Betűméret: A A A

KÖVETELMÉNYRENDSZER

 

Semmelweis Egyetem                                                               Oktatási szervezeti egység megnevezése:

Általános Orvostudományi Kar                                              Ortopédiai Klinika

Tantárgy neve: Ortopédia

Tantárgy típusa: kötelező/kötelezően választható/szabadon választható (a megfelelő aláhúzandó)

                 kódja: AOKORT048_1M

                 kreditértéke: 3

Tantárgy előadójának neve: Dr. Szőke György

Tanév: 2018/2019.

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:

 

Ortopédia elméleti és gyakorlati oktatása. Elméleti részben az ortopédiai történetének megismertetése, a mozgásszervek kóros állapotainak, azok diagnosztikájának differenciáldiagnosztikájának és terápiájának oktatása. A gyakorlati részben a mozgásszervek vizsgálatának elsajátítása, kóros állapotok felismerésének módja, diagnosztikai és terápiás algoritmusok felépítése, orvos-beteg kapcsolat kiépítésének gyakorlása.

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva):

 

1.

Az ortopédia története. Az ortopédiai oktatás tárgya. Az ortopédiai betegellátás szervezete Magyarországon. A megelőzés lehetöségei.  Mozgásszervi gyulladásos (specifikus, nem-specifikus) betegségek

 

2.

A scoliosis. A habituális, strukturális scoliosis keletkezésére vonatkozó elméletek, pathológiai elváltozások, klinikai és radiológiai tünetek, megjelenési formák. Az ismert etiológiájú scoliosisok megjelenési formái, tünetei, kezelésük (congenitalis, paralyticus, rachiticus scoliosisok).

 

3.

A gerinc anatómiája és biomechanikája. Gyermekkori gerincbetegségek: a helytelen tartás. Kyphosis aldolescentium(M.Scheuermann). Vertebra plana (Calvé-def.)

 

4.

A gerinc degenerativ és gyulladásos megbetegedései. A derékfájás (lumbago) etiológiája. Klinikai tünetek, kezelés. A discogén derékfájás. Az intervertebralis discusok jelentösége ép és kóros viszonyok között. Az ischias-syndroma tünettana, kezelése. A spondylolysis és spondylolisthesis. Lumbalisatio, sacralisatio.

 

5.

A nyak és felsö végtag deformitásai és betegségei. Torticollis cong., Klippel-Feil deformitás, Sprengel-deformitás. Costa cervicalis. A szülési felsövégtag- bénulás. Habitualis vállficam. Cervicobrachialis syndroma. Periarthritis humeroscapularis. Dupuytren-contractura. Kienböck-betegség. Epicondylitis lateralis humeri. Madelung-deformitás. A felsö végtag Sudeck-syndromája.

 

6.

Gyermekkori csípőbetegségek. (A csípöficam, a világra hozott csípöficam. A csípöízületek fejlödése, anatómiája. Dysplasia, subluxatio, luxatio, pathoanatómiai viszonyok. Klinikai (korai és késöi) tünetek, rtg. tünetek. A kezelés különböző módszerei. Osteochondritis juvenilis coxae (M.Perthes). Epiphyseolysis capitis femoris. Csípőízületi akut és krónikus gyulladások.

 

7.

Arthrosis deformans coxae. Az arthrosis ethiológiája, pathológiája, klinikai és radiológiai tünetek. Konzervativ és mütéti kezelési eljárások.

 

8.

A térd betegségei. A habitualis patellaficam. Osteochondritis tub. tibiae (M. Schlatter-Osgood).Osteochondrosis deformans tibiae. Genu valgum, varum, recurvatum. Arthrosis def. genus. Chondromalatia patellae. A meniscusok sérülései. Synovitis genus.

 

9.

A láb betegségei. Pes valgus cong. Pes planovalgus. Tarsalis synostosisok. Hallux valgus. A láb csontjainak asepticus necrosisai. A lábizületek arthrosisa. Gyulladások, arthropathiák. A dongaláb.

 

10.

Csontanyagcsere betegségek (osteoporosis, rachitis, osteomalacia, M.Recklinghausen) arthropathiák, csontrendszer betegségek (M.Paget, osteogenesis imperfecta, enchondromatosis, achondroplasia, stb.).

 

11.

Neuromuscularis betegségek. Osztályozás, kezelés. Az infantilis cerebralis paresis. A gerincvelö záródási zavarai. Izomhiányok. Dystrophia musculorum progressiva és egyéb izombetegségek. Rendszerbetegségek.

 

12.

Mozgásszervi daganatok a mindennapi orvosi gyakorlatban (primer malignus és benignus tumorok, tumorszerű elváltozások, metastasisok).

 

13.

Fiziotherápia az ortopédiai gyakorlatban. Ultrahang szerepe az ortopédiában

 

14.

Rehabilitáció, protézisek, ortézisek.

 

15.

Fejlődési rendellenességek, végtagfejlôdési rendellenességek.

 

Ortopédia gyakorlat tematika

 

1.        Anamnézis (mozgásszervi betegségek általános anamnézise, csecsemőkori csípőszűrés anamnézise)

2.        A végtagok tengelyállásának vizsgálata (fiziológiás tengelyállás, valgus, varus, recurvatio, antecurvatio, torsio)

3.        Ízületi mozgások vizsgálata (aktív, passzív mozgások, a mozgásterjedelem leírása, ROM)

4.        Kontraktúra leírása (irány, mérték)

5.        Izomtónus vizsgálata (hypomyotonia, hypermyotonia, paresis, plegia, petyhüdt-, spasticus bénulás)

6.        Izomerő vizsgálata (0-5)

7.        Végtaghossz mérés (abszolút, relatív, funkcionális rövidülés)

8.        Végtagkörfogat mérése (izomhas, ízület felett)

9.        Járásvizsgálat, sántítás típusai

10.    Ízületi folyadékgyülem vizsgálata

11.    Képalkotó- (UH, rtg, CT, MR, izotóp) és laborvizsgálatok indikációja és értékelése a mozgásszervi betegségekben

12.    „Sürgősségi” ortopédiai betegségek tünetei (1. tumor, 2. osteomyelitis és szeptikus arthritis, 3. csípőficam, 4. serdülőkori combfejelcsúszás, 5. motoros neurológiai tünetekkel járó discushernia és cauda equina szindróma)

13.    Nyaki mozgások, torticollis vizsgálata

14.    Gerinc vizsgálata (fiziológiás görbületek és azok kialakulása, mozgások vizsgálata)

15.    Scoliosis vizsgálata (funkcionális és struktúrális scoliosis elkülönítése, görbületek leírása, kompenzált-nem kompenzált helyzet, mobilitás, Cobb fok)

16.    Hyperkyphosis vizsgálata (hanyagtartás és Scheuermann betegség elkülönítése, anguláris és regularis kyphosis)

17.    Vállízületi mozgások vizsgálata (passzív, aktív), funkcionális tesztek

18.    A könyökízület és az alkar mozgásainak vizsgálata

19.    A csuklóízület és a kéz mozgásainak vizsgálata, funkcionalis tesztek

20.    Csípőízületi mozgások vizsgálata, Trendelenburg tünet, Drehmann tünet

21.    Csecsemők csípővizsgálata (Lorenz abductio, Barlow, Ortolani), a csípőszűrés rendje, a csípőficam röntgentünetei

22.    Térdízületi mozgások vizsgálata, instabilitási tesztek, meniscusok vizsgálata

23.    Bokaízületi mozgások vizsgálata

24.    Subtalaris ízület, lábtő és lábközép mozgásának vizsgálata

25.    A lábdeformitások leírása, a lúdtalp vizsgálata

26.    Alsó végtagi szenzomotoros innervatio és reflexek vizsgálata, Lasegue-tünet, Valleix-pontok

Felső végtagi szenzomotoros innervatio és reflexek vizsgálata 

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A klinika által meghirdetett gyakorlatokon való megjelenést katalógussal ellenőrizzük. Három igazolt hiányzást fogadunk el. A hiányzás pótlása a párhuzamosan futó gyakorlatokon lehetséges.

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:

Orvosi igazolás bemutatása a gyakorlatvezetőnél vagy a vizsgáztatónál történhet.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége:

Ø

A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát is):

A gyakorlatokon való igazolt részvétel és a gyakorlati vizsga abszolválása, melyet a gyakorlatvezető aláírásával igazol.

A gyakorlati foglalkozásokon aktív részvétel betegvizsgálattal, megadott témában önálló felkészülés és beszámoló.

Az osztályzat kialakításának módja:

A szóbeli vizsgán húzott négy tétel részeredményeiből alakul ki a vizsgajegy.

A vizsga típusa: kollokvium, szóbeli vizsga

Vizsgakövetelmények:

Vizsgán való részvétel követelménye az előadások hallgatása, a gyakorlatokon való igazolt részvétel és a gyakorlati vizsga abszolválása.

Vizsgaanyag az előadásokon és gyakorlatokon hallottakból, illetve a tankönyv anyagából tevődik össze.

A vizsgajelentkezés módja:

Neptun rendszer

A vizsgajelentkezés módosításának rendje:  Neptun rendszer

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:

A professzori titkárságra bejuttatott orvosi igazolás, kérvény.

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Prof. Dr. Szendrői Miklós: Ortopédia (Semmelweis Kiadó)