Betűméret: A A A

Prof. Dr. Szőke György

 
 
Beosztás: Tanszékvezető Egyetemi tanár
Szakvizsga: Ortopédia (1990)
Tudományos fokozat: Ph.D., D.Sc.
Szakterület: Gyermekortopédia
 

1979-ben kitűnően érettségizik a hatvani Bajza József Gimnázium matematika tagozatos évfolyamán. 1985-ben „summa cum laude” fokozattal szerez általános orvosi diplomát a Semmelweis Egyetemen. Azóta 26 éve dolgozik a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikáján. 1991-ben jeles eredménnyel tesz ortopéd sebészetből szakvizsgát. 1991-től egyetemi tanársegéd, 2001-tól egyetemi adjunktus, 2002-től osztályvezető főorvos majd 2008-ban egyetemi docenssé, 2012-ben egyetemi tanárrá nevezik ki.

1992-től egy évet dolgozik Bradfordban és Leedsben ortopéd-traumatológiai osztályokon. 1993-ban ösztöndíjjal fél évet tölt Seattle-ben a Washington Egyetemen majd 1994-től két évet dolgozik Oxfordban a Lord Nuffield ösztöndíj támogatásával. 1994-ben elnyeri a londoni Overseas International Research Award-ot, mely támogatásával ortopédiai alapkutatást kezd az oxfordi egyetemen. 1996 közepétől a philadelphiai Thomas Jefferson Egyetemhez csatolt Alfred I. duPont Intézet egyéves ösztöndíját nyeri el.

1996-ban a St. Peter’s Kollégium tagjaként Master of Science of Oxford fokozatot szerez az oxfordi egyetemen. 2001-ben Ph.D. fokozatot kap a Semmelweis Egyetemen, majd itt 2007-ben habilitál. 2010-ben elnyeri a Magyar Tudományos Akadémián az MTA doktora címet. 1999-ben megkapja a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíját. 2003-ban három éves időtartamra elnyeri a Békessy kutatási ösztöndíját. 1994. és 2005. között munkatársaival két OTKA és két ETT pályázatban dolgozik. 2008-ban konzorciumi társakkal elnyerik a NKTH által meghirdetett Jedlik Ányos Nemzeti Technológiai Program pályázatot, melynek projektvezetője. 2000-től rendszeresen tart egyetemi tantermi előadásokat magyar és angol nyelven három felsőoktatási intézményben. 1995-től 7 nemzetközi és két magyar kongresszus megszervezésében vett részt. 2008-ban a Semmelweis Egyetem kiváló dolgozója kitüntetésben részesül. 2008-tól a Magyar Ortopéd Társaság Gyermekortopédiai Szekciójának elnöke. 2003-tól Győr-Moson-Sopron megye ortopédia szakfelügyelő főorvosa, majd 2006-tól az észak-magyarországi régió regionális ortopéd szakfelügyelő főorvosává nevezik ki. 2011-től az Ortopédiai és Traumatológiai Szakmai Grémium posztgraduális felelőse.

2013. júliusától a Magyar Ortopéd Társaság Elnöke

Szakmai érdeklődése tudományos és sebészi tekintetben egyre inkább a gyermekortopédia területén belül a veleszületett csípőficam, a fejlődési rendellenességek ellátása, a spasztikus betegek sebészi kezelése, valamint a végtagi hosszkülönbség és tengelydeformitás korrekciója irányába fordult. Alapkutatási aktivitása elsősorban a lágyszövetek végtaghosszabbítás során kifejtett reakcióját kísérli meg feltárni. 2001-től 7 új gyermekortopédiai eljárás bevezetésében vesz részt munkatársaival az Ortopédiai Klinikán. 2002-től Ph.D. témavezetőként 4 hallgatója szerzett fokozatot. Jelenleg három ösztöndíjas és két költségtérítéses Ph.D. hallgatóval dolgozik.

Az ortopédia szakterületén 87 közölt és közlésre elfogadott közleménye van, melyek közül 34 idegen nyelven, és ezek közül 30 nemzetközi ortopédiai szaklapban jelenik meg. A közleményei impakt faktora: 35.454. Absztraktjainak impakt faktora: 4.544. Citációs indexe: 219. Független citációs indexe: 171. 1985-től 217 előadásnak és poszternek volt szerzője és társszerzője. Ezek közül 89 nemzetközi kongresszuson szerepelt. Egy gyermekortopédiai tankönyv szerzője. 11 könyvfejezet megírásában vett részt, melyek közül 6 nemzetközi tankönyv vagy szakkönyv része.