Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 17.
403265 Összes oltás

Ezen az oldalon olvashatják az Oktatási Centrum távoktatással összefüggő fontos információit. Az épületben Szögi András (+36-20/663-24-75) áll rendelkezésükre minden, a távoktatást érintő kérdésben. Technikai segítség kérése, hardver igény, konfiguráció, távelérés, beállítások, kamerák és hang, közvetítési ügyekben munkaidőn túl is állok rendelkezésükre. Dr. Gerle János Igazgató Úr a járványügyi kockázat miatt otthonról látja el döntéshozói feladatait. Megbízott helyettese: Gecse Veronika. Kérem, hogy oktatási, technikai, vagy oktatással összefüggő teremigény ügyekben kizárólag hozzám forduljanak. Várható események:

  1. Hétfőn elindul a távoktatást támogató rendszerek Informatikai Igazgatóság általi beszerzése. A klinikáktól kapott listák némileg csorbultak, de mindenki kap elegendő mennyiségű eszközt. Ez ügyben egyeztettem a klinika felelősökkel.
  2. A héten elindul a Moodle és Zoom rendszerekre való “kiképzés”.  A majdani listán szereplők és én is állunk az oktatók rendelkezésére segítségnyújtás céljából.
  3. Az Oktatási Centrum tantermeiben a szokásos technika kamerákkal és mikrofonokkal fog kibővülni. A könyvtárban első körben négy számítógépet készítünk fel. Így az első héten nyolc távoktatási állomást tudnak majd használni.
  4. Amint az Oktatásmódszertani Hivataltól és az E-learningtól megérkeznek a megfelelő információk, külön kérés esetén segítek felkészíteni az előadók saját eszközeit a távoktatásra. Kérem telefonon vagy e-mailben jelezzék ezt az igényüket.