Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 20.
405407 Összes oltás
ÉPÜL-KÖ-Árkövy-1890-borító
Árkövy albuma

A Fogorvostudományi Kar könyvtára

A Magyar királyi Tudományegyetemen a fogászat oktatására 1890-ben Egyetemi Fogászati Intézetet alapítottak, melynek helyszínéül az akkori gazdasági hivatal második emeletén biztosítottak helyet.. Az intézet vezetését Árkövy József kapta feladatul. Az általa megrendelt fotóalbum (1 – 2. kép) képeinek tanúsága szerint az intézet külön könyvtárral nem rendelkezett, valószínű, hogy a könyvek Árkövy saját tulajdonát képezték.

ÉPÜL-Egy-Fog-Int
Egyetemi Fogászati Intézet

Az egyetemi fogorvosképzés és kutatás jelentős lendületet kapott 1909-ben a Stomatológiai Klinika átadásával. A Kauser József által tervezett épület 1.emeletén a professzori titkárság mellett kapott helyet az önálló könyvtár (3-4. kép). Az itt található könyvek jelentős része Árkövy saját könyvtárából származtak, de ide kerültek az egyetemi vezetés által az 1902-ben elhunyt Iszlai József professzor hagyatékából megvásárolt művek is. A szakkönyvek jelentős többsége természetesen német és angol nyelven íródott.

ÉPÜL-Tervrajz-3-1909   ÉPÜL-Stom-kl-Könyvtár-1909

3 – 4. kép: A könyvtár a tervrajzon (IX) és berendezése

 Az egyre növekvő hallgatói létszám elhelyezésére a Stomatológiai Klinika mellett 1959. szeptemberére elkészült a Mikszáth Kálmán téri épület (5.kép) átalakítása. Az itt elhelyezésre kerülő különböző klinikák közös könyvtárának a hátsó csigalépcső melletti 1. emeleti szobában, egy orvosi laboratórium szomszédságában jutott hely.

ÉPÜL-Mikszáth-tér-1960

5.kép: Mikszáth téri klinikák épülete

A 70-es évek első felében a klinikák új vezetése alatt megnőtt a tudományos tevékenység jelentősége s ezzel együtt a szakirodalom igénye is. A korábbi szűk elhelyezés már nem volt elégséges a könyvek és folyóiratok elhelyezésére. Az épületben lévő két klinika vezetője az addigi, a földszinten lévő előadóterem átépítésével új, modern könyvtárat alakított ki 1973/74 folyamán.

FOK Oktatási Centrum Könyvtár

A szétszórtan elhelyezett klinikai könyvtárak összevonására, állományuk rendezésére a FOK Oktatási Centrumának átadásával nyílt mód 2007-ben. A Konzerváló Fogászati Klinikának és a Fogpótlástani Klinikának korábban közös könyvtára volt, mivel mindkettő a Mikszáth Kálmán téri épületben helyezkedett el. Hasonlóképpen egy épületben közös könyvtára volt a Szájsebészeti és a Parodontológiai Klinikának. A Gyermekfogászati Klinika saját könyvtárral rendelkezett. A Szájsebészeti Klinika könyvtárának egy részét megtartotta és Klinika a Mária utcai épületében található meg. Nagyrészt régi könyveket és néhány kötött folyóiratot tartottak meg. Érdekesség, hogy mielőtt az állomány egy része átkerült az Oktatási Centrumba, a Szemklinika épületében kapott helyet. Az Oktatási Centrumban található könyvtár összevont kari könyvtárként működik. 2013-ban a Központi Stomatológia Intézet könyvtárának állománya selejtezés után átkerült könyvtárunkba.

dr. Kóbor András és Siki Ágnes