időtartam: 80 perc (pénteken 15:40–17:00)

HétDátumTémaElőadó
1.2019.09.13.AtomszerkezetMészáros György
2.2019.09.20.Periódusos rendszerKukor Zoltán
3.2019.09.27.Molekulák szerkezete, kötéstípusokStroe Márta
4.2019.10.04.Elemek tulajdonságai, sztöchiometriaSipeki Szabolcs
5.2019.10.11.Elektrolitok, savak, bázisokVereczkei Andrea
6.2019.10.18.Oldatok gőznyomása, híg oldatok törvényei, ozmózis biológiai jelentősége, pufferek és jelentőségük az élő szervezetbenLédeczi Zsigmond
7.2019.10.25.Oktatási szünet
8.2019.11.01.Ünnepnap
9.2019.11.08.ReakciókinetikaZámbó Veronika
10.2019.11.15.ElektrokémiaSzelényi Péter
11.2019.11.22.IzomériaKovács-Nagy Réka
12.2019.11.29.Szerves vegyületek csoportosítása funkciós csoportjaik szerintZámbó Veronika
13.2019.12.06.Szerves reakciók típusai, mechanizmusaiNémeth Csilla
14.2019.12.13.Írásbeli vizsga

Letöltés

Előadásábrák és egyéb kiegészítések a tananyaghoz innen tölthetők le.

A letöltésekhez szükséges jelszót minden jogosult személyesen a tárgy előadóitól tudhatja meg.